• O validátoru
  • Novinky
  • Dokumentace
  • Integrace do prohlížečů
  • Výsledek:
    Při validaci došlo k chybě.
    (chyba 404) https://fastseo3183.blogspot.com//  
    text/html — HTML 4.01 Strict 
    utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
    Zobrazit:
     

    # Validace nebyla provedena.

    Následuje seznam připomínek:

    1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

      Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

    2. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "404 Not Found".
      HTTP/1.1 404 Not Found
      ^

      Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

    3. Varování Řádek 43, znak 82: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      g-non-bindable="" id="gb" role="banner" style="background-color:rgba(245,245,245,
      ^

      Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

      <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

      Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

    4. Varování Řádek 43, znak 1173: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
      r-logotype-color-black-2x.png 2x " alt="" aria-hidden="true" role="presentation" 
      ^

      Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

    5. Varování Řádek 43, znak 1214: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       aria-hidden="true" role="presentation" style="width:112px;height:27px"></a></div
      ^
    6. Varování Řádek 43, znak 1478: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      e gb_ge"><div class="gb_ne gb_le"><span style="font-family: 'Roboto'; color: blac
      ^
    7. Varování Řádek 43, znak 1750: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      e gb_ge"><div class="gb_ne gb_le"><span style="display: none;" aria-hidden="true"
      ^
    8. Varování Řádek 43, znak 2877: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      icon.png" alt="" height="24" width="24" style="border:none;display:none \9"></ima
      ^
    9. Varování Řádek 337, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <p style="font-size:90%">Očekávali jste, že zde bude váš blog? Viz: „<a href="htt
      ^
    Validní HTML 4.01!

    2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

    Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.