• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 67 chyb a 20 varování.
  https://mortgageschemesuk.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 354, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 373, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 418, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=92dd4e86-772d-405d-a2ff-f37398bf4208' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 422, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 422, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 434, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 434, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 445, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  10. Varování Řádek 446, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 456, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  12. Chyba Řádek 522, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  13. Chyba Řádek 551, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-Column'></div>
   ^
  14. Chyba Řádek 552, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 618, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  16. Chyba Řádek 628, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  17. Chyba Řádek 629, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1729811514337905469' itemprop='blogId'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 630, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8042582238069165893' itemprop='postId'/>
   ^
  19. Varování Řádek 631, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8042582238069165893'></a>
   ^
  20. Chyba Řádek 632, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  21. Chyba Řádek 638, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8042582238069165893' itemprop=
   ^
  22. Chyba Řádek 648, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mortgageschemesuk.blogspot.com/2022/01/strategies-to-get-o
   ^
  23. Chyba Řádek 649, znak 158: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  24. Chyba Řádek 692, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  25. Chyba Řádek 693, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1729811514337905469' itemprop='blogId'/>
   ^
  26. Chyba Řádek 694, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3212901007836091845' itemprop='postId'/>
   ^
  27. Varování Řádek 695, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='3212901007836091845'></a>
   ^
  28. Chyba Řádek 696, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  29. Chyba Řádek 702, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-3212901007836091845' itemprop=
   ^
  30. Chyba Řádek 712, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mortgageschemesuk.blogspot.com/2022/01/shopping-online-sta
   ^
  31. Chyba Řádek 713, znak 163: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  32. Chyba Řádek 753, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  33. Chyba Řádek 754, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1729811514337905469' itemprop='blogId'/>
   ^
  34. Chyba Řádek 755, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7837056021634922483' itemprop='postId'/>
   ^
  35. Varování Řádek 756, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='7837056021634922483'></a>
   ^
  36. Chyba Řádek 757, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  37. Chyba Řádek 763, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-7837056021634922483' itemprop=
   ^
  38. Chyba Řádek 773, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mortgageschemesuk.blogspot.com/2021/12/product-review-site
   ^
  39. Chyba Řádek 774, znak 159: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  40. Chyba Řádek 814, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  41. Chyba Řádek 815, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1729811514337905469' itemprop='blogId'/>
   ^
  42. Chyba Řádek 816, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2981392672634325721' itemprop='postId'/>
   ^
  43. Varování Řádek 817, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='2981392672634325721'></a>
   ^
  44. Chyba Řádek 818, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  45. Chyba Řádek 824, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2981392672634325721' itemprop=
   ^
  46. Chyba Řádek 834, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mortgageschemesuk.blogspot.com/2021/12/online-shopping-web
   ^
  47. Chyba Řádek 835, znak 162: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  48. Chyba Řádek 865, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  49. Chyba Řádek 866, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1729811514337905469' itemprop='blogId'/>
   ^
  50. Chyba Řádek 867, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8787335112762670923' itemprop='postId'/>
   ^
  51. Varování Řádek 868, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8787335112762670923'></a>
   ^
  52. Chyba Řádek 869, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  53. Chyba Řádek 875, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8787335112762670923' itemprop=
   ^
  54. Chyba Řádek 885, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mortgageschemesuk.blogspot.com/2021/12/exactly-how-affilia
   ^
  55. Chyba Řádek 886, znak 160: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  56. Chyba Řádek 926, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  57. Chyba Řádek 927, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1729811514337905469' itemprop='blogId'/>
   ^
  58. Chyba Řádek 928, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1765204200589951792' itemprop='postId'/>
   ^
  59. Varování Řádek 929, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1765204200589951792'></a>
   ^
  60. Chyba Řádek 930, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  61. Chyba Řádek 936, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1765204200589951792' itemprop=
   ^
  62. Chyba Řádek 946, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mortgageschemesuk.blogspot.com/2021/11/methods-to-come-up-
   ^
  63. Chyba Řádek 947, znak 163: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  64. Chyba Řádek 987, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  65. Chyba Řádek 988, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1729811514337905469' itemprop='blogId'/>
   ^
  66. Chyba Řádek 989, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4382082760655736184' itemprop='postId'/>
   ^
  67. Varování Řádek 990, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='4382082760655736184'></a>
   ^
  68. Chyba Řádek 991, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  69. Chyba Řádek 997, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4382082760655736184' itemprop=
   ^
  70. Chyba Řádek 1007, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mortgageschemesuk.blogspot.com/2021/11/the-best-way-to-cra
   ^
  71. Chyba Řádek 1008, znak 159: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  72. Chyba Řádek 1058, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  73. Varování Řádek 1058, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>
   ^
  74. Chyba Řádek 1087, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  75. Chyba Řádek 1087, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  76. Chyba Řádek 1122, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  77. Chyba Řádek 1127, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  78. Chyba Řádek 1127, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  79. Chyba Řádek 1127, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  80. Chyba Řádek 1192, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  81. Chyba Řádek 1192, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  82. Chyba Řádek 1192, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  83. Chyba Řádek 1205, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  84. Varování Řádek 1228, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  85. Varování Řádek 1233, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
   ^
  86. Varování Řádek 1246, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/238
   ^
  87. Varování Řádek 1247, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.