• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 205 chyb a 24 varování.
  https://krazythoughtsss.blogspot.com/2021/09/krazy-thought.html  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 2442, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=e3c656dc-41da-4f6d-a32c-9692e4bc051d' media='none' onload='if(media!='all&#
   ^
  2. Chyba Řádek 2472, znak 1: The element "button" must not appear as a descendant of the "a" element..
   <button class='svg-icon-24-button back-button rtl-reversible-icon flat-icon-butto
   ^
  3. Chyba Řádek 2480, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div class='flat-icon-button ripple'>
   ^
  4. Chyba Řádek 2486, znak 38: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='section' id='search_top' name='Search (Top)'><div class='widget BlogS
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  5. Chyba Řádek 2502, znak 44: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   v class='container section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  6. Chyba Řádek 2516, znak 60: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   div class='clearboth no-items section' id='page_list_top' name='Page list (top)'>
   ^
  7. Chyba Řádek 2523, znak 62: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='vertical-ad-container no-items section' id='ads' name='Ads'>
   ^
  8. Chyba Řádek 2526, znak 42: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='page_body' name='Page body'>
   ^
  9. Chyba Řádek 2565, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div class='flat-icon-button ripple'>
   ^
  10. Chyba Řádek 2629, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='https://krazythoughtsss.blogspot.com/2021/09/krazy-thought.html'/>
   ^
  11. Chyba Řádek 2654, znak 1: Duplicate ID "sharing-button-Blog1-byline-7987795644426788502"..
   <button aria-controls='sharing-popup-Blog1-byline-7987795644426788502' aria-label
   ^
  12. Chyba Řádek 2655, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div class='flat-icon-button ripple'>
   ^
  13. Chyba Řádek 2662, znak 1: Duplicate ID "sharing-popup-Blog1-byline-7987795644426788502"..
   <ul aria-hidden='true' aria-label='Share' class='share-buttons hidden' id='sharin
   ^
  14. Chyba Řádek 2723, znak 23: atribut "src" elementu "script": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
   <script async='async' src='' type='text/javascript'></script>
   ^
  15. Chyba Řádek 2749, znak 1324: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  16. Chyba Řádek 2749, znak 1841: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  17. Chyba Řádek 2749, znak 1955: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c1985944096269899296-
   ^
  18. Chyba Řádek 2749, znak 1966: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c1985944096269899296-continue" c
   ^
  19. Chyba Řádek 2749, znak 3585: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  20. Chyba Řádek 2749, znak 4101: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  21. Chyba Řádek 2749, znak 4215: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c2067530478311217424-
   ^
  22. Chyba Řádek 2749, znak 4226: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c2067530478311217424-continue" c
   ^
  23. Chyba Řádek 2749, znak 5773: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  24. Chyba Řádek 2749, znak 6289: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  25. Chyba Řádek 2749, znak 6403: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c1706549191095269337-
   ^
  26. Chyba Řádek 2749, znak 6414: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c1706549191095269337-continue" c
   ^
  27. Chyba Řádek 2749, znak 7968: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  28. Chyba Řádek 2749, znak 8484: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  29. Chyba Řádek 2749, znak 8598: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c8081087411783905378-
   ^
  30. Chyba Řádek 2749, znak 8609: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c8081087411783905378-continue" c
   ^
  31. Chyba Řádek 2749, znak 10363: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  32. Chyba Řádek 2749, znak 10879: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  33. Chyba Řádek 2749, znak 10993: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c5669976546970980553-
   ^
  34. Chyba Řádek 2749, znak 11004: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c5669976546970980553-continue" c
   ^
  35. Chyba Řádek 2749, znak 13161: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  36. Chyba Řádek 2749, znak 13677: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  37. Chyba Řádek 2749, znak 13791: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c4761216911903959275-
   ^
  38. Chyba Řádek 2749, znak 13802: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c4761216911903959275-continue" c
   ^
  39. Chyba Řádek 2749, znak 15975: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  40. Chyba Řádek 2749, znak 16491: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  41. Chyba Řádek 2749, znak 16605: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c7332526213545334896-
   ^
  42. Chyba Řádek 2749, znak 16616: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c7332526213545334896-continue" c
   ^
  43. Chyba Řádek 2749, znak 17658: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  44. Chyba Řádek 2749, znak 18175: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  45. Chyba Řádek 2749, znak 18289: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c7347940858712917658-
   ^
  46. Chyba Řádek 2749, znak 18300: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c7347940858712917658-continue" c
   ^
  47. Chyba Řádek 2749, znak 19489: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  48. Chyba Řádek 2749, znak 20006: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  49. Chyba Řádek 2749, znak 20120: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c5064062693667322581-
   ^
  50. Chyba Řádek 2749, znak 20131: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c5064062693667322581-continue" c
   ^
  51. Chyba Řádek 2749, znak 22003: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  52. Chyba Řádek 2749, znak 22516: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  53. Chyba Řádek 2749, znak 22629: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c484368215270180621-c
   ^
  54. Chyba Řádek 2749, znak 22640: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c484368215270180621-continue" cl
   ^
  55. Chyba Řádek 2749, znak 24632: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  56. Chyba Řádek 2749, znak 25148: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  57. Chyba Řádek 2749, znak 25262: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c6622960963200720411-
   ^
  58. Chyba Řádek 2749, znak 25273: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c6622960963200720411-continue" c
   ^
  59. Chyba Řádek 2749, znak 27441: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  60. Chyba Řádek 2749, znak 27957: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  61. Chyba Řádek 2749, znak 28071: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c2957004340911253654-
   ^
  62. Chyba Řádek 2749, znak 28082: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c2957004340911253654-continue" c
   ^
  63. Chyba Řádek 2749, znak 30142: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  64. Chyba Řádek 2749, znak 30658: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  65. Chyba Řádek 2749, znak 30772: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c5713489716534688229-
   ^
  66. Chyba Řádek 2749, znak 30783: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c5713489716534688229-continue" c
   ^
  67. Chyba Řádek 2749, znak 32421: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  68. Chyba Řádek 2749, znak 32937: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  69. Chyba Řádek 2749, znak 33051: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c8287937072924156700-
   ^
  70. Chyba Řádek 2749, znak 33062: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c8287937072924156700-continue" c
   ^
  71. Chyba Řádek 2749, znak 34606: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  72. Chyba Řádek 2749, znak 35122: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  73. Chyba Řádek 2749, znak 35236: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c8773616293249381144-
   ^
  74. Chyba Řádek 2749, znak 35247: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c8773616293249381144-continue" c
   ^
  75. Chyba Řádek 2749, znak 36829: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  76. Chyba Řádek 2749, znak 37346: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  77. Chyba Řádek 2749, znak 37460: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c8660115006688802549-
   ^
  78. Chyba Řádek 2749, znak 37471: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c8660115006688802549-continue" c
   ^
  79. Chyba Řádek 2749, znak 38745: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  80. Chyba Řádek 2749, znak 39262: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  81. Chyba Řádek 2749, znak 39376: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c7878722619347043090-
   ^
  82. Chyba Řádek 2749, znak 39387: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c7878722619347043090-continue" c
   ^
  83. Chyba Řádek 2749, znak 40889: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  84. Chyba Řádek 2749, znak 41405: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  85. Chyba Řádek 2749, znak 41519: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c8173456549567798218-
   ^
  86. Chyba Řádek 2749, znak 41530: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c8173456549567798218-continue" c
   ^
  87. Chyba Řádek 2749, znak 43075: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  88. Chyba Řádek 2749, znak 43591: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  89. Chyba Řádek 2749, znak 43705: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c2225394417282864725-
   ^
  90. Chyba Řádek 2749, znak 43716: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c2225394417282864725-continue" c
   ^
  91. Chyba Řádek 2749, znak 45275: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  92. Chyba Řádek 2749, znak 45791: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  93. Chyba Řádek 2749, znak 45905: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c8004721515536835008-
   ^
  94. Chyba Řádek 2749, znak 45916: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c8004721515536835008-continue" c
   ^
  95. Chyba Řádek 2749, znak 47131: atribut "href" elementu "a": Invalid host: Illegal character in domain: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://sv388sabungayamonlinebandar%20lampung.blogspot.com/".
   sabung ayam online balikpapan</a><br><a href="https://sv388sabungayamonlinebandar
   ^
  96. Chyba Řádek 2749, znak 47551: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  97. Chyba Řádek 2749, znak 48067: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  98. Chyba Řádek 2749, znak 48181: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c1920637950753805223-
   ^
  99. Chyba Řádek 2749, znak 48192: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c1920637950753805223-continue" c
   ^
  100. Chyba Řádek 2749, znak 49739: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  101. Chyba Řádek 2749, znak 50255: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  102. Chyba Řádek 2749, znak 50369: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c2468294912610636490-
   ^
  103. Chyba Řádek 2749, znak 50380: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c2468294912610636490-continue" c
   ^
  104. Chyba Řádek 2749, znak 51989: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  105. Chyba Řádek 2749, znak 52505: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  106. Chyba Řádek 2749, znak 52619: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c4068691196751892951-
   ^
  107. Chyba Řádek 2749, znak 52630: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c4068691196751892951-continue" c
   ^
  108. Chyba Řádek 2749, znak 54243: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  109. Chyba Řádek 2749, znak 54759: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  110. Chyba Řádek 2749, znak 54873: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c3712733652244190428-
   ^
  111. Chyba Řádek 2749, znak 54884: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c3712733652244190428-continue" c
   ^
  112. Chyba Řádek 2749, znak 56439: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  113. Chyba Řádek 2749, znak 56955: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  114. Chyba Řádek 2749, znak 57069: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c5728764749566869181-
   ^
  115. Chyba Řádek 2749, znak 57080: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c5728764749566869181-continue" c
   ^
  116. Chyba Řádek 2749, znak 58980: Element "a" is missing required attribute "href"..
    class="comment-actions secondary-text"><a class="comment-reply" target="_self" d
   ^
  117. Chyba Řádek 2749, znak 59496: Element "a" is missing required attribute "href"..
   rrow"></span><span class="thread-count"><a target="_self">Replies</a></span></spa
   ^
  118. Chyba Řádek 2749, znak 59610: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   " class="thread-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c3606045047830897596-
   ^
  119. Chyba Řádek 2749, znak 59621: element "div" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   read-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c3606045047830897596-continue" c
   ^
  120. Informace Řádek 2749, znak 59622: + dalších 86 chyb a 24 varování.
   ead-chrome thread-expanded"><div></div><div id="c3606045047830897596-continue" cl
   ^

   Zbývající chyby a varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.