• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 82 chyb a 19 varování.
  https://getskinnyfasts.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 366, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 385, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 430, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=d98761e3-1ef1-4194-a4da-11090116b0cc' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 434, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 434, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 446, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 446, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 457, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  10. Varování Řádek 458, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 468, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  12. Chyba Řádek 534, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  13. Chyba Řádek 563, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-column'></div>
   ^
  14. Chyba Řádek 564, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 630, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  16. Chyba Řádek 640, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  17. Chyba Řádek 641, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8465748419141788216' itemprop='blogId'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 642, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1624361731276807255' itemprop='postId'/>
   ^
  19. Varování Řádek 643, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1624361731276807255'></a>
   ^
  20. Chyba Řádek 644, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  21. Chyba Řádek 650, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1624361731276807255' itemprop=
   ^
  22. Chyba Řádek 658, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  23. Chyba Řádek 659, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  24. Chyba Řádek 661, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  25. Chyba Řádek 667, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://getskinnyfasts.blogspot.com/2021/11/factors-to-attempt-to-u
   ^
  26. Chyba Řádek 668, znak 158: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  27. Chyba Řádek 708, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  28. Chyba Řádek 709, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8465748419141788216' itemprop='blogId'/>
   ^
  29. Chyba Řádek 710, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2761445556059958643' itemprop='postId'/>
   ^
  30. Varování Řádek 711, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='2761445556059958643'></a>
   ^
  31. Chyba Řádek 712, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  32. Chyba Řádek 718, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2761445556059958643' itemprop=
   ^
  33. Chyba Řádek 726, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  34. Chyba Řádek 727, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  35. Chyba Řádek 729, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  36. Chyba Řádek 735, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://getskinnyfasts.blogspot.com/2021/10/guest-posting-simple-ca
   ^
  37. Chyba Řádek 736, znak 158: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  38. Chyba Řádek 766, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  39. Chyba Řádek 767, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8465748419141788216' itemprop='blogId'/>
   ^
  40. Chyba Řádek 768, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='982302337789018771' itemprop='postId'/>
   ^
  41. Varování Řádek 769, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='982302337789018771'></a>
   ^
  42. Chyba Řádek 770, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  43. Chyba Řádek 776, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-982302337789018771' itemprop='
   ^
  44. Chyba Řádek 784, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  45. Chyba Řádek 785, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  46. Chyba Řádek 787, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  47. Chyba Řádek 793, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://getskinnyfasts.blogspot.com/2021/10/exactly-how-assessment-
   ^
  48. Chyba Řádek 794, znak 153: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  49. Chyba Řádek 834, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  50. Chyba Řádek 835, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8465748419141788216' itemprop='blogId'/>
   ^
  51. Chyba Řádek 836, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6043668888229542717' itemprop='postId'/>
   ^
  52. Varování Řádek 837, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='6043668888229542717'></a>
   ^
  53. Chyba Řádek 838, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  54. Chyba Řádek 844, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-6043668888229542717' itemprop=
   ^
  55. Chyba Řádek 852, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  56. Chyba Řádek 853, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  57. Chyba Řádek 855, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  58. Chyba Řádek 861, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://getskinnyfasts.blogspot.com/2021/10/enable-persons-child-le
   ^
  59. Chyba Řádek 862, znak 158: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  60. Chyba Řádek 892, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  61. Chyba Řádek 893, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8465748419141788216' itemprop='blogId'/>
   ^
  62. Chyba Řádek 894, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1352865612964849533' itemprop='postId'/>
   ^
  63. Varování Řádek 895, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1352865612964849533'></a>
   ^
  64. Chyba Řádek 896, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  65. Chyba Řádek 902, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1352865612964849533' itemprop=
   ^
  66. Chyba Řádek 910, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  67. Chyba Řádek 911, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  68. Chyba Řádek 913, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  69. Chyba Řádek 919, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://getskinnyfasts.blogspot.com/2021/10/casino-website-establis
   ^
  70. Chyba Řádek 920, znak 161: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  71. Chyba Řádek 950, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  72. Chyba Řádek 951, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8465748419141788216' itemprop='blogId'/>
   ^
  73. Chyba Řádek 952, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7588218160358112769' itemprop='postId'/>
   ^
  74. Varování Řádek 953, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='7588218160358112769'></a>
   ^
  75. Chyba Řádek 954, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  76. Chyba Řádek 960, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-7588218160358112769' itemprop=
   ^
  77. Chyba Řádek 968, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  78. Chyba Řádek 969, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  79. Chyba Řádek 971, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  80. Chyba Řádek 977, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://getskinnyfasts.blogspot.com/2021/10/just-simply-perfect-eff
   ^
  81. Chyba Řádek 978, znak 161: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  82. Chyba Řádek 1018, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  83. Chyba Řádek 1019, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8465748419141788216' itemprop='blogId'/>
   ^
  84. Chyba Řádek 1020, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2391377417689309758' itemprop='postId'/>
   ^
  85. Varování Řádek 1021, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='2391377417689309758'></a>
   ^
  86. Chyba Řádek 1022, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  87. Chyba Řádek 1028, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2391377417689309758' itemprop=
   ^
  88. Chyba Řádek 1036, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  89. Chyba Řádek 1037, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  90. Chyba Řádek 1039, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  91. Chyba Řádek 1045, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://getskinnyfasts.blogspot.com/2021/10/5-good-reasons-why-you-
   ^
  92. Chyba Řádek 1046, znak 153: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  93. Chyba Řádek 1113, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  94. Chyba Řádek 1230, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  95. Chyba Řádek 1230, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  96. Chyba Řádek 1230, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  97. Chyba Řádek 1243, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  98. Varování Řádek 1266, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  99. Varování Řádek 1271, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
   ^
  100. Varování Řádek 1284, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/363
   ^
  101. Varování Řádek 1285, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.