• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 38 chyb a 20 varování.
  https://gyaane.com/health-fitness/supplements-for-the-best-results/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Varování Řádek 15, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  3. Varování Řádek 19, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  4. Varování Řádek 44, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='dynamic-css-inline-css' type='text/css'>
   ^
  5. Chyba Řádek 45, znak 3286: CSS: "background-color": Parse Error..
   calc(100vh - 84px - 32px)!important;}}#nectar_fullscreen_rows{background-color:;}
   ^
  6. Varování Řádek 47, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://gyaane.com/wp-includes/js/jquery/jque
   ^
  7. Varování Řádek 48, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://gyaane.com/wp-includes/js/jquery/jque
   ^
  8. Varování Řádek 59, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript"> var root = document.getElementsByTagName( "html" 
   ^
  9. Varování Řádek 66, znak 2: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript"> if(navigator.userAgent.match(/(Android|iPod|iPho
   ^
  10. Chyba Řádek 193, znak 36: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
       <div class="content-inner"><p align="justify"><span style="font-size: med
   ^
  11. Chyba Řádek 194, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">There are various methods whi
   ^
  12. Chyba Řádek 195, znak 1: The "align" attribute on the "h2" element is obsolete. Use CSS instead..
   <h2 align="justify"><span style="font-size: medium;"><b>Why are supplements so ef
   ^
  13. Chyba Řádek 196, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">Supplements do help with impr
   ^
  14. Chyba Řádek 197, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">Individuals that started taki
   ^
  15. Chyba Řádek 198, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;"><i><strong>&#8211; Confusion<
   ^
  16. Chyba Řádek 199, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;"><i><strong>&#8211; Depression
   ^
  17. Chyba Řádek 200, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;"><i><strong>&#8211; Anger</str
   ^
  18. Chyba Řádek 201, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><strong><span style="font-size: medium;"><i>&#8211; Hostility 
   ^
  19. Chyba Řádek 202, znak 1: The "align" attribute on the "h2" element is obsolete. Use CSS instead..
   <h2 align="justify"><span style="font-size: medium;"><b>Why is keeping your cogni
   ^
  20. Chyba Řádek 203, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">A person whose cognitive abil
   ^
  21. Chyba Řádek 204, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><a href="http://www.gyaane.com/wp-content/uploads/2016/10/cogn
   ^
  22. Chyba Řádek 205, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">Imagine being a student that 
   ^
  23. Chyba Řádek 206, znak 1: The "align" attribute on the "h2" element is obsolete. Use CSS instead..
   <h2 align="justify"><span style="font-size: medium;"><b>Best Nootropics Brand</b>
   ^
  24. Chyba Řádek 207, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">Onto the discussion about dif
   ^
  25. Chyba Řádek 208, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">There are various methods whi
   ^
  26. Chyba Řádek 209, znak 1: The "align" attribute on the "h2" element is obsolete. Use CSS instead..
   <h2 align="justify"><span style="font-size: medium;"><b>Why are supplements so ef
   ^
  27. Chyba Řádek 210, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">Supplements do help with <a h
   ^
  28. Chyba Řádek 211, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">Individuals that started taki
   ^
  29. Chyba Řádek 212, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;"><i>&#8211; Confusion –</i></s
   ^
  30. Chyba Řádek 213, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;"><i>&#8211; Depression –</i></
   ^
  31. Chyba Řádek 214, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;"><i>&#8211; Anger –</i></span>
   ^
  32. Chyba Řádek 215, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;"><i>&#8211; Hostility and Anxi
   ^
  33. Chyba Řádek 216, znak 1: The "align" attribute on the "h2" element is obsolete. Use CSS instead..
   <h2 align="justify"><span style="font-size: medium;"><b>Why is keeping your cogni
   ^
  34. Chyba Řádek 217, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">A person whose cognitive abil
   ^
  35. Chyba Řádek 218, znak 1: The "align" attribute on the "h2" element is obsolete. Use CSS instead..
   <h2 align="justify"><span style="font-size: medium;"><b>Noopept Stacking</b></spa
   ^
  36. Chyba Řádek 219, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">Noopept stacking is a fairly 
   ^
  37. Chyba Řádek 220, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;"><i><b>&#8211; Noopept&amp; Ch
   ^
  38. Chyba Řádek 221, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;"><i><b>&#8211; Noopept&amp;Phe
   ^
  39. Chyba Řádek 222, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;"><i><b>&#8211; Noopept&amp; L-
   ^
  40. Chyba Řádek 223, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;"><i><b>&#8211; Noopept&amp; Al
   ^
  41. Chyba Řádek 224, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;"><b>&#8211; <a href="http://pe
   ^
  42. Chyba Řádek 225, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">This special brain booster is
   ^
  43. Chyba Řádek 226, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">&#8211; Potential headaches</
   ^
  44. Chyba Řádek 227, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">&#8211; Can be of lower poten
   ^
  45. Chyba Řádek 228, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">&#8211; A longer onset period
   ^
  46. Chyba Řádek 229, znak 1: The "align" attribute on the "p" element is obsolete. Use CSS instead..
   <p align="justify"><span style="font-size: medium;">In the end, it’s important to
   ^
  47. Varování Řádek 413, znak 37: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    </div></div><!--/ocm-effect-wrap--><script type='text/javascript' src='https://g
   ^
  48. Varování Řádek 414, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://gyaane.com/wp-content/themes/salient/
   ^
  49. Varování Řádek 415, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://gyaane.com/wp-content/themes/salient/
   ^
  50. Varování Řádek 416, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://gyaane.com/wp-content/themes/salient/
   ^
  51. Varování Řádek 417, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://gyaane.com/wp-content/themes/salient/
   ^
  52. Varování Řádek 418, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://gyaane.com/wp-content/themes/salient/
   ^
  53. Varování Řádek 419, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://gyaane.com/wp-content/themes/salient/
   ^
  54. Varování Řádek 420, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://gyaane.com/wp-content/themes/salient/
   ^
  55. Varování Řádek 421, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://gyaane.com/wp-content/themes/salient/
   ^
  56. Varování Řádek 422, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='nectar-frontend-js-extra'>
   ^
  57. Varování Řádek 427, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://gyaane.com/wp-content/themes/salient/
   ^
  58. Varování Řádek 428, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://gyaane.com/wp-content/plugins/salient
   ^
  59. Varování Řádek 429, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://gyaane.com/wp-includes/js/wp-embed.mi
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.