• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 21 chyb a 4 varování.
  https://jinhequan.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 2, znak 4621: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   aria-hidden="true"></i></span> </button><nav class="avl-mobile-wrapp clear clear
   ^
  2. Chyba Řádek 2, znak 4667: atribut "arial-label" není dovolen na elementu "nav".
   class="avl-mobile-wrapp clear clearfix" arial-label="Mobile" role="navigation" ta
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  3. Varování Řádek 2, znak 11139: The "main" role is unnecessary for element "main"..
   ss="content-area ultra-content primary"><main id="main" class="site-main" role="m
   ^
  4. Chyba Řádek 2, znak 12150: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   f="https://jinhequan.com/author/admin/"><div class="author-img"><img alt='' src='
   ^
  5. Chyba Řádek 2, znak 12465: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   t='50' width='50' loading='lazy'/></div><div class="author-name">admin</div></a><
   ^
  6. Chyba Řádek 3, znak 1423: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   f="https://jinhequan.com/author/admin/"><div class="author-img"><img alt='' src='
   ^
  7. Chyba Řádek 3, znak 1738: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   t='50' width='50' loading='lazy'/></div><div class="author-name">admin</div></a><
   ^
  8. Chyba Řádek 5, znak 961: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   f="https://jinhequan.com/author/admin/"><div class="author-img"><img alt='' src='
   ^
  9. Chyba Řádek 5, znak 1276: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   t='50' width='50' loading='lazy'/></div><div class="author-name">admin</div></a><
   ^
  10. Chyba Řádek 7, znak 995: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   f="https://jinhequan.com/author/admin/"><div class="author-img"><img alt='' src='
   ^
  11. Chyba Řádek 7, znak 1310: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   t='50' width='50' loading='lazy'/></div><div class="author-name">admin</div></a><
   ^
  12. Chyba Řádek 8, znak 992: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   f="https://jinhequan.com/author/admin/"><div class="author-img"><img alt='' src='
   ^
  13. Chyba Řádek 8, znak 1307: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   t='50' width='50' loading='lazy'/></div><div class="author-name">admin</div></a><
   ^
  14. Chyba Řádek 8, znak 3061: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   f="https://jinhequan.com/author/admin/"><div class="author-img"><img alt='' src='
   ^
  15. Chyba Řádek 8, znak 3376: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   t='50' width='50' loading='lazy'/></div><div class="author-name">admin</div></a><
   ^
  16. Chyba Řádek 8, znak 5357: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   f="https://jinhequan.com/author/admin/"><div class="author-img"><img alt='' src='
   ^
  17. Chyba Řádek 8, znak 5672: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   t='50' width='50' loading='lazy'/></div><div class="author-name">admin</div></a><
   ^
  18. Chyba Řádek 10, znak 1156: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   f="https://jinhequan.com/author/admin/"><div class="author-img"><img alt='' src='
   ^
  19. Chyba Řádek 10, znak 1471: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   t='50' width='50' loading='lazy'/></div><div class="author-name">admin</div></a><
   ^
  20. Chyba Řádek 11, znak 1349: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   f="https://jinhequan.com/author/admin/"><div class="author-img"><img alt='' src='
   ^
  21. Chyba Řádek 11, znak 1664: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   t='50' width='50' loading='lazy'/></div><div class="author-name">admin</div></a><
   ^
  22. Chyba Řádek 12, znak 1313: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   f="https://jinhequan.com/author/admin/"><div class="author-img"><img alt='' src='
   ^
  23. Chyba Řádek 12, znak 1628: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   t='50' width='50' loading='lazy'/></div><div class="author-name">admin</div></a><
   ^
  24. Varování Řádek 13, znak 183: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   re</a></div></article></div></div></div><nav class="navigation pagination" role="
   ^
  25. Varování Řádek 13, znak 708: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
   right"></i></a></div></nav></main></div><aside class="widget-area secondary right
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.