• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 23 chyb a 12 varování.
  https://kpw-design.de/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 16: This document appears to be written in German but the "html" start tag has "lang="en-US"". Consider using "lang="de"" (or variant) instead..
   <!DOCTYPE html><html lang="en-US"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewpor
   ^
  2. Varování Řádek 1, znak 2473: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ttps://kpw-design.de/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  3. Varování Řádek 2, znak 2331: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   t-news-html5-js'></script> <![endif]--> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  4. Varování Řádek 2, znak 3235: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   tent</a><div class="menu-overlay"></div><header id="masthead" class="site-header"
   ^
  5. Varování Řádek 2, znak 3949: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   class="menu-label">Menu</span> </button><nav id="site-navigation" class="main-nav
   ^
  6. Varování Řádek 2, znak 5992: Empty heading..
   s="wrapper"><header class="page-header"><h2 class="page-title"><h2 class="page-ti
   ^
  7. Chyba Řádek 2, znak 6015: Heading cannot be a child of another heading..
   ss="page-header"><h2 class="page-title"><h2 class="page-title">Blogs</h2></h2></h
   ^
  8. Chyba Řádek 2, znak 6048: zbloudilá ukončovací značka "h2".
   title"><h2 class="page-title">Blogs</h2></h2></header><div id="breadcrumb-list"><
   ^
  9. Varování Řádek 2, znak 6206: The "main" role is unnecessary for element "main"..
   ><div id="primary" class="content-area"><main id="main" class="site-main" role="m
   ^
  10. Chyba Řádek 2, znak 6812: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   rn. Das hört hier nicht auf.&hellip;</p></p></div><div class="entry-meta"> <span 
   ^
  11. Chyba Řádek 2, znak 7192: element "ul" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ime></a></span> <span class="cat-links"><ul class="post-categories"><li><a href="
   ^
  12. Chyba Řádek 2, znak 8070: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   aktose oder Eier oder andere&hellip;</p></p></div><div class="entry-meta"> <span 
   ^
  13. Chyba Řádek 2, znak 8450: element "ul" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ime></a></span> <span class="cat-links"><ul class="post-categories"><li><a href="
   ^
  14. Chyba Řádek 2, znak 9259: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   herweise nicht, wie sie sich&hellip;</p></p></div><div class="entry-meta"> <span 
   ^
  15. Chyba Řádek 2, znak 9637: element "ul" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ime></a></span> <span class="cat-links"><ul class="post-categories"><li><a href="
   ^
  16. Chyba Řádek 2, znak 10354: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   rt eingesetzt werden. Daraus&hellip;</p></p></div><div class="entry-meta"> <span 
   ^
  17. Chyba Řádek 2, znak 10732: element "ul" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ime></a></span> <span class="cat-links"><ul class="post-categories"><li><a href="
   ^
  18. Chyba Řádek 2, znak 11621: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ich dessen bewusst sind oder&hellip;</p></p></div><div class="entry-meta"> <span 
   ^
  19. Chyba Řádek 2, znak 11999: element "ul" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ime></a></span> <span class="cat-links"><ul class="post-categories"><li><a href="
   ^
  20. Chyba Řádek 2, znak 12908: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   beispiellosen fotografischen&hellip;</p></p></div><div class="entry-meta"> <span 
   ^
  21. Chyba Řádek 2, znak 13286: element "ul" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ime></a></span> <span class="cat-links"><ul class="post-categories"><li><a href="
   ^
  22. Chyba Řádek 2, znak 14002: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   Zahnarzt Bern Öffentlichkeit&hellip;</p></p></div><div class="entry-meta"> <span 
   ^
  23. Chyba Řádek 2, znak 14382: element "ul" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ime></a></span> <span class="cat-links"><ul class="post-categories"><li><a href="
   ^
  24. Chyba Řádek 2, znak 15050: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
    Ihrem Auto zu installieren.&hellip;</p></p></div><div class="entry-meta"> <span 
   ^
  25. Chyba Řádek 2, znak 15430: element "ul" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ime></a></span> <span class="cat-links"><ul class="post-categories"><li><a href="
   ^
  26. Chyba Řádek 2, znak 16270: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   musikalische Entwicklung des&hellip;</p></p></div><div class="entry-meta"> <span 
   ^
  27. Chyba Řádek 2, znak 16646: element "ul" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ime></a></span> <span class="cat-links"><ul class="post-categories"><li><a href="
   ^
  28. Chyba Řádek 2, znak 17395: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ersteigerung Essen Sport auf&hellip;</p></p></div><div class="entry-meta"> <span 
   ^
  29. Chyba Řádek 2, znak 17771: element "ul" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ime></a></span> <span class="cat-links"><ul class="post-categories"><li><a href="
   ^
  30. Varování Řádek 2, znak 17937: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   /ul> </span></div></div></article></div><nav class="navigation posts-navigation" 
   ^
  31. Varování Řádek 2, znak 18351: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
   span></a></div></div></nav></main></div><aside id="secondary" class="widget-area"
   ^
  32. Varování Řádek 2, znak 18414: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   lass="widget-area" role="complementary"><section id="search-2" class="widget widg
   ^
  33. Chyba Řádek 2, znak 18552: The value of the "for" attribute of the "label" element must be the ID of a non-hidden form control..
   -form" action="https://kpw-design.de/"> <label for="s"> <span class="screen-reade
   ^
  34. Varování Řádek 2, znak 21973: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
   v><div class="menu-overlay"></div></div><footer id="colophon" class="site-footer"
   ^
  35. Varování Řádek 2, znak 22517: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <div class="popup-overlay"></div></div> <script type='text/javascript' id='great-
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.