• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 55 chyb a 16 varování.
  https://lotto6spielen.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 363, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 382, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 417, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=966c7c4f-cded-43c3-94aa-a34c6d338356' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 421, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 421, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 433, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 433, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 444, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  10. Varování Řádek 445, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 455, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  12. Chyba Řádek 521, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  13. Chyba Řádek 550, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-column'></div>
   ^
  14. Chyba Řádek 551, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 617, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  16. Chyba Řádek 627, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  17. Chyba Řádek 628, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5608965463039754325' itemprop='blogId'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 629, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1048899039842960921' itemprop='postId'/>
   ^
  19. Varování Řádek 630, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1048899039842960921'></a>
   ^
  20. Chyba Řádek 631, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  21. Chyba Řádek 637, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1048899039842960921' itemprop=
   ^
  22. Chyba Řádek 645, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  23. Chyba Řádek 646, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/01783606209371015909' itemprop='ur
   ^
  24. Chyba Řádek 648, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Colingwood</span>
   ^
  25. Chyba Řádek 654, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://lotto6spielen.blogspot.com/2021/10/interesting-records-rega
   ^
  26. Chyba Řádek 655, znak 157: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  27. Chyba Řádek 695, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  28. Chyba Řádek 696, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.betrugstest.com/bilder/serioes-lotto-online-spielen.jp
   ^
  29. Chyba Řádek 697, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5608965463039754325' itemprop='blogId'/>
   ^
  30. Chyba Řádek 698, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6609833859630518773' itemprop='postId'/>
   ^
  31. Varování Řádek 699, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='6609833859630518773'></a>
   ^
  32. Chyba Řádek 700, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  33. Chyba Řádek 706, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-6609833859630518773' itemprop=
   ^
  34. Chyba Řádek 731, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  35. Chyba Řádek 732, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/01783606209371015909' itemprop='ur
   ^
  36. Chyba Řádek 734, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Colingwood</span>
   ^
  37. Chyba Řádek 740, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://lotto6spielen.blogspot.com/2017/09/just-how-would-professio
   ^
  38. Chyba Řádek 741, znak 161: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  39. Chyba Řádek 781, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  40. Chyba Řádek 782, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.mytopdeals.net/wp-content/uploads/2015/02/lotto24-euro
   ^
  41. Chyba Řádek 783, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5608965463039754325' itemprop='blogId'/>
   ^
  42. Chyba Řádek 784, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7263775475068198478' itemprop='postId'/>
   ^
  43. Varování Řádek 785, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='7263775475068198478'></a>
   ^
  44. Chyba Řádek 786, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  45. Chyba Řádek 792, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-7263775475068198478' itemprop=
   ^
  46. Chyba Řádek 811, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  47. Chyba Řádek 812, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/01783606209371015909' itemprop='ur
   ^
  48. Chyba Řádek 814, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Colingwood</span>
   ^
  49. Chyba Řádek 820, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://lotto6spielen.blogspot.com/2017/09/5-differences-between-fe
   ^
  50. Chyba Řádek 821, znak 158: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  51. Chyba Řádek 861, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  52. Chyba Řádek 862, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7wKNDeQmQsM
   ^
  53. Chyba Řádek 863, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5608965463039754325' itemprop='blogId'/>
   ^
  54. Chyba Řádek 864, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4943258014439460698' itemprop='postId'/>
   ^
  55. Varování Řádek 865, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='4943258014439460698'></a>
   ^
  56. Chyba Řádek 866, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  57. Chyba Řádek 872, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4943258014439460698' itemprop=
   ^
  58. Chyba Řádek 923, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  59. Chyba Řádek 924, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/01783606209371015909' itemprop='ur
   ^
  60. Chyba Řádek 926, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Colingwood</span>
   ^
  61. Chyba Řádek 932, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://lotto6spielen.blogspot.com/2017/09/subjecting-vii-lotto-is.
   ^
  62. Chyba Řádek 933, znak 144: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  63. Chyba Řádek 997, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  64. Chyba Řádek 1099, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  65. Chyba Řádek 1099, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  66. Chyba Řádek 1099, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  67. Chyba Řádek 1112, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  68. Varování Řádek 1135, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  69. Varování Řádek 1140, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
   ^
  70. Varování Řádek 1153, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/363
   ^
  71. Varování Řádek 1154, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.