• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 67 chyb a 20 varování.
  https://diningtabless12.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 366, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 385, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 430, znak 140: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=da2ffc7c-1b08-4ece-b449-3ef8ee30cf9a' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 434, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 434, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 446, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 446, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 457, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  10. Varování Řádek 458, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 468, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  12. Chyba Řádek 534, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  13. Chyba Řádek 563, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-Column'></div>
   ^
  14. Chyba Řádek 564, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 630, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  16. Chyba Řádek 640, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  17. Chyba Řádek 641, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='952256158628149353' itemprop='blogId'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 642, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5542730607704094216' itemprop='postId'/>
   ^
  19. Varování Řádek 643, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='5542730607704094216'></a>
   ^
  20. Chyba Řádek 644, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  21. Chyba Řádek 650, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5542730607704094216' itemprop=
   ^
  22. Chyba Řádek 660, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://diningtabless12.blogspot.com/2021/12/techniques-about-onli
   ^
  23. Chyba Řádek 661, znak 154: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  24. Chyba Řádek 694, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  25. Chyba Řádek 695, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='952256158628149353' itemprop='blogId'/>
   ^
  26. Chyba Řádek 696, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1459992369848167936' itemprop='postId'/>
   ^
  27. Varování Řádek 697, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1459992369848167936'></a>
   ^
  28. Chyba Řádek 698, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  29. Chyba Řádek 704, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1459992369848167936' itemprop=
   ^
  30. Chyba Řádek 714, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://diningtabless12.blogspot.com/2021/12/the-way-to-generate-y
   ^
  31. Chyba Řádek 715, znak 160: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  32. Chyba Řádek 755, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  33. Chyba Řádek 756, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='952256158628149353' itemprop='blogId'/>
   ^
  34. Chyba Řádek 757, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8571005357523722345' itemprop='postId'/>
   ^
  35. Varování Řádek 758, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8571005357523722345'></a>
   ^
  36. Chyba Řádek 759, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  37. Chyba Řádek 765, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8571005357523722345' itemprop=
   ^
  38. Chyba Řádek 775, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://diningtabless12.blogspot.com/2021/12/cost-effective-additi
   ^
  39. Chyba Řádek 776, znak 155: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  40. Chyba Řádek 806, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  41. Chyba Řádek 807, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='952256158628149353' itemprop='blogId'/>
   ^
  42. Chyba Řádek 808, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1702755529839109746' itemprop='postId'/>
   ^
  43. Varování Řádek 809, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1702755529839109746'></a>
   ^
  44. Chyba Řádek 810, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  45. Chyba Řádek 816, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1702755529839109746' itemprop=
   ^
  46. Chyba Řádek 826, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://diningtabless12.blogspot.com/2021/12/online-shopping-websi
   ^
  47. Chyba Řádek 827, znak 157: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  48. Chyba Řádek 867, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  49. Chyba Řádek 868, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='952256158628149353' itemprop='blogId'/>
   ^
  50. Chyba Řádek 869, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4334695696213906918' itemprop='postId'/>
   ^
  51. Varování Řádek 870, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='4334695696213906918'></a>
   ^
  52. Chyba Řádek 871, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  53. Chyba Řádek 877, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4334695696213906918' itemprop=
   ^
  54. Chyba Řádek 887, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://diningtabless12.blogspot.com/2021/12/finest-from-suppliers
   ^
  55. Chyba Řádek 888, znak 153: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  56. Chyba Řádek 918, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  57. Chyba Řádek 919, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='952256158628149353' itemprop='blogId'/>
   ^
  58. Chyba Řádek 920, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6873419426576718942' itemprop='postId'/>
   ^
  59. Varování Řádek 921, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='6873419426576718942'></a>
   ^
  60. Chyba Řádek 922, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  61. Chyba Řádek 928, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-6873419426576718942' itemprop=
   ^
  62. Chyba Řádek 938, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://diningtabless12.blogspot.com/2021/12/just-how-do-online-pr
   ^
  63. Chyba Řádek 939, znak 161: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  64. Chyba Řádek 979, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  65. Chyba Řádek 980, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='952256158628149353' itemprop='blogId'/>
   ^
  66. Chyba Řádek 981, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='582361229024165902' itemprop='postId'/>
   ^
  67. Varování Řádek 982, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='582361229024165902'></a>
   ^
  68. Chyba Řádek 983, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  69. Chyba Řádek 989, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-582361229024165902' itemprop='
   ^
  70. Chyba Řádek 999, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://diningtabless12.blogspot.com/2021/12/the-way-to-understand
   ^
  71. Chyba Řádek 1000, znak 156: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  72. Chyba Řádek 1050, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  73. Varování Řádek 1050, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>
   ^
  74. Chyba Řádek 1086, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  75. Chyba Řádek 1086, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  76. Chyba Řádek 1121, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  77. Chyba Řádek 1126, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  78. Chyba Řádek 1126, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  79. Chyba Řádek 1126, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  80. Chyba Řádek 1185, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  81. Chyba Řádek 1185, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  82. Chyba Řádek 1185, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  83. Chyba Řádek 1198, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  84. Varování Řádek 1221, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  85. Varování Řádek 1226, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
   ^
  86. Varování Řádek 1239, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/481
   ^
  87. Varování Řádek 1240, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.