• O validátoru
  • Novinky
  • Dokumentace
  • Integrace do prohlížečů
  • Výsledek:
    Při validaci došlo k chybě.
    (chyba 503) https://lutsk.name/  
    text/html — (chybí deklarace) 
    utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
    Zobrazit:
     

    # Validace nebyla provedena.

    Následuje seznam připomínek:

    1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

      Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

    2. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "503 Service Temporarily Unavailable".
      HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable
      ^

      Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

    3. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
      <html>
      ^

      Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

      <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

      Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

    4. Varování Řádek 79, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <img style="display:none;" id="preloader-icon" src="//www.ukraine.com.ua/stat
      ^

      Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

      <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

      Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

    Validní HTML 4.01!

    2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

    Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.