• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://mre69.org/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  iso-8859-1  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD 
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 27, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%" cellpadding="0">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 33, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <td align="center" valign="middle" style="padding-left: 25px; padding-top: 4
   ^
  5. Varování Řádek 40, znak 27: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <table border="1" style="border-collapse: collapse" width="170" cellspaci
   ^
  6. Varování Řádek 42, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <td align="left" valign="top" bgcolor="#FFFF99" style="padding-left: 5px;">
   ^
  7. Varování Řádek 118, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <table border="0" style="border-collapse: collapse" width="170" cellspacing
   ^
  8. Varování Řádek 136, znak 20: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td valign="top" style="padding-top: 15px">
   ^
  9. Varování Řádek 150, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%" cellpadding="
   ^
  10. Varování Řádek 156, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <td width="100%" style="padding-top: 5px">     
   ^
  11. Varování Řádek 158, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%">
   ^
  12. Varování Řádek 160, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td style="padding-left: 10px; padding-right: 10px" valign="top"><sp
   ^
  13. Varování Řádek 164, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%" cells
   ^
  14. Varování Řádek 171, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                 <td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; padding-top:
   ^
  15. Varování Řádek 192, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
               <table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%"
   ^
  16. Varování Řádek 202, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                 <td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; padding-top:
   ^
  17. Varování Řádek 212, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div style="text-align: center">
   ^
  18. Varování Řádek 215, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="font-family: Verdana; text-align: left">
   ^
  19. Varování Řádek 220, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-family: Verdana; color: #cc0066"><span style="font-size: 18pt"
   ^
  20. Varování Řádek 220, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -family: Verdana; color: #cc0066"><span style="font-size: 18pt"><b>AGENDAS...</b>
   ^
  21. Varování Řádek 226, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table style="margin-left: auto; width: 90%; margin-right: auto; font-family: Ver
   ^
  22. Varování Řádek 230, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="text-align: center">
   ^
  23. Varování Řádek 231, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 14pt"><a href="/_mre_ftp/mre/doc/agendas/agenda20septe
   ^
  24. Varování Řádek 233, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="text-align: center">
   ^
  25. Varování Řádek 238, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <p style="width: 433px; text-align: center">
   ^
  26. Varování Řádek 239, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 14pt"><b><span><a href="content/view/80/92/" title="Ag
   ^
  27. Varování Řádek 246, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table style="margin-left: auto; width: 892px; margin-right: auto; height: 848px;
   ^
  28. Varování Řádek 249, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="vertical-align: top; width: 386px; text-align: left">
   ^
  29. Varování Řádek 251, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-family: Verdana; color: #cc0066"><span style="font-size: 18p
   ^
  30. Varování Řádek 251, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -family: Verdana; color: #cc0066"><span style="font-size: 18pt"><b>PROCHAINEMENT.
   ^
  31. Varování Řádek 253, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <b><span style="font-size: 12pt; color: #cc0066"><span>Conférence</span></spa
   ^
  32. Varování Řádek 255, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="margin-left: 40px">
   ^
  33. Varování Řádek 259, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <p style="margin-bottom: 0cm; margin-right: 0.16cm" align="justify">
   ^
  34. Varování Řádek 260, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-family: Verdana,sans-serif"><span style="font-size: 10pt"><b
   ^
  35. Varování Řádek 260, znak 56: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "font-family: Verdana,sans-serif"><span style="font-size: 10pt"><b></b></span></s
   ^
  36. Varování Řádek 265, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <span style="font-size: 10pt"><span style="font-family: Verdana,sans-serif"><
   ^
  37. Varování Řádek 265, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <span style="font-size: 10pt"><span style="font-family: Verdana,sans-serif"><
   ^
  38. Varování Řádek 265, znak 87: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "font-family: Verdana,sans-serif"><span style="font-weight: bold">Mercredi 17 Sep
   ^
  39. Varování Řádek 265, znak 172: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   re à 19 h : </span></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif; c
   ^
  40. Varování Řádek 265, znak 234: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rdana,sans-serif; color: #000000"><span style="font-size: 10pt"><b>Les alternativ
   ^
  41. Varování Řádek 265, znak 426: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   sans OGM&quot;, </b></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif; c
   ^
  42. Varování Řádek 265, znak 488: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rdana,sans-serif; color: #000000"><span style="font-size: 10pt">avec Bernard PINT
   ^
  43. Varování Řádek 269, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-family: Verdana,sans-serif; color: #000000"><span style="fon
   ^
  44. Varování Řádek 269, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rdana,sans-serif; color: #000000"><span style="font-size: 10pt"><b></b></span></s
   ^
  45. Varování Řádek 270, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">
   ^
  46. Varování Řádek 271, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt"><span style="font-family: Verdana,sans-serif"><s
   ^
  47. Varování Řádek 271, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt"><span style="font-family: Verdana,sans-serif"><s
   ^
  48. Varování Řádek 271, znak 86: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "font-family: Verdana,sans-serif"><span style="font-weight: bold">Lieu : Maison d
   ^
  49. Varování Řádek 271, znak 174: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ironnement , </span></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif; c
   ^
  50. Varování Řádek 271, znak 236: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rdana,sans-serif; color: #000000"><span style="font-size: 10pt"><span style="font
   ^
  51. Varování Řádek 271, znak 266: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   00"><span style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: bold">32 rue Sainte H
   ^
  52. Varování Řádek 274, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt"><span>Renseignements <a href="https://trading-pl
   ^
  53. Varování Řádek 277, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="color: #cc0066"><span style="font-size: 12pt"><b>Exposition</b></
   ^
  54. Varování Řádek 277, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="color: #cc0066"><span style="font-size: 12pt"><b>Exposition</b></
   ^
  55. Varování Řádek 282, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <span style="font-family: Verdana,sans-serif; color: #000000"><span style="fo
   ^
  56. Varování Řádek 282, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rdana,sans-serif; color: #000000"><span style="font-size: 10pt"><span style="font
   ^
  57. Varování Řádek 282, znak 103: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   00"><span style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: bold">Du Lundi 15 au 
   ^
  58. Varování Řádek 282, znak 231: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    le débat&quot;</b></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif; c
   ^
  59. Varování Řádek 282, znak 293: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rdana,sans-serif; color: #000000"><span style="font-size: 10pt"> une exposition r
   ^
  60. Varování Řádek 286, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10
   ^
  61. Varování Řádek 286, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   size: 11pt; font-family: Verdana"><span style="font-size: 10pt">En recherche fond
   ^
  62. Varování Řádek 287, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">
   ^
  63. Varování Řádek 288, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt"><span style="font-family: Verdana,sans-serif"><s
   ^
  64. Varování Řádek 288, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt"><span style="font-family: Verdana,sans-serif"><s
   ^
  65. Varování Řádek 288, znak 86: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "font-family: Verdana,sans-serif"><span style="font-weight: bold">Lieu : Maison d
   ^
  66. Varování Řádek 290, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">
   ^
  67. Varování Řádek 291, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt"><span>Renseignements <a href="https://trading-pl
   ^
  68. Varování Řádek 293, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt"><span>04 72 77 19 80</span></span> 
   ^
  69. Varování Řádek 295, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="color: #cc0066"><span style="font-size: 12pt"><b>Mercredis de l'E
   ^
  70. Varování Řádek 295, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="color: #cc0066"><span style="font-size: 12pt"><b>Mercredis de l'E
   ^
  71. Varování Řádek 298, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <b><span style="font-size: 10pt">Ateliers ludiques pour les enfants de 6 à 12
   ^
  72. Varování Řádek 303, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <span style="font-family: Verdana,sans-serif; color: #000000"><span style="fo
   ^
  73. Varování Řádek 303, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rdana,sans-serif; color: #000000"><span style="font-size: 10pt"><b>Mercredi 24 Se
   ^
  74. Varování Řádek 308, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <b><span style="font-size: 10pt">Réservation obligatoire : 04 72 77 19 80 </s
   ^
  75. Varování Řádek 311, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="vertical-align: top; width: 546px; text-align: left">
   ^
  76. Varování Řádek 313, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-family: Verdana; color: #cc0066"><span style="font-size: 18p
   ^
  77. Varování Řádek 313, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -family: Verdana; color: #cc0066"><span style="font-size: 18pt"><b>NOUVEAUTES...<
   ^
  78. Varování Řádek 313, znak 125: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <b>NOUVEAUTES...</b></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Verd
   ^
  79. Varování Řádek 317, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: #cc0066"><span><b>C
   ^
  80. Varování Řádek 318, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="color: #000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt
   ^
  81. Varování Řádek 318, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="color: #000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt
   ^
  82. Varování Řádek 318, znak 100: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ormal; font-size: 10pt">Le </span><span style="font-size: 10pt"><a href="http://c
   ^
  83. Varování Řádek 318, znak 176: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   p://catalogue.maison-environnement.fr/" style="font-weight: normal">catalogue du 
   ^
  84. Varování Řádek 318, znak 253: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    du centre documentaire</a></span><span style="font-weight: normal; font-size: 10
   ^
  85. Varování Řádek 321, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="color: #000000"><span style="font-size: 10pt"><a href="/content/v
   ^
  86. Varování Řádek 321, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="color: #000000"><span style="font-size: 10pt"><a href="/content/v
   ^
  87. Varování Řádek 321, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   a href="/content/view/24/37/index.html" style="font-weight: normal">Sur cette pag
   ^
  88. Varování Řádek 321, znak 164: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   normal">Sur cette page </a></span><span style="font-weight: normal; font-size: 10
   ^
  89. Varování Řádek 323, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      </span></b></span></span><span style="font-size: 12pt; color: #cc0066"><span><
   ^
  90. Varování Řádek 323, znak 90: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e: 12pt; color: #cc0066"><span><b><span style="font-family: Verdana">Comptes rend
   ^
  91. Varování Řádek 327, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><span style="font-weight: 
   ^
  92. Varování Řádek 327, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   size: 10pt; font-family: Verdana"><span style="font-weight: bold">Le péage urbai
   ^
  93. Varování Řádek 328, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">une conférence proposée 
   ^
  94. Varování Řádek 329, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <b><span style="font-size: 10pt"><a href="/_mre_ftp/mre/doc/agendas/Peage03040
   ^
  95. Varování Řádek 332, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><span style="font-weight: 
   ^
  96. Varování Řádek 332, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   size: 10pt; font-family: Verdana"><span style="font-weight: bold">Lyon, une ville
   ^
  97. Varování Řádek 332, znak 140: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   Lyon, une ville pour les riches?</span></span><span style="font-size: 10pt"><br/>
   ^
  98. Varování Řádek 333, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">une conférence pro
   ^
  99. Varování Řádek 333, znak 102: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   >une conférence proposée </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verd
   ^
  100. Varování Řádek 334, znak 20: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      </span><b><span style="font-weight: bold; font-size: 10pt"><a href="/_mre_ftp/
   ^
  101. Varování Řádek 334, znak 156: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   MRE202920nov202007.mp3" target="_blank" style="font-family: Verdana">Ecoutez la c
   ^
  102. Varování Řádek 337, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><span style="font-weight: 
   ^
  103. Varování Řádek 337, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   size: 10pt; font-family: Verdana"><span style="font-weight: bold">Le transport à
   ^
  104. Varování Řádek 339, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      </span><span style="font-size: 10pt"><a href="/_mre_ftp/mre/img/accueil/Interv
   ^
  105. Varování Řádek 339, znak 121: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   v20MRE20sept202006.ppt" target="_blank" style="font-weight: bold; font-family: Ve
   ^
  106. Varování Řádek 342, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><span style="font-weight: 
   ^
  107. Varování Řádek 342, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   size: 10pt; font-family: Verdana"><span style="font-weight: bold">La qualité de 
   ^
  108. Varování Řádek 343, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ©rence proposée par l'UCIL</span><span style="font-size: 10pt"><a href="/_mre_ft
   ^
  109. Varování Řádek 343, znak 160: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rvention_UCIL_22112006.pdf" target="_blank" style="font-family: Verdana"><b><br/>
   ^
  110. Varování Řádek 344, znak 123: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tion_UCIL_22112006.pdf" target="_blank" style="font-family: Verdana">...</a></b><
   ^
  111. Varování Řádek 346, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="font-weight: bold; text-align: right">
   ^
  112. Varování Řádek 347, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="text-align: left">
   ^
  113. Varování Řádek 352, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt"><b>Végétaux et bâtiments des solutions d'aven
   ^
  114. Varování Řádek 353, znak 164: kotva jménem "FM_FILE" již v dokumentu je.
   target="_blank" title="Téléchargez le résumé..." id="fm_file"></a></b></span>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  115. Varování Řádek 356, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt"><b><a href="/_mre_ftp/mre/img/accueil/Vegetaux20
   ^
  116. Varování Řádek 356, znak 157: kotva jménem "FM_FILE" již v dokumentu je.
   itle="Téléchargez le résumé..." id="fm_file">Téléchargez le résumé...</a>
   ^
  117. Varování Řádek 362, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><b>Bricoler et décorer é
   ^
  118. Varování Řádek 365, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">une conférence proposée 
   ^
  119. Varování Řádek 368, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <b><span style="font-size: 10pt"><a href="/_mre_ftp/mre/img/accueil/Bricodecoe
   ^
  120. Informace Řádek 368, znak 14: + dalších 9 varování.
      <b><span style="font-size: 10pt"><a href="/_mre_ftp/mre/img/accueil/Bricodecoe
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.