• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 1 chyba a 9 varování.
  https://hraci-automaty.space/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 18, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script defer src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont
   ^
  2. Varování Řádek 19, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">WebFont.load({ google: {  families: ["Montser
   ^
  3. Varování Řádek 21, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">!function(o,c){var n=c.documentElement,t=" w-mod
   ^
  4. Varování Řádek 44, znak 5: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  5. Varování Řádek 65, znak 136: Document uses the Unicode Private Use Area(s), which should not be used in publicly exchanged documents. (Charmod C073).
   -w-id="fc005ed5-8c32-46d8-e974-eceecf05a66c" href="#" class="c-navbar-icon"></a>
   ^
  6. Chyba Řádek 133, znak 33: atribut "src" elementu "img": Illegal character in query: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://via.placeholder.com/1000x600.png?text=IMAGE 1000w".
          <img class="lazy" src="https://via.placeholder.com/1000x600.png?tex
   ^
  7. Varování Řádek 202, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script src="https://d3e54v103j8qbb.cloudfront.net/js/jquery-3.4.1.min.220afd74
   ^
  8. Varování Řádek 203, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script src="https://hraci-automaty.space/views/visitor/rylee/js/rylee-template
   ^
  9. Varování Řádek 302, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">
   ^
  10. Varování Řádek 307, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript"
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.