• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument prošel validací, 6 varování.
  https://www.danske-casinoer.site/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka je validní HTML 5.

  Validovaná stránka úspěšně prošla kontrolou správnosti podle HTML 5. Používáte-li CSS, můžete svůj stylopis také zkontrolovat pomocí CSS validátoru (anglicky).

  Upozornění: Specifikace HTML 5 je stále ve fázi návrhu a užitý validační mechanismus také není stabilní.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Varování Řádek 45, znak 1: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   <header id="masthead" class="site-header has-title-and-tagline" role="banner">
   ^
  3. Varování Řádek 63, znak 4: The "main" role is unnecessary for element "main"..
      <main id="main" class="site-main" role="main">
   ^
  4. Varování Řádek 86, znak 3: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
     <section id="block-2" class="widget widget_block widget_search"><form role="sea
   ^
  5. Varování Řádek 87, znak 258: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   ass="wp-block-latest-comments__comment"><article><footer class="wp-block-latest-c
   ^
  6. Varování Řádek 90, znak 2: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
    <footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo">
   ^
  7. Varování Řádek 117, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">(function(){window['__CF$cv$params']={r:'6d21cdba7
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.