• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 37 chyb a 5 varování.
  https://herner-aerztenetz.de/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2603: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   herner-aerztenetz.de/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Chyba Řádek 2, znak 1887: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,300,400italic,900,700|Poppins:300,400,500,600,700|Roboto:100,300,400,500,700&subset=latin,latin-ext".
   sheet' id='enternews-google-fonts-css' href='https://fonts.googleapis.com/css?fa
   ^
  3. Varování Řádek 2, znak 2079: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   tin-ext' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  4. Varování Řádek 2, znak 2794: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   5392c2afe6d9fe49120c518fad7d4bd85b0f"> <script type="text/javascript" src="//her
   ^
  5. Chyba Řádek 5, znak 92: Element "span" is missing one or more of the following attributes: "role"..
   in-navigation-container-items-wrapper"> <span class="toggle-menu" aria-controls="
   ^
  6. Chyba Řádek 8, znak 288: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   tion-wrap"> <span class="fancy-spinner"><div class="ring"></div><div class="ring"
   ^
  7. Chyba Řádek 8, znak 312: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   "fancy-spinner"><div class="ring"></div><div class="ring"></div><div class="dot">
   ^
  8. Chyba Řádek 8, znak 336: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ss="ring"></div><div class="ring"></div><div class="dot"></div> </span> <span cla
   ^
  9. Chyba Řádek 9, znak 2135: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  10. Chyba Řádek 9, znak 3227: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  11. Chyba Řádek 9, znak 4327: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  12. Chyba Řádek 10, znak 934: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  13. Chyba Řádek 10, znak 2030: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  14. Chyba Řádek 10, znak 3134: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  15. Chyba Řádek 10, znak 4314: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  16. Chyba Řádek 10, znak 5552: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  17. Chyba Řádek 10, znak 7119: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  18. Chyba Řádek 10, znak 8202: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  19. Chyba Řádek 10, znak 9293: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  20. Chyba Řádek 10, znak 10460: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  21. Chyba Řádek 10, znak 11685: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  22. Chyba Řádek 10, znak 13101: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  23. Chyba Řádek 10, znak 14193: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  24. Chyba Řádek 10, znak 15293: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  25. Chyba Řádek 10, znak 16469: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  26. Varování Řádek 10, znak 17237: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   id="content" class="container-wrapper "><section class="section-block-upper af-co
   ^
  27. Chyba Řádek 10, znak 17349: The "main" element must not appear as a descendant of the "section" element..
   ><div id="primary" class="content-area"><main id="main" class="site-main"><div cl
   ^
  28. Chyba Řádek 10, znak 18188: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  29. Chyba Řádek 10, znak 19730: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  30. Chyba Řádek 10, znak 21272: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  31. Chyba Řádek 10, znak 22910: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  32. Chyba Řádek 10, znak 24573: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  33. Chyba Řádek 10, znak 26145: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  34. Chyba Řádek 10, znak 27794: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  35. Chyba Řádek 10, znak 29356: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  36. Chyba Řádek 10, znak 30941: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  37. Chyba Řádek 10, znak 32587: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  38. Varování Řádek 10, znak 33523: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   ol-1"><div class="enternews-pagination"><nav class="navigation pagination" role="
   ^
  39. Chyba Řádek 10, znak 38595: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  40. Chyba Řádek 10, znak 39687: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  41. Chyba Řádek 10, znak 40787: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  42. Chyba Řádek 10, znak 41963: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   r-aerztenetz.de/category/unterhaltung/" alt="View all posts in unterhaltung"> unt
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.