• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 12 chyb a 26 varování.
  https://linkmetlimburg.nl/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 16: This document appears to be written in Dutch but the "html" start tag has "lang="en-US"". Consider using "lang="nl"" (or variant) instead..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Varování Řádek 20, znak 2: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">document.documentElement.className = document.doc
   ^
  3. Varování Řádek 39, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  4. Varování Řádek 43, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  5. Varování Řádek 60, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='sensational-stylesheet-inline-css' type='text/css'>
   ^
  6. Varování Řádek 104, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://linkmetlimburg.nl/wp-includes/js/jque
   ^
  7. Varování Řádek 105, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://linkmetlimburg.nl/wp-includes/js/jque
   ^
  8. Varování Řádek 106, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://linkmetlimburg.nl/wp-content/plugins/
   ^
  9. Varování Řádek 110, znak 13: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
         <style type="text/css">
   ^
  10. Chyba Řádek 127, znak 19: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "//fonts.googleapis.com/css?family=Bree+Serif:normal|Open+Sans:normal&subset=latin".
         <link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Bree+Serif:normal|Open+
   ^
  11. Varování Řádek 128, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  12. Varování Řádek 149, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">.recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !imp
   ^
  13. Varování Řádek 152, znak 7: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
         <header id="site-header" role="banner" itemscope itemtype="http://schema.or
   ^
  14. Chyba Řádek 180, znak 91: atribut "_lpchecked" není dovolen na elementu "form".
   earchform" class="search-form" action="https://linkmetlimburg.nl" _lpchecked="1">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  15. Chyba Řádek 251, znak 64: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   comment"><i class="fa fa-comments"></i> <a href="https://linkmetlimburg.nl/beste-
   ^
  16. Chyba Řádek 270, znak 64: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   comment"><i class="fa fa-comments"></i> <a href="https://linkmetlimburg.nl/wannee
   ^
  17. Chyba Řádek 289, znak 64: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   comment"><i class="fa fa-comments"></i> <a href="https://linkmetlimburg.nl/slimme
   ^
  18. Chyba Řádek 308, znak 64: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   comment"><i class="fa fa-comments"></i> <a href="https://linkmetlimburg.nl/inform
   ^
  19. Varování Řádek 322, znak 2: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
    <nav class="navigation pagination" role="navigation" aria-label="Posts">
   ^
  20. Varování Řádek 333, znak 3: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
     <aside id="sidebar" class="sidebar c-4-12 mts-sidebar-sidebar-2" role="compleme
   ^
  21. Varování Řádek 369, znak 2: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
    <footer id="site-footer" role="contentinfo" itemscope itemtype="http://schema.or
   ^
  22. Chyba Řádek 387, znak 78: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   span><a href="https://linkmetlimburg.nl/terms-of-use/">Terms of Use</a>&nbsp&nbsp
   ^
  23. Chyba Řádek 387, znak 83: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   span><a href="https://linkmetlimburg.nl/terms-of-use/">Terms of Use</a>&nbsp&nbsp 
   ^
  24. Chyba Řádek 388, znak 68: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   <a href="https://linkmetlimburg.nl/disclaimer/">Disclaimer</a>&nbsp&nbsp
   ^
  25. Chyba Řádek 388, znak 73: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   <a href="https://linkmetlimburg.nl/disclaimer/">Disclaimer</a>&nbsp&nbsp 
   ^
  26. Chyba Řádek 389, znak 90: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   kmetlimburg.nl/external-links-policy/">External Links Policy</a>&nbsp&nbsp</span>
   ^
  27. Chyba Řádek 389, znak 95: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   kmetlimburg.nl/external-links-policy/">External Links Policy</a>&nbsp&nbsp</span>
   ^
  28. Varování Řádek 396, znak 2: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type='text/javascript' id='customscript-js-extra'>
   ^
  29. Varování Řádek 401, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' async="async" src='https://linkmetlimburg.nl/wp-co
   ^
  30. Varování Řádek 402, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='owl-carousel-js-extra'>
   ^
  31. Varování Řádek 407, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' async="async" src='https://linkmetlimburg.nl/wp-co
   ^
  32. Varování Řádek 408, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://linkmetlimburg.nl/wp-content/plugins/
   ^
  33. Varování Řádek 409, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://linkmetlimburg.nl/wp-includes/js/unde
   ^
  34. Varování Řádek 410, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='wp-util-js-extra'>
   ^
  35. Varování Řádek 415, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://linkmetlimburg.nl/wp-includes/js/wp-u
   ^
  36. Varování Řádek 416, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='wp_review-js-js-extra'>
   ^
  37. Varování Řádek 421, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://linkmetlimburg.nl/wp-content/plugins/
   ^
  38. Varování Řádek 422, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://linkmetlimburg.nl/wp-includes/js/wp-e
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.