• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 86 chyb a 19 varování.
  https://fmoviessss.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 366, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 385, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 430, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=cce1a640-e754-4c25-9171-38af8364590d' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 434, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 434, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 446, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 446, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 457, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  10. Varování Řádek 458, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 468, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  12. Chyba Řádek 534, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  13. Chyba Řádek 563, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs section' id='crosscol' name='Cross-column'><div class='widget Pa
   ^
  14. Chyba Řádek 580, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 646, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  16. Chyba Řádek 656, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  17. Chyba Řádek 657, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4672222090624130645' itemprop='blogId'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 658, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8966056960394310894' itemprop='postId'/>
   ^
  19. Varování Řádek 659, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8966056960394310894'></a>
   ^
  20. Chyba Řádek 660, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  21. Chyba Řádek 666, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8966056960394310894' itemprop=
   ^
  22. Chyba Řádek 674, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  23. Chyba Řádek 675, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  24. Chyba Řádek 677, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  25. Chyba Řádek 683, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://fmoviessss.blogspot.com/2021/10/the-right-routine-service-f
   ^
  26. Chyba Řádek 684, znak 152: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  27. Chyba Řádek 729, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  28. Chyba Řádek 730, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4672222090624130645' itemprop='blogId'/>
   ^
  29. Chyba Řádek 731, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1479030324430821687' itemprop='postId'/>
   ^
  30. Varování Řádek 732, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1479030324430821687'></a>
   ^
  31. Chyba Řádek 733, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  32. Chyba Řádek 739, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1479030324430821687' itemprop=
   ^
  33. Chyba Řádek 747, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  34. Chyba Řádek 748, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  35. Chyba Řádek 750, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  36. Chyba Řádek 756, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://fmoviessss.blogspot.com/2021/10/precisely-what-supply-chain
   ^
  37. Chyba Řádek 757, znak 157: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  38. Chyba Řádek 802, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  39. Chyba Řádek 803, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4672222090624130645' itemprop='blogId'/>
   ^
  40. Chyba Řádek 804, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4319170143113528110' itemprop='postId'/>
   ^
  41. Varování Řádek 805, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='4319170143113528110'></a>
   ^
  42. Chyba Řádek 806, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  43. Chyba Řádek 812, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4319170143113528110' itemprop=
   ^
  44. Chyba Řádek 820, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  45. Chyba Řádek 821, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  46. Chyba Řádek 823, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  47. Chyba Řádek 829, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://fmoviessss.blogspot.com/2021/10/relevance-involving-modern-
   ^
  48. Chyba Řádek 830, znak 148: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  49. Chyba Řádek 865, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  50. Chyba Řádek 866, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4672222090624130645' itemprop='blogId'/>
   ^
  51. Chyba Řádek 867, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4982117311479551456' itemprop='postId'/>
   ^
  52. Varování Řádek 868, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='4982117311479551456'></a>
   ^
  53. Chyba Řádek 869, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  54. Chyba Řádek 875, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4982117311479551456' itemprop=
   ^
  55. Chyba Řádek 883, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  56. Chyba Řádek 884, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  57. Chyba Řádek 886, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  58. Chyba Řádek 892, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://fmoviessss.blogspot.com/2021/10/only-two-hassle-free-preven
   ^
  59. Chyba Řádek 893, znak 157: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  60. Chyba Řádek 938, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  61. Chyba Řádek 939, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://248qms3nhmvl15d4ne1i4pxl-wpengine.netdna-ssl.com/wp-conten
   ^
  62. Chyba Řádek 940, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4672222090624130645' itemprop='blogId'/>
   ^
  63. Chyba Řádek 941, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5896914888426503244' itemprop='postId'/>
   ^
  64. Varování Řádek 942, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='5896914888426503244'></a>
   ^
  65. Chyba Řádek 943, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  66. Chyba Řádek 949, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5896914888426503244' itemprop=
   ^
  67. Chyba Řádek 950, znak 42: atribut "trbidi" není dovolen na elementu "div".
   <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
   ^
  68. Chyba Řádek 980, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  69. Chyba Řádek 981, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  70. Chyba Řádek 983, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  71. Chyba Řádek 989, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://fmoviessss.blogspot.com/2018/11/what-on-earth-is-bitcoin-wh
   ^
  72. Chyba Řádek 990, znak 147: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  73. Chyba Řádek 1035, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  74. Chyba Řádek 1036, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://i.ytimg.com/vi/cFrzE5ikQIE/maxresdefault.jpg' itemprop='im
   ^
  75. Chyba Řádek 1037, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4672222090624130645' itemprop='blogId'/>
   ^
  76. Chyba Řádek 1038, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3644825368231040979' itemprop='postId'/>
   ^
  77. Varování Řádek 1039, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='3644825368231040979'></a>
   ^
  78. Chyba Řádek 1040, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  79. Chyba Řádek 1046, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-3644825368231040979' itemprop=
   ^
  80. Chyba Řádek 1069, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  81. Chyba Řádek 1070, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  82. Chyba Řádek 1072, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  83. Chyba Řádek 1078, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://fmoviessss.blogspot.com/2018/03/phen-375-lose-20-pounds-in-
   ^
  84. Chyba Řádek 1079, znak 150: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  85. Chyba Řádek 1124, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  86. Chyba Řádek 1125, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4672222090624130645' itemprop='blogId'/>
   ^
  87. Chyba Řádek 1126, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6175739429824461641' itemprop='postId'/>
   ^
  88. Varování Řádek 1127, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='6175739429824461641'></a>
   ^
  89. Chyba Řádek 1128, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  90. Chyba Řádek 1134, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-6175739429824461641' itemprop=
   ^
  91. Chyba Řádek 1135, znak 42: atribut "trbidi" není dovolen na elementu "div".
   <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
   ^
  92. Chyba Řádek 1157, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  93. Chyba Řádek 1158, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  94. Chyba Řádek 1160, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  95. Chyba Řádek 1166, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://fmoviessss.blogspot.com/2018/03/backyard-toys-for-children-
   ^
  96. Chyba Řádek 1167, znak 152: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  97. Chyba Řádek 1239, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  98. Chyba Řádek 1359, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  99. Chyba Řádek 1359, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  100. Chyba Řádek 1359, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  101. Chyba Řádek 1372, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  102. Varování Řádek 1395, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  103. Varování Řádek 1400, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
   ^
  104. Varování Řádek 1413, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/291
   ^
  105. Varování Řádek 1414, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.