• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 71 chyb a 20 varování.
  https://hockeypakss.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Chyba Řádek 95, znak 23: CSS: "text-shadow": "-1px" negative values are not allowed..
   text-shadow: 0 0 -1px #000000;
   ^
  3. Chyba Řádek 200, znak 23: CSS: "text-shadow": "-1px" negative values are not allowed..
   text-shadow: 0 0 -1px #000000;
   ^
  4. Chyba Řádek 312, znak 23: CSS: "text-shadow": "-1px" negative values are not allowed..
   text-shadow: 0 0 -1px #000000;
   ^
  5. Chyba Řádek 428, znak 35: CSS: "border-top-right-radius-topright": Property "border-top-right-radius-topright" doesn't exist..
   border-top-right-radius-topright: 0;
   ^
  6. Varování Řádek 600, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  7. Chyba Řádek 619, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  8. Chyba Řádek 654, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=42907bc7-0788-4e1f-9998-abb4673504de' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  9. Varování Řádek 658, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  10. Varování Řádek 658, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  11. Chyba Řádek 670, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  12. Varování Řádek 670, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  13. Varování Řádek 681, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  14. Varování Řádek 682, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  15. Varování Řádek 692, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  16. Chyba Řádek 758, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  17. Chyba Řádek 787, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-Column'></div>
   ^
  18. Chyba Řádek 788, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  19. Chyba Řádek 854, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  20. Chyba Řádek 864, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  21. Chyba Řádek 865, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1298828722775274979' itemprop='blogId'/>
   ^
  22. Chyba Řádek 866, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4934334433578114145' itemprop='postId'/>
   ^
  23. Varování Řádek 867, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='4934334433578114145'></a>
   ^
  24. Chyba Řádek 868, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  25. Chyba Řádek 874, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4934334433578114145' itemprop=
   ^
  26. Chyba Řádek 884, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://hockeypakss.blogspot.com/2021/12/approaches-in-online-prod
   ^
  27. Chyba Řádek 885, znak 157: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  28. Chyba Řádek 918, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  29. Chyba Řádek 919, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1298828722775274979' itemprop='blogId'/>
   ^
  30. Chyba Řádek 920, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5954258553229270832' itemprop='postId'/>
   ^
  31. Varování Řádek 921, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='5954258553229270832'></a>
   ^
  32. Chyba Řádek 922, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  33. Chyba Řádek 928, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5954258553229270832' itemprop=
   ^
  34. Chyba Řádek 938, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://hockeypakss.blogspot.com/2021/12/tips-on-how-to-develop-yo
   ^
  35. Chyba Řádek 939, znak 153: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  36. Chyba Řádek 979, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  37. Chyba Řádek 980, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1298828722775274979' itemprop='blogId'/>
   ^
  38. Chyba Řádek 981, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5429828841044252406' itemprop='postId'/>
   ^
  39. Varování Řádek 982, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='5429828841044252406'></a>
   ^
  40. Chyba Řádek 983, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  41. Chyba Řádek 989, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5429828841044252406' itemprop=
   ^
  42. Chyba Řádek 999, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://hockeypakss.blogspot.com/2021/12/budget-friendly-and-then-
   ^
  43. Chyba Řádek 1000, znak 153: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  44. Chyba Řádek 1030, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  45. Chyba Řádek 1031, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1298828722775274979' itemprop='blogId'/>
   ^
  46. Chyba Řádek 1032, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7507253521626782847' itemprop='postId'/>
   ^
  47. Varování Řádek 1033, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='7507253521626782847'></a>
   ^
  48. Chyba Řádek 1034, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  49. Chyba Řádek 1040, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-7507253521626782847' itemprop=
   ^
  50. Chyba Řádek 1050, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://hockeypakss.blogspot.com/2021/12/online-shopping-websites-
   ^
  51. Chyba Řádek 1051, znak 158: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  52. Chyba Řádek 1091, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  53. Chyba Řádek 1092, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1298828722775274979' itemprop='blogId'/>
   ^
  54. Chyba Řádek 1093, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='9030509868492007669' itemprop='postId'/>
   ^
  55. Varování Řádek 1094, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='9030509868492007669'></a>
   ^
  56. Chyba Řádek 1095, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  57. Chyba Řádek 1101, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-9030509868492007669' itemprop=
   ^
  58. Chyba Řádek 1111, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://hockeypakss.blogspot.com/2021/12/ideal-low-cost-products-p
   ^
  59. Chyba Řádek 1112, znak 156: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  60. Chyba Řádek 1142, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  61. Chyba Řádek 1143, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1298828722775274979' itemprop='blogId'/>
   ^
  62. Chyba Řádek 1144, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='294569448046242048' itemprop='postId'/>
   ^
  63. Varování Řádek 1145, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='294569448046242048'></a>
   ^
  64. Chyba Řádek 1146, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  65. Chyba Řádek 1152, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-294569448046242048' itemprop='
   ^
  66. Chyba Řádek 1162, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://hockeypakss.blogspot.com/2021/12/how-must-online-product-r
   ^
  67. Chyba Řádek 1163, znak 158: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  68. Chyba Řádek 1203, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  69. Chyba Řádek 1204, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1298828722775274979' itemprop='blogId'/>
   ^
  70. Chyba Řádek 1205, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5361012441831351612' itemprop='postId'/>
   ^
  71. Varování Řádek 1206, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='5361012441831351612'></a>
   ^
  72. Chyba Řádek 1207, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  73. Chyba Řádek 1213, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5361012441831351612' itemprop=
   ^
  74. Chyba Řádek 1223, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://hockeypakss.blogspot.com/2021/12/tips-on-how-to-acknowledg
   ^
  75. Chyba Řádek 1224, znak 152: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  76. Chyba Řádek 1274, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  77. Varování Řádek 1274, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>
   ^
  78. Chyba Řádek 1310, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  79. Chyba Řádek 1310, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  80. Chyba Řádek 1345, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  81. Chyba Řádek 1350, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  82. Chyba Řádek 1350, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  83. Chyba Řádek 1350, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  84. Chyba Řádek 1409, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  85. Chyba Řádek 1409, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  86. Chyba Řádek 1409, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  87. Chyba Řádek 1422, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  88. Varování Řádek 1445, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  89. Varování Řádek 1450, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
   ^
  90. Varování Řádek 1463, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/292
   ^
  91. Varování Řádek 1464, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.