• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  (chyba 404) https://instabio.cc/taruhanbola  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "404 Not Found".
   HTTP/1.1 404 Not Found
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  3. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,Accept-Language, Cookie"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,Accept-Language, Cookie
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  4. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html lang="en">
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  5. Varování Řádek 48, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="background-image: url('https://bio.linkcdn.cc/20191126/17205212305')
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  6. Varování Řádek 54, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="background-image: url('https://bio.linkcdn.cc/20191126/17210794501')
   ^
  7. Varování Řádek 58, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="item "><span style="background-image: url('https://bio.linkcdn.cc/bio
   ^
  8. Varování Řádek 62, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="item "><span style="background-image: url('https://bio.linkcdn.cc/bio
   ^
  9. Varování Řádek 66, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="item "><span style="background-image: url('https://bio.linkcdn.cc/bio
   ^
  10. Varování Řádek 70, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="item "><span style="background-image: url('https://bio.linkcdn.cc/bio
   ^
  11. Varování Řádek 74, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="item "><span style="background-image: url('https://bio.linkcdn.cc/bio
   ^
  12. Varování Řádek 78, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="item "><span style="background-image: url('https://bio.linkcdn.cc/bio
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.