• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 66 chyb a 20 varování.
  https://dancingshowerlight.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 354, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 373, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 418, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=077422cc-2281-407f-9fab-b1954c2b7fc0' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 422, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 422, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 434, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 434, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 445, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  10. Varování Řádek 446, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 456, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  12. Chyba Řádek 522, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  13. Chyba Řádek 551, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-Column'></div>
   ^
  14. Chyba Řádek 552, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 618, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  16. Chyba Řádek 628, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  17. Chyba Řádek 629, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3237162668987567742' itemprop='blogId'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 630, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3812887866670424798' itemprop='postId'/>
   ^
  19. Varování Řádek 631, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='3812887866670424798'></a>
   ^
  20. Chyba Řádek 632, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  21. Chyba Řádek 638, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-3812887866670424798' itemprop=
   ^
  22. Chyba Řádek 648, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://dancingshowerlight.blogspot.com/2022/01/advise-for-good-ne
   ^
  23. Chyba Řádek 649, znak 155: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  24. Chyba Řádek 692, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  25. Chyba Řádek 693, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3237162668987567742' itemprop='blogId'/>
   ^
  26. Chyba Řádek 694, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2877628522843277913' itemprop='postId'/>
   ^
  27. Varování Řádek 695, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='2877628522843277913'></a>
   ^
  28. Chyba Řádek 696, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  29. Chyba Řádek 702, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2877628522843277913' itemprop=
   ^
  30. Chyba Řádek 712, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://dancingshowerlight.blogspot.com/2022/01/inexpensive-online
   ^
  31. Chyba Řádek 713, znak 159: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  32. Chyba Řádek 753, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  33. Chyba Řádek 754, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3237162668987567742' itemprop='blogId'/>
   ^
  34. Chyba Řádek 755, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5321114257415685938' itemprop='postId'/>
   ^
  35. Varování Řádek 756, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='5321114257415685938'></a>
   ^
  36. Chyba Řádek 757, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  37. Chyba Řádek 763, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5321114257415685938' itemprop=
   ^
  38. Chyba Řádek 773, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://dancingshowerlight.blogspot.com/2022/01/strengthening-webs
   ^
  39. Chyba Řádek 774, znak 162: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  40. Chyba Řádek 814, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  41. Chyba Řádek 815, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3237162668987567742' itemprop='blogId'/>
   ^
  42. Chyba Řádek 816, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1158551872880122953' itemprop='postId'/>
   ^
  43. Varování Řádek 817, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1158551872880122953'></a>
   ^
  44. Chyba Řádek 821, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1158551872880122953' itemprop=
   ^
  45. Chyba Řádek 831, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://dancingshowerlight.blogspot.com/2021/12/httpsharpersatelie
   ^
  46. Chyba Řádek 832, znak 145: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  47. Chyba Řádek 872, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  48. Chyba Řádek 873, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3237162668987567742' itemprop='blogId'/>
   ^
  49. Chyba Řádek 874, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4795712402265946799' itemprop='postId'/>
   ^
  50. Varování Řádek 875, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='4795712402265946799'></a>
   ^
  51. Chyba Řádek 876, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  52. Chyba Řádek 882, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4795712402265946799' itemprop=
   ^
  53. Chyba Řádek 892, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://dancingshowerlight.blogspot.com/2021/12/reasonably-priced-
   ^
  54. Chyba Řádek 893, znak 161: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  55. Chyba Řádek 923, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  56. Chyba Řádek 924, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3237162668987567742' itemprop='blogId'/>
   ^
  57. Chyba Řádek 925, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8976329149835458403' itemprop='postId'/>
   ^
  58. Varování Řádek 926, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8976329149835458403'></a>
   ^
  59. Chyba Řádek 927, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  60. Chyba Řádek 933, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8976329149835458403' itemprop=
   ^
  61. Chyba Řádek 943, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://dancingshowerlight.blogspot.com/2021/12/online-shopping-we
   ^
  62. Chyba Řádek 944, znak 154: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  63. Chyba Řádek 984, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  64. Chyba Řádek 985, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3237162668987567742' itemprop='blogId'/>
   ^
  65. Chyba Řádek 986, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2538267558522411223' itemprop='postId'/>
   ^
  66. Varování Řádek 987, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='2538267558522411223'></a>
   ^
  67. Chyba Řádek 988, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  68. Chyba Řádek 994, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2538267558522411223' itemprop=
   ^
  69. Chyba Řádek 1004, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://dancingshowerlight.blogspot.com/2021/12/just-click-and-pur
   ^
  70. Chyba Řádek 1005, znak 162: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  71. Chyba Řádek 1055, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  72. Varování Řádek 1055, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>
   ^
  73. Chyba Řádek 1084, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  74. Chyba Řádek 1084, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  75. Chyba Řádek 1119, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  76. Chyba Řádek 1124, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  77. Chyba Řádek 1124, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  78. Chyba Řádek 1124, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  79. Chyba Řádek 1186, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  80. Chyba Řádek 1186, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  81. Chyba Řádek 1186, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  82. Chyba Řádek 1199, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  83. Varování Řádek 1222, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  84. Varování Řádek 1227, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
   ^
  85. Varování Řádek 1240, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/481
   ^
  86. Varování Řádek 1241, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.