• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://javplay.me/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="en-US">
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 5, znak 52: neplatný znak " " v adrese.
   "//fonts.googleapis.com/css?family=Droid Sans:regular,700&subset=latin" rel="styl
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  4. Varování Řádek 128, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <h1 style="font-size:7px;padding:0px 0px 0px 1px;margin:0;font-family:oswald;">Wa
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 129, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <h2 style="font-size:6px;padding:0px 0px 0px 1px;margin:0;color:#888;">JavPlay Fr
   ^
  6. Varování Řádek 423, znak 10: kotva jménem "RLS" již v dokumentu je.
   <div id="rls" class="cn"></div>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.