• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 4 chyby a 6 varování.
  (chyba 403) https://legitworlddispensary.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "403 Forbidden".
   HTTP/1.1 403 Forbidden
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  2. Chyba Řádek 10, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "content", "property"..
   <meta name="captcha-bypass" id="captcha-bypass" />
   ^
  3. Chyba Řádek 12, znak 1: A document must not include both a "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "content-type", and a "meta" element with a "charset" attribute..
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
   ^
  4. Chyba Řádek 13, znak 1: A "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "X-UA-Compatible" must have a "content" attribute with the value "IE=edge"..
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
   ^
  5. Chyba Řádek 16, znak 96: Bad value "screen,projection" for attribute "media" on element "link": The media "projection" has been deprecated.
   href="/cdn-cgi/styles/cf.errors.css" type="text/css" media="screen,projection" />
   ^
  6. Varování Řádek 18, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">body{margin:0;padding:0}</style>
   ^
  7. Varování Řádek 34, znak 5: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  8. Varování Řádek 67, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  9. Varování Řádek 125, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">
   ^
  10. Varování Řádek 140, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 222, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.