• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 10 chyb a 5 varování.
  https://litlsquirts.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2199: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ps://litlsquirts.com/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Varování Řádek 2, znak 2167: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   r=5.8.1' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  3. Varování Řádek 2, znak 3185: The first occurrence of ID "pull" was here..
   primary-menu main-navigation clearfix"> <a href="#" id="pull" class="smenu-hide t
   ^
  4. Chyba Řádek 2, znak 3185: The "aria-controls" attribute must point to an element in the same document..
   primary-menu main-navigation clearfix"> <a href="#" id="pull" class="smenu-hide t
   ^
  5. Chyba Řádek 2, znak 5931: Duplicate ID "pull"..
   learfix"><div class="super-menu-inner"> <a href="#" id="pull" class="toggle-mobil
   ^
  6. Chyba Řádek 2, znak 5931: The "aria-controls" attribute must point to an element in the same document..
   learfix"><div class="super-menu-inner"> <a href="#" id="pull" class="toggle-mobil
   ^
  7. Chyba Řádek 2, znak 6046: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   "secondary-menu" aria-expanded="false"> <a class="logofont" href="https://litlsqu
   ^
  8. Chyba Řádek 2, znak 6125: zbloudilá ukončovací značka "a".
   quirts.com/" rel="home">litlsquirts</a> </a></div></div><div id="mobile-menu-over
   ^
  9. Varování Řádek 2, znak 6141: The first occurrence of ID "mobile-menu-overlay" was here..
   ="home">litlsquirts</a> </a></div></div><div id="mobile-menu-overlay"></div></hea
   ^
  10. Varování Řádek 2, znak 21173: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   y" class="featured-sidebar widget-area"><section id="search-2" class="fbox swidge
   ^
  11. Chyba Řádek 2, znak 24370: neuzavřený element "footer".
   </li></ul></section></aside></div></div><footer id="colophon" class="site-footer 
   ^
  12. Chyba Řádek 2, znak 24639: End tag "div" seen, but there were open elements..
   com/">Superbthemes.com</a> </span></div></div></footer></div><div id="smobile-men
   ^
  13. Chyba Řádek 2, znak 24645: zbloudilá ukončovací značka "footer".
   Superbthemes.com</a> </span></div></div></footer></div><div id="smobile-menu" cla
   ^
  14. Chyba Řádek 2, znak 24645: zbloudilá ukončovací značka "div".
   Superbthemes.com</a> </span></div></div></footer></div><div id="smobile-menu" cla
   ^
  15. Chyba Řádek 2, znak 24709: Duplicate ID "mobile-menu-overlay"..
   smobile-menu" class="mobile-only"></div><div id="mobile-menu-overlay"></div> <scr
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.