• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 103 chyb a 18 varování.
  https://www.forallbeauty.nl/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,X-Forwarded-Proto,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,X-Forwarded-Proto,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Chyba Řádek 109, znak 11: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
    </script><script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=renderGoogl
   ^
  3. Varování Řádek 111, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script data-cfasync="false" data-pagespeed-no-defer type="text/javascript">//<![
   ^
  4. Varování Řádek 153, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src="//www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-164372942-2" type="text/jav
   ^
  5. Varování Řádek 154, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" data-cfasync="false">
   ^
  6. Varování Řádek 345, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  7. Varování Řádek 366, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='woocommerce-inline-inline-css' type='text/css'>
   ^
  8. Varování Řádek 371, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='flatsome-main-inline-css' type='text/css'>
   ^
  9. Chyba Řádek 421, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  10. Chyba Řádek 422, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  11. Chyba Řádek 423, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  12. Chyba Řádek 424, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  13. Chyba Řádek 425, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  14. Chyba Řádek 426, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  15. Chyba Řádek 427, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  16. Chyba Řádek 428, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  17. Chyba Řádek 434, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  18. Chyba Řádek 442, znak 16: Element "script" must not have attribute "defer" unless attribute "src" is also specified..
   <style></style><script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" defer="def
   ^
  19. Chyba Řádek 442, znak 278: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
    remarketing_snippet_id = null;</script><script async src="https://www.googletagm
   ^
  20. Chyba Řádek 461, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-647098706" type
   ^
  21. Varování Řádek 486, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script data-cfasync="false" data-pagespeed-no-defer type="text/javascript">//<![
   ^
  22. Chyba Řádek 526, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script async src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-647098706' type
   ^
  23. Varování Řádek 555, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id="custom-css" type="text/css">:root {--primary-color: #446084;}.header-m
   ^
  24. Varování Řádek 599, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" style="display:none">
   ^
  25. Varování Řádek 604, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/scripts/0
   ^
  26. Chyba Řádek 605, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="166" height="91" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/u
   ^
  27. Chyba Řádek 605, znak 379: Element "img" is missing required attribute "src"..
   logo" alt="For All Beauty" /></noscript><img width="166" height="91" data-cfsrc="
   ^
  28. Chyba Řádek 750, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  29. Chyba Řádek 761, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  30. Chyba Řádek 787, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  31. Chyba Řádek 798, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  32. Chyba Řádek 824, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  33. Chyba Řádek 835, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  34. Chyba Řádek 846, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  35. Chyba Řádek 861, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  36. Chyba Řádek 878, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="247" height="296" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  37. Varování Řádek 895, znak 109: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   re-static/email-decode.min.js"></script><script type="text/javascript" data-cfasy
   ^
  38. Chyba Řádek 910, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="247" height="296" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  39. Varování Řádek 927, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" data-cfasync="false">
   ^
  40. Chyba Řádek 942, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="247" height="296" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  41. Varování Řádek 959, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" data-cfasync="false">
   ^
  42. Chyba Řádek 974, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="247" height="296" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  43. Varování Řádek 991, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" data-cfasync="false">
   ^
  44. Chyba Řádek 1006, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="247" height="296" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  45. Varování Řádek 1023, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" data-cfasync="false">
   ^
  46. Informace Řádek 1023, znak 2: + dalších 3 varování.
   <script type="text/javascript" data-cfasync="false">
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  47. Chyba Řádek 1038, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="247" height="296" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  48. Chyba Řádek 1070, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="247" height="296" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  49. Chyba Řádek 1102, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="247" height="296" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  50. Chyba Řádek 1169, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  51. Chyba Řádek 1185, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  52. Chyba Řádek 1202, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "section" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  53. Chyba Řádek 1212, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  54. Chyba Řádek 1238, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  55. Chyba Řádek 1251, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="600" height="400" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  56. Chyba Řádek 1270, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="500" height="375" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  57. Chyba Řádek 1289, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="352" height="400" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  58. Chyba Řádek 1308, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="240" height="240" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  59. Chyba Řádek 1342, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  60. Chyba Řádek 1384, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  61. Chyba Řádek 1400, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  62. Chyba Řádek 1428, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  63. Chyba Řádek 1473, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  64. Chyba Řádek 1489, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  65. Chyba Řádek 1506, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "section" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  66. Chyba Řádek 1520, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  67. Chyba Řádek 1546, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  68. Chyba Řádek 1566, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="247" height="296" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  69. Chyba Řádek 1591, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="247" height="296" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  70. Chyba Řádek 1616, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="247" height="296" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  71. Chyba Řádek 1641, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="247" height="296" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  72. Chyba Řádek 1660, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  73. Chyba Řádek 1672, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "section" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  74. Chyba Řádek 1703, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  75. Chyba Řádek 1716, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="2560" height="2375" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-conten
   ^
  76. Chyba Řádek 1735, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="500" height="500" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  77. Chyba Řádek 1749, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  78. Chyba Řádek 1756, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "section" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  79. Chyba Řádek 1776, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  80. Chyba Řádek 1859, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  81. Chyba Řádek 1870, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  82. Chyba Řádek 1914, znak 265: Element "img" is missing required attribute "src"..
   /merken/davines" style="padding: 15px;"><img data-cfsrc="https://www.forallbeauty
   ^
  83. Chyba Řádek 1915, znak 282: Element "img" is missing required attribute "src"..
   en/dermalogica/" style="padding: 15px;"><img data-cfsrc="https://www.forallbeauty
   ^
  84. Chyba Řádek 1916, znak 278: Element "img" is missing required attribute "src"..
   merken/olaplex/" style="padding: 15px;"><img data-cfsrc="https://www.forallbeauty
   ^
  85. Chyba Řádek 1917, znak 287: Element "img" is missing required attribute "src"..
   vitalash-merken" style="padding: 15px;"><img data-cfsrc="https://www.forallbeauty
   ^
  86. Chyba Řádek 1918, znak 276: Element "img" is missing required attribute "src"..
   y/merken/fanola" style="padding: 15px;"><img data-cfsrc="https://www.forallbeauty
   ^
  87. Chyba Řádek 1933, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="100" height="100" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  88. Chyba Řádek 1939, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="100" height="100" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  89. Chyba Řádek 1945, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="100" height="100" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  90. Chyba Řádek 1951, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="100" height="100" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  91. Chyba Řádek 1957, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="100" height="100" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  92. Chyba Řádek 1963, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="100" height="100" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  93. Chyba Řádek 1969, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="100" height="100" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  94. Chyba Řádek 1975, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="100" height="100" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  95. Chyba Řádek 1981, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="100" height="100" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  96. Chyba Řádek 1987, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="100" height="100" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  97. Chyba Řádek 1993, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img width="100" height="100" data-cfsrc="https://www.forallbeauty.nl/wp-content/
   ^
  98. Chyba Řádek 2104, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src="//www.googleadservic
   ^
  99. Chyba Řádek 2113, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-647098706" type
   ^
  100. Chyba Řádek 2177, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.dwin1.co
   ^
  101. Chyba Řádek 2178, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  102. Chyba Řádek 2187, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  103. Chyba Řádek 2188, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  104. Chyba Řádek 2189, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  105. Chyba Řádek 2190, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  106. Chyba Řádek 2196, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  107. Chyba Řádek 2197, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  108. Chyba Řádek 2203, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  109. Chyba Řádek 2204, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  110. Chyba Řádek 2210, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  111. Chyba Řádek 2216, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  112. Chyba Řádek 2222, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  113. Chyba Řádek 2223, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  114. Chyba Řádek 2224, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  115. Chyba Řádek 2225, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  116. Chyba Řádek 2231, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  117. Chyba Řádek 2232, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  118. Chyba Řádek 2233, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  119. Chyba Řádek 2234, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  120. Chyba Řádek 2235, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="3fa1e52e6aa610a372eb7ee4-text/javascript" src='https://www.forallbe
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.