• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 70 chyb a 22 varování.
  https://jasainstagrams.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 354, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 373, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 418, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=3fdc79d8-48e8-4ce1-a666-e0fc035843f6' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 422, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 422, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 434, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 434, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 445, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  10. Varování Řádek 446, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 456, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  12. Chyba Řádek 522, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  13. Chyba Řádek 551, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-column'></div>
   ^
  14. Chyba Řádek 552, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 618, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  16. Chyba Řádek 628, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  17. Chyba Řádek 629, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2362844718798846363' itemprop='blogId'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 630, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8858486817645239295' itemprop='postId'/>
   ^
  19. Varování Řádek 631, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8858486817645239295'></a>
   ^
  20. Chyba Řádek 632, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  21. Chyba Řádek 638, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8858486817645239295' itemprop=
   ^
  22. Chyba Řádek 648, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://jasainstagrams.blogspot.com/2021/11/the-best-way-to-acquire
   ^
  23. Chyba Řádek 649, znak 154: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  24. Chyba Řádek 679, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  25. Chyba Řádek 680, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2362844718798846363' itemprop='blogId'/>
   ^
  26. Chyba Řádek 681, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2931432658979677509' itemprop='postId'/>
   ^
  27. Varování Řádek 682, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='2931432658979677509'></a>
   ^
  28. Chyba Řádek 683, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  29. Chyba Řádek 689, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2931432658979677509' itemprop=
   ^
  30. Chyba Řádek 699, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://jasainstagrams.blogspot.com/2021/11/publicize-any-mobile-ph
   ^
  31. Chyba Řádek 700, znak 156: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  32. Chyba Řádek 740, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  33. Chyba Řádek 741, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2362844718798846363' itemprop='blogId'/>
   ^
  34. Chyba Řádek 742, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2367192931615438325' itemprop='postId'/>
   ^
  35. Varování Řádek 743, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='2367192931615438325'></a>
   ^
  36. Chyba Řádek 744, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  37. Chyba Řádek 750, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2367192931615438325' itemprop=
   ^
  38. Chyba Řádek 760, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://jasainstagrams.blogspot.com/2021/11/simple-basics-of-your-w
   ^
  39. Chyba Řádek 761, znak 160: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  40. Chyba Řádek 801, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  41. Chyba Řádek 802, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2362844718798846363' itemprop='blogId'/>
   ^
  42. Chyba Řádek 803, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1258663155687280428' itemprop='postId'/>
   ^
  43. Varování Řádek 804, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1258663155687280428'></a>
   ^
  44. Chyba Řádek 805, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  45. Chyba Řádek 811, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1258663155687280428' itemprop=
   ^
  46. Chyba Řádek 821, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://jasainstagrams.blogspot.com/2021/11/washington-travel-infor
   ^
  47. Chyba Řádek 822, znak 159: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  48. Chyba Řádek 852, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  49. Chyba Řádek 853, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2362844718798846363' itemprop='blogId'/>
   ^
  50. Chyba Řádek 854, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2656896297694405462' itemprop='postId'/>
   ^
  51. Varování Řádek 855, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='2656896297694405462'></a>
   ^
  52. Chyba Řádek 856, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  53. Chyba Řádek 862, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2656896297694405462' itemprop=
   ^
  54. Chyba Řádek 872, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://jasainstagrams.blogspot.com/2021/11/ways-just-exactly-to-ma
   ^
  55. Chyba Řádek 873, znak 156: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  56. Chyba Řádek 913, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  57. Chyba Řádek 914, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2362844718798846363' itemprop='blogId'/>
   ^
  58. Chyba Řádek 915, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='291779829631347360' itemprop='postId'/>
   ^
  59. Varování Řádek 916, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='291779829631347360'></a>
   ^
  60. Chyba Řádek 917, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  61. Chyba Řádek 923, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-291779829631347360' itemprop='
   ^
  62. Chyba Řádek 931, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:sam
   ^
  63. Varování Řádek 931, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:sam
   ^
  64. Chyba Řádek 931, znak 79: CSS: "mso-data-placement": Property "mso-data-placement" doesn't exist..
   --td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style><br />
   ^
  65. Chyba Řádek 963, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://jasainstagrams.blogspot.com/2019/08/the-correct-way-to-visi
   ^
  66. Chyba Řádek 964, znak 156: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  67. Chyba Řádek 1004, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  68. Chyba Řádek 1005, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://cdn.thewirecutter.com/wp-content/uploads/2017/10/hairdryer
   ^
  69. Chyba Řádek 1006, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2362844718798846363' itemprop='blogId'/>
   ^
  70. Chyba Řádek 1007, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5158378337827576222' itemprop='postId'/>
   ^
  71. Varování Řádek 1008, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='5158378337827576222'></a>
   ^
  72. Chyba Řádek 1009, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  73. Chyba Řádek 1015, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5158378337827576222' itemprop=
   ^
  74. Chyba Řádek 1031, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://jasainstagrams.blogspot.com/2018/06/some-helpful-hair-dryer
   ^
  75. Chyba Řádek 1032, znak 158: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  76. Chyba Řádek 1085, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  77. Varování Řádek 1085, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>
   ^
  78. Varování Řádek 1112, znak 1: The "border" attribute is obsolete. Consider specifying "img { border: 0; }" in CSS instead..
   <img alt='' border='0' src='https://lh4.googleusercontent.com/proxy/qJWk9Hp93SgRh
   ^
  79. Chyba Řádek 1140, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  80. Chyba Řádek 1140, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  81. Chyba Řádek 1294, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  82. Chyba Řádek 1294, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  83. Chyba Řádek 1294, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  84. Chyba Řádek 1307, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  85. Chyba Řádek 1347, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  86. Chyba Řádek 1347, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  87. Chyba Řádek 1347, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  88. Chyba Řádek 1360, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  89. Varování Řádek 1383, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  90. Varování Řádek 1388, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
   ^
  91. Varování Řádek 1401, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/363
   ^
  92. Varování Řádek 1402, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.