• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 26 chyb a 6 varování.
  https://lsm99.ws/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 5, znak 1: Start tag "head" seen but an element of the same type was already open..
   <head>
   ^
  2. Chyba Řádek 7, znak 5: A document must not include both a "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "content-type", and a "meta" element with a "charset" attribute..
     <meta charset="UTF-8">
   ^
  3. Varování Řádek 24, znak 5: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  4. Chyba Řádek 45, znak 66: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   a class="tt_l logo_m" href="index.html"><img src="wp-content/uploads/2018/12/head
   ^
  5. Chyba Řádek 68, znak 39: atribut "action" elementu "form": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
                   <form action="" method="post" onsubmit="return lo
   ^
  6. Chyba Řádek 72, znak 41: Attribute "placeholder" is only allowed when the input type is "email", "number", "password", "search", "tel", "text", or "url"..
                       <input name="code" type="hidden" class="s
   ^
  7. Chyba Řádek 72, znak 117: atribut "placeholder" není dovolen na elementu "input".
   dden" class="signin-input signin-code" id="code" placeholder="Code" value="0000">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 76, znak 37: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
                     <script type="text/javascript">
   ^
  9. Chyba Řádek 140, znak 42: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   figure><a href="https://lin.ee/xP1aibi"><img class="tt_img_df" src="../wp-content
   ^
  10. Chyba Řádek 141, znak 1: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   <img class="tt_img_hover" src="../wp-content/uploads/2018/11/b1c619.jpg?v=1.0" />
   ^
  11. Chyba Řádek 145, znak 42: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   figure><a href="https://lin.ee/xP1aibi"><img class="tt_img_df" src="../wp-content
   ^
  12. Chyba Řádek 146, znak 1: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   <img class="tt_img_hover" src="../wp-content/uploads/2018/11/b3c619.jpg?v=1.0" />
   ^
  13. Chyba Řádek 150, znak 42: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   figure><a href="https://lin.ee/xP1aibi"><img class="tt_img_df" src="../wp-content
   ^
  14. Chyba Řádek 151, znak 1: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   <img class="tt_img_hover" src="../wp-content/uploads/2018/11/b2c619.jpg?v=1.0" />
   ^
  15. Chyba Řádek 192, znak 135: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   ustom menu-item-object-custom menu-item-1395"><a href="##">LIVE FOOTBALL</a></li>
   ^
  16. Chyba Řádek 193, znak 135: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   stom menu-item-object-custom menu-item-1396"><a href="##">FOOTBALL TODAY</a></li>
   ^
  17. Chyba Řádek 194, znak 135: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   menu-item-object-custom menu-item-1397"><a href="##">FOOTBALL IN ADVANCE</a></li>
   ^
  18. Chyba Řádek 195, znak 135: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   pe-custom menu-item-object-custom menu-item-1523"><a href="##">BALL STEP</a></li>
   ^
  19. Chyba Řádek 196, znak 135: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   pe-custom menu-item-object-custom menu-item-1524"><a href="##">MUAY STEP</a></li>
   ^
  20. Chyba Řádek 197, znak 135: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   e-custom menu-item-object-custom menu-item-1913"><a href="##">MIX PARLAY</a></li>
   ^
  21. Chyba Řádek 205, znak 135: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   pe-custom menu-item-object-custom menu-item-1844"><a href="##">PLACE BET</a></li>
   ^
  22. Chyba Řádek 206, znak 135: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   m menu-item-object-custom menu-item-1845"><a href="##">PLACE BET 3 FRONT</a></li>
   ^
  23. Chyba Řádek 214, znak 135: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   stom menu-item-object-custom menu-item-1398"><a href="##">CASINO ALL BET</a></li>
   ^
  24. Chyba Řádek 215, znak 135: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   pe-custom menu-item-object-custom menu-item-1399"><a href="##">CASINO DG</a></li>
   ^
  25. Chyba Řádek 223, znak 135: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   m-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1543"><a href="##">SLOTS</a></li>
   ^
  26. Chyba Řádek 224, znak 135: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   m-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1544"><a href="##">TABLE</a></li>
   ^
  27. Chyba Řádek 225, znak 135: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   -type-custom menu-item-object-custom menu-item-1545"><a href="##">ARCADE</a></li>
   ^
  28. Chyba Řádek 235, znak 135: atribut "href" elementu "a": Illegal character in fragment: "#" is not allowed má nedovolenou hodnotu "##".
   ustom menu-item-object-custom menu-item-1912"><a href="##">APP CASINO DG</a></li>
   ^
  29. Varování Řádek 261, znak 5: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript" src="https://lsm99.ws/wp-content/themes/lsm99/
   ^
  30. Varování Řádek 262, znak 5: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript" src="https://lsm99.ws/wp-content/themes/lsm99/
   ^
  31. Varování Řádek 263, znak 5: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript" src="https://lsm99.ws/wp-content/themes/lsm99/
   ^
  32. Varování Řádek 264, znak 5: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript" src="https://lsm99.ws/wp-content/themes/lsm99/
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.