• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 3 chyby a 2 varování.
  https://latestnews24x7.us/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2271: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ://latestnews24x7.us/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Varování Řádek 2, znak 2228: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   r=5.8.2' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  3. Chyba Řádek 2, znak 3007: zbloudilá ukončovací značka "head".
   ext" href="#content">Skip to content</a></head><body data-rsssl=1 class="home blo
   ^
  4. Chyba Řádek 2, znak 3007: Start tag "body" seen but an element of the same type was already open..
   ext" href="#content">Skip to content</a></head><body data-rsssl=1 class="home blo
   ^
  5. Chyba Řádek 2, znak 3007: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored..
   ext" href="#content">Skip to content</a></head><body data-rsssl=1 class="home blo
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.