• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 6 chyb a 15 varování.
  https://konijneninnood.nl/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 18, znak 2: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">document.documentElement.className = document.doc
   ^
  2. Varování Řádek 19, znak 2: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">document.documentElement.className = document.doc
   ^
  3. Varování Řádek 38, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  4. Varování Řádek 42, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  5. Varování Řádek 59, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='stylesheet-inline-css' type='text/css'>
   ^
  6. Varování Řádek 82, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://konijneninnood.nl/wp-includes/js/jque
   ^
  7. Varování Řádek 83, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://konijneninnood.nl/wp-includes/js/jque
   ^
  8. Varování Řádek 84, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://konijneninnood.nl/wp-content/plugins/
   ^
  9. Varování Řádek 85, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='customscript-js-extra'>
   ^
  10. Varování Řádek 90, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://konijneninnood.nl/wp-content/themes/m
   ^
  11. Varování Řádek 91, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://konijneninnood.nl/wp-content/themes/m
   ^
  12. Varování Řádek 95, znak 13: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
         <style type="text/css">
   ^
  13. Chyba Řádek 112, znak 19: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:700|Roboto+Slab:normal&subset=latin".
         <link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:700|Roboto+
   ^
  14. Varování Řádek 113, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  15. Varování Řádek 130, znak 3: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
     <header class="main-header" role="banner" itemscope itemtype="http://schema.org
   ^
  16. Chyba Řádek 149, znak 106: atribut "_lpchecked" není dovolen na elementu "form".
   earchform" class="search-form" action="https://konijneninnood.nl" _lpchecked="1">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  17. Varování Řádek 177, znak 7: The first occurrence of ID "slider" was here..
      <div id="slider" class="full-slider">
   ^
  18. Chyba Řádek 296, znak 11: Duplicate ID "slider"..
        <div id="slider" class="primary-slider">
   ^
  19. Chyba Řádek 629, znak 103: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
    gids voor de beste laptop voor gaming"><a href="https://konijneninnood.nl/catego
   ^
  20. Chyba Řádek 629, znak 103: ukončovací značka "a" porušuje pravidla zanořování.
    gids voor de beste laptop voor gaming"><a href="https://konijneninnood.nl/catego
   ^
  21. Chyba Řádek 629, znak 103: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored..
    gids voor de beste laptop voor gaming"><a href="https://konijneninnood.nl/catego
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.