• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 2 chyby a 4 varování.
  https://forkliftsafetyschool.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 46, znak 23460: CSS: Parse Error..
   ra-footer-menu > .menu-item > .menu-link,{height:100%;-webkit-box-align:center;-w
   ^
  2. Chyba Řádek 109, znak 227: duplicitní atribut "class".
   tionElement" itemscope="itemscope" class="ast-flex-grow-1 navigation-accessibilit
   ^
  3. Varování Řádek 129, znak 122: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   lass="widget-title">Recent Comments</h2><nav role="navigation" aria-label="Recent
   ^
  4. Varování Řádek 129, znak 308: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   "><h2 class="widget-title">Archives</h2><nav role="navigation" aria-label="Archiv
   ^
  5. Varování Řádek 133, znak 116: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <h2 class="widget-title">Categories</h2><nav role="navigation" aria-label="Catego
   ^
  6. Varování Řádek 137, znak 98: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   meta"><h2 class="widget-title">Meta</h2><nav role="navigation" aria-label="Meta">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.