• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 152 chyb a 4 varování.
  https://emmaallardsmith.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 2, znak 2998: atribut "src" elementu "img": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
   d-100"> <a href=""> <img class="ad-img" src="" alt="emmaallardsmith" /> </a></div
   ^
  2. Chyba Řádek 2, znak 3268: atribut "for" není dovolen na elementu "button".
   check" ></label> <button class="panbtn" for="navcheck"><div class="mob-nav-one"><
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  3. Chyba Řádek 2, znak 3283: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   > <button class="panbtn" for="navcheck"><div class="mob-nav-one"></div><div class
   ^
  4. Chyba Řádek 2, znak 3314: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   avcheck"><div class="mob-nav-one"></div><div class="mob-nav-two"></div><div class
   ^
  5. Chyba Řádek 2, znak 3345: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   e"></div><div class="mob-nav-two"></div><div class="mob-nav-three"></div> </butto
   ^
  6. Chyba Řádek 2, znak 3679: element "div" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
    </a></li></ul><ul id="site-navigation"><div class="menu-home-container"><ul id="
   ^
  7. Chyba Řádek 4, znak 826: neuzavřený element "a".
   eed To Comply With In 2021 </a></h5><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  8. Chyba Řádek 4, znak 940: End tag "p" implied, but there were open elements..
   sites-you-need-to-comply-with-in-2021/"><p>In quick, if you’re in search of a int
   ^
  9. Chyba Řádek 4, znak 1063: End tag "p" seen, but there were open elements..
   s, uefa.com is the internet site&hellip;</p> </a></p></div></div></div><div class
   ^
  10. Chyba Řádek 4, znak 1072: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   om is the internet site&hellip;</p> </a></p></div></div></div><div class="middle-
   ^
  11. Chyba Řádek 4, znak 1928: neuzavřený element "a".
    With In 2021 </a></h5><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  12. Chyba Řádek 4, znak 2042: End tag "p" implied, but there were open elements..
   sites-you-need-to-comply-with-in-2021/"><p>In quick, if you’re in search of a int
   ^
  13. Chyba Řádek 4, znak 2165: End tag "p" seen, but there were open elements..
   s, uefa.com is the internet site&hellip;</p> </a></p></div></div></div><div class
   ^
  14. Chyba Řádek 4, znak 2174: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   om is the internet site&hellip;</p> </a></p></div></div></div><div class="wid-49 
   ^
  15. Chyba Řádek 4, znak 2885: neuzavřený element "a".
    Your Company </a></h5><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  16. Chyba Řádek 4, znak 2975: End tag "p" implied, but there were open elements..
   om/digital-marketing-for-your-company/"><p>Using digital marketing tactics is one
   ^
  17. Chyba Řádek 4, znak 3102: End tag "p" seen, but there were open elements..
   oducts or services like yours in&hellip;</p> </a></p></div></div></div><div class
   ^
  18. Chyba Řádek 4, znak 3111: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
    services like yours in&hellip;</p> </a></p></div></div></div><div class="wid-49 
   ^
  19. Chyba Řádek 4, znak 3889: neuzavřený element "a".
   reaking Rules </a></h5><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  20. Chyba Řádek 4, znak 4001: End tag "p" implied, but there were open elements..
   ts-100-working-without-breaking-rules/"><p>YTS Proxy: Unblock YTS *100% Working* 
   ^
  21. Chyba Řádek 4, znak 4121: End tag "p" seen, but there were open elements..
    are a fan of the classic movies&hellip;</p> </a></p></div></div></div><div class
   ^
  22. Chyba Řádek 4, znak 4130: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   n of the classic movies&hellip;</p> </a></p></div></div></div><div class="wid-49 
   ^
  23. Chyba Řádek 4, znak 4781: neuzavřený element "a".
   ify Yts Proxy </a></h5><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  24. Chyba Řádek 4, znak 4851: End tag "p" implied, but there were open elements..
   ://emmaallardsmith.com/yify-yts-proxy/"><p>YIFY YTS Proxy | Latest YIFY Proxy &am
   ^
  25. Chyba Řádek 4, znak 4968: End tag "p" seen, but there were open elements..
   of Contents A Few Things to Know&hellip;</p> </a></p></div></div></div><div class
   ^
  26. Chyba Řádek 4, znak 4977: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ts A Few Things to Know&hellip;</p> </a></p></div></div></div><div class="wid-49 
   ^
  27. Chyba Řádek 4, znak 5623: neuzavřený element "a".
   > Mangastream </a></h5><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  28. Chyba Řádek 4, znak 5692: End tag "p" implied, but there were open elements..
   s://emmaallardsmith.com/mangastream-2/"><p>Blog Post MangaStream – Is It Down? 19
   ^
  29. Chyba Řádek 4, znak 5813: End tag "p" seen, but there were open elements..
   In 2021  Let’s talk about manga,&hellip;</p> </a></p></div></div></div></div><div
   ^
  30. Chyba Řádek 4, znak 5822: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   Let’s talk about manga,&hellip;</p> </a></p></div></div></div></div><div class="r
   ^
  31. Chyba Řádek 4, znak 6470: neuzavřený element "a".
   eed To Comply With In 2021 </a></h5><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  32. Chyba Řádek 4, znak 6584: End tag "p" implied, but there were open elements..
   sites-you-need-to-comply-with-in-2021/"><p>In quick, if you’re in search of a int
   ^
  33. Chyba Řádek 4, znak 6707: End tag "p" seen, but there were open elements..
   s, uefa.com is the internet site&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="wid-
   ^
  34. Chyba Řádek 4, znak 6716: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   om is the internet site&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="wid-100 mobwi
   ^
  35. Chyba Řádek 4, znak 7235: neuzavřený element "a".
   Marketing For Your Company </a></h5><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  36. Chyba Řádek 4, znak 7325: End tag "p" implied, but there were open elements..
   om/digital-marketing-for-your-company/"><p>Using digital marketing tactics is one
   ^
  37. Chyba Řádek 4, znak 7452: End tag "p" seen, but there were open elements..
   oducts or services like yours in&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="wid-
   ^
  38. Chyba Řádek 4, znak 7461: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
    services like yours in&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="wid-100 mobwi
   ^
  39. Chyba Řádek 4, znak 8047: neuzavřený element "a".
   ing Without Breaking Rules </a></h5><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  40. Chyba Řádek 4, znak 8159: End tag "p" implied, but there were open elements..
   ts-100-working-without-breaking-rules/"><p>YTS Proxy: Unblock YTS *100% Working* 
   ^
  41. Chyba Řádek 4, znak 8279: End tag "p" seen, but there were open elements..
    are a fan of the classic movies&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="wid-
   ^
  42. Chyba Řádek 4, znak 8288: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   n of the classic movies&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="wid-100 mobwi
   ^
  43. Chyba Řádek 4, znak 8747: neuzavřený element "a".
   -proxy/" > Yify Yts Proxy </a></h5><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  44. Chyba Řádek 4, znak 8817: End tag "p" implied, but there were open elements..
   ://emmaallardsmith.com/yify-yts-proxy/"><p>YIFY YTS Proxy | Latest YIFY Proxy &am
   ^
  45. Chyba Řádek 4, znak 8934: End tag "p" seen, but there were open elements..
   of Contents A Few Things to Know&hellip;</p> </a></p></div></div></div></div></di
   ^
  46. Chyba Řádek 4, znak 8943: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ts A Few Things to Know&hellip;</p> </a></p></div></div></div></div></div></div><
   ^
  47. Chyba Řádek 4, znak 9822: neuzavřený element "a".
   v class="date">August 20, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  48. Chyba Řádek 4, znak 9936: End tag "p" implied, but there were open elements..
   sites-you-need-to-comply-with-in-2021/"><p>In quick, if you’re in search of a int
   ^
  49. Chyba Řádek 4, znak 10059: End tag "p" seen, but there were open elements..
   s, uefa.com is the internet site&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobw
   ^
  50. Chyba Řádek 4, znak 10068: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   om is the internet site&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobwid-100 po
   ^
  51. Chyba Řádek 4, znak 10579: neuzavřený element "a".
   div class="date">July 18, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  52. Chyba Řádek 4, znak 10669: End tag "p" implied, but there were open elements..
   om/digital-marketing-for-your-company/"><p>Using digital marketing tactics is one
   ^
  53. Chyba Řádek 4, znak 10796: End tag "p" seen, but there were open elements..
   oducts or services like yours in&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobw
   ^
  54. Chyba Řádek 4, znak 10805: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
    services like yours in&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobwid-100 po
   ^
  55. Chyba Řádek 4, znak 11383: neuzavřený element "a".
   div class="date">June 27, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  56. Chyba Řádek 4, znak 11495: End tag "p" implied, but there were open elements..
   ts-100-working-without-breaking-rules/"><p>YTS Proxy: Unblock YTS *100% Working* 
   ^
  57. Chyba Řádek 4, znak 11615: End tag "p" seen, but there were open elements..
    are a fan of the classic movies&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobw
   ^
  58. Chyba Řádek 4, znak 11624: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   n of the classic movies&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobwid-100 po
   ^
  59. Chyba Řádek 4, znak 12075: neuzavřený element "a".
   div class="date">June 26, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  60. Chyba Řádek 4, znak 12145: End tag "p" implied, but there were open elements..
   ://emmaallardsmith.com/yify-yts-proxy/"><p>YIFY YTS Proxy | Latest YIFY Proxy &am
   ^
  61. Chyba Řádek 4, znak 12262: End tag "p" seen, but there were open elements..
   of Contents A Few Things to Know&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobw
   ^
  62. Chyba Řádek 4, znak 12271: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ts A Few Things to Know&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobwid-100 po
   ^
  63. Chyba Řádek 4, znak 12717: neuzavřený element "a".
   div class="date">June 25, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  64. Chyba Řádek 4, znak 12786: End tag "p" implied, but there were open elements..
   s://emmaallardsmith.com/mangastream-2/"><p>Blog Post MangaStream – Is It Down? 19
   ^
  65. Chyba Řádek 4, znak 12907: End tag "p" seen, but there were open elements..
   In 2021  Let’s talk about manga,&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobw
   ^
  66. Chyba Řádek 4, znak 12916: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   Let’s talk about manga,&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobwid-100 po
   ^
  67. Chyba Řádek 4, znak 13517: neuzavřený element "a".
   div class="date">June 25, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  68. Chyba Řádek 4, znak 13637: End tag "p" implied, but there were open elements..
   for-watch-new-released-tvshows-online/"><p>Watch Series Proxy: *Unblock* for Watc
   ^
  69. Chyba Řádek 4, znak 13783: End tag "p" seen, but there were open elements..
   s that provide movies online for&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobw
   ^
  70. Chyba Řádek 4, znak 13792: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ovide movies online for&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobwid-100 po
   ^
  71. Chyba Řádek 4, znak 14246: neuzavřený element "a".
   div class="date">June 24, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  72. Chyba Řádek 4, znak 14317: End tag "p" implied, but there were open elements..
   //emmaallardsmith.com/torrentz2-proxy/"><p>Torrentz2 Proxy / Mirror List: The ful
   ^
  73. Chyba Řádek 4, znak 14452: End tag "p" seen, but there were open elements..
   ere are plenty of torrent search&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobw
   ^
  74. Chyba Řádek 4, znak 14461: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   lenty of torrent search&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobwid-100 po
   ^
  75. Chyba Řádek 4, znak 14985: neuzavřený element "a".
   div class="date">June 24, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  76. Chyba Řádek 4, znak 15079: End tag "p" implied, but there were open elements..
   angastream-read-manga-online-for-free/"><p>HammBurg Be informed with latest news,
   ^
  77. Chyba Řádek 4, znak 15224: End tag "p" seen, but there were open elements..
   eam : Read Manga Online For Free&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobw
   ^
  78. Chyba Řádek 4, znak 15233: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   d Manga Online For Free&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="mobwid-100 po
   ^
  79. Chyba Řádek 4, znak 15702: neuzavřený element "a".
   div class="date">June 23, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  80. Chyba Řádek 4, znak 15778: End tag "p" implied, but there were open elements..
   aallardsmith.com/torrentz2-proxy-list/"><p>Torrentz2 Proxy List | Working 100% Un
   ^
  81. Chyba Řádek 4, znak 15933: End tag "p" seen, but there were open elements..
   e many BitTorrent users who want&hellip;</p> </a></p></div></div></div></div></di
   ^
  82. Chyba Řádek 4, znak 15942: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   tTorrent users who want&hellip;</p> </a></p></div></div></div></div></div></div><
   ^
  83. Chyba Řádek 4, znak 16832: neuzavřený element "a".
   v class="date">August 20, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  84. Chyba Řádek 4, znak 16946: End tag "p" implied, but there were open elements..
   sites-you-need-to-comply-with-in-2021/"><p>In quick, if you’re in search of a int
   ^
  85. Chyba Řádek 4, znak 17069: End tag "p" seen, but there were open elements..
   s, uefa.com is the internet site&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="wid-
   ^
  86. Chyba Řádek 4, znak 17078: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   om is the internet site&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="wid-100 mobwi
   ^
  87. Chyba Řádek 4, znak 17594: neuzavřený element "a".
   div class="date">July 18, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  88. Chyba Řádek 4, znak 17684: End tag "p" implied, but there were open elements..
   om/digital-marketing-for-your-company/"><p>Using digital marketing tactics is one
   ^
  89. Chyba Řádek 4, znak 17811: End tag "p" seen, but there were open elements..
   oducts or services like yours in&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="wid-
   ^
  90. Chyba Řádek 4, znak 17820: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
    services like yours in&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="wid-100 mobwi
   ^
  91. Chyba Řádek 4, znak 18403: neuzavřený element "a".
   div class="date">June 27, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  92. Chyba Řádek 4, znak 18515: End tag "p" implied, but there were open elements..
   ts-100-working-without-breaking-rules/"><p>YTS Proxy: Unblock YTS *100% Working* 
   ^
  93. Chyba Řádek 4, znak 18635: End tag "p" seen, but there were open elements..
    are a fan of the classic movies&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="wid-
   ^
  94. Chyba Řádek 4, znak 18644: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   n of the classic movies&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="wid-100 mobwi
   ^
  95. Chyba Řádek 4, znak 19100: neuzavřený element "a".
   div class="date">June 26, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  96. Chyba Řádek 4, znak 19170: End tag "p" implied, but there were open elements..
   ://emmaallardsmith.com/yify-yts-proxy/"><p>YIFY YTS Proxy | Latest YIFY Proxy &am
   ^
  97. Chyba Řádek 4, znak 19287: End tag "p" seen, but there were open elements..
   of Contents A Few Things to Know&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="wid-
   ^
  98. Chyba Řádek 4, znak 19296: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ts A Few Things to Know&hellip;</p> </a></p></div></div><div class="wid-100 mobwi
   ^
  99. Chyba Řádek 4, znak 19747: neuzavřený element "a".
   div class="date">June 25, 2021</div><p> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  100. Chyba Řádek 4, znak 19816: End tag "p" implied, but there were open elements..
   s://emmaallardsmith.com/mangastream-2/"><p>Blog Post MangaStream – Is It Down? 19
   ^
  101. Chyba Řádek 4, znak 19937: End tag "p" seen, but there were open elements..
   In 2021  Let’s talk about manga,&hellip;</p> </a></p></div></div></div><div class
   ^
  102. Chyba Řádek 4, znak 19946: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   Let’s talk about manga,&hellip;</p> </a></p></div></div></div><div class="right-s
   ^
  103. Chyba Řádek 4, znak 20802: neuzavřený element "a".
   ">August 20, 2021</div><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  104. Chyba Řádek 4, znak 20916: End tag "p" implied, but there were open elements..
   sites-you-need-to-comply-with-in-2021/"><p>In quick, if you’re in search of a int
   ^
  105. Chyba Řádek 4, znak 21039: End tag "p" seen, but there were open elements..
   s, uefa.com is the internet site&hellip;</p> </a></p></div></div></div></div><div
   ^
  106. Chyba Řádek 4, znak 21048: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   om is the internet site&hellip;</p> </a></p></div></div></div></div><div class="w
   ^
  107. Chyba Řádek 4, znak 21793: neuzavřený element "a".
   te">July 18, 2021</div><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  108. Chyba Řádek 4, znak 21883: End tag "p" implied, but there were open elements..
   om/digital-marketing-for-your-company/"><p>Using digital marketing tactics is one
   ^
  109. Chyba Řádek 4, znak 22010: End tag "p" seen, but there were open elements..
   oducts or services like yours in&hellip;</p> </a></p></div></div></div></div><div
   ^
  110. Chyba Řádek 4, znak 22019: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
    services like yours in&hellip;</p> </a></p></div></div></div></div><div class="w
   ^
  111. Chyba Řádek 4, znak 22831: neuzavřený element "a".
   te">June 27, 2021</div><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  112. Chyba Řádek 4, znak 22943: End tag "p" implied, but there were open elements..
   ts-100-working-without-breaking-rules/"><p>YTS Proxy: Unblock YTS *100% Working* 
   ^
  113. Chyba Řádek 4, znak 23063: End tag "p" seen, but there were open elements..
    are a fan of the classic movies&hellip;</p> </a></p></div></div></div></div><div
   ^
  114. Chyba Řádek 4, znak 23072: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   n of the classic movies&hellip;</p> </a></p></div></div></div></div><div class="w
   ^
  115. Chyba Řádek 4, znak 23757: neuzavřený element "a".
   te">June 26, 2021</div><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  116. Chyba Řádek 4, znak 23827: End tag "p" implied, but there were open elements..
   ://emmaallardsmith.com/yify-yts-proxy/"><p>YIFY YTS Proxy | Latest YIFY Proxy &am
   ^
  117. Chyba Řádek 4, znak 23944: End tag "p" seen, but there were open elements..
   of Contents A Few Things to Know&hellip;</p> </a></p></div></div></div></div><div
   ^
  118. Chyba Řádek 4, znak 23953: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ts A Few Things to Know&hellip;</p> </a></p></div></div></div></div><div class="w
   ^
  119. Chyba Řádek 4, znak 24633: neuzavřený element "a".
   te">June 25, 2021</div><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://emmaalla
   ^
  120. Informace Řádek 4, znak 24634: + dalších 33 chyb a 4 varování.
   e">June 25, 2021</div><p class="para"> <a class="excerpt" href="https://emmaallar
   ^

   Zbývající chyby a varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.