• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument prošel validací, 6 varování.
  https://mydigitalnews.net/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka je validní HTML 5.

  Validovaná stránka úspěšně prošla kontrolou správnosti podle HTML 5. Používáte-li CSS, můžete svůj stylopis také zkontrolovat pomocí CSS validátoru (anglicky).

  Upozornění: Specifikace HTML 5 je stále ve fázi návrhu a užitý validační mechanismus také není stabilní.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2253: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ://mydigitalnews.net/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Varování Řádek 2, znak 2007: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   r=5.8.2' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  3. Varování Řádek 2, znak 8056: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
   lider-content"><div class="slider-text"><h1><a href="https://mydigitalnews.net/wh
   ^
  4. Varování Řádek 2, znak 8544: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
   lider-content"><div class="slider-text"><h1><a href="https://mydigitalnews.net/7-
   ^
  5. Varování Řádek 2, znak 9120: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
   lider-content"><div class="slider-text"><h1><a href="https://mydigitalnews.net/15
   ^
  6. Varování Řádek 2, znak 9522: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   </div></div></div></div></div></section><section class="news-grid-one archives se
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.