• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 10 chyb a 8 varování.
  https://mygamingexpert.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2346: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   //mygamingexpert.com/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Varování Řádek 2, znak 2241: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   r=5.8.1' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  3. Varování Řádek 2, znak 3622: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   earch" /></form></div></div></div></div><header id="masthead" class="site-header"
   ^
  4. Chyba Řádek 2, znak 4027: atribut "href" není dovolen na elementu "button".
   </div></div><div id="menu-icon"><button href="#menu" class="toggle-menu-link"><i 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  5. Varování Řádek 2, znak 4168: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   ary-menu-parent"><div class="container"><nav id="site-navigation" class="main-nav
   ^
  6. Varování Řádek 2, znak 7356: The "main" role is unnecessary for element "main"..
   id="primary" class="content-areas md-8"><main id="main" class="site-main " role="
   ^
  7. Chyba Řádek 2, znak 7643: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   m/video-sharing/" title="Video Sharing"><img src="https://mygamingexpert.com/wp-c
   ^
  8. Chyba Řádek 2, znak 8944: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   le="Legal Age Of The Game less than 20"><img src="https://mygamingexpert.com/wp-c
   ^
  9. Chyba Řádek 2, znak 10356: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ere Is So Expensive And How It Is Made"><img src="https://mygamingexpert.com/wp-c
   ^
  10. Chyba Řádek 2, znak 11706: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   com/joker-gaming/" title="joker gaming"><img src="https://mygamingexpert.com/wp-c
   ^
  11. Chyba Řádek 2, znak 12973: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   pplier/" title="CBD Wholesale Supplier"><img src="https://mygamingexpert.com/wp-c
   ^
  12. Chyba Řádek 2, znak 14366: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   f Going To The Dentist Aka Dentophobia"><img src="https://mygamingexpert.com/wp-c
   ^
  13. Chyba Řádek 2, znak 15707: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ert.com/our-casino/" title="our casino"><img src="https://mygamingexpert.com/wp-c
   ^
  14. Chyba Řádek 2, znak 17046: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   Competitors – Best Fiverr Alternatives"><img src="https://mygamingexpert.com/wp-c
   ^
  15. Chyba Řádek 2, znak 18483: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   tle="Best Gift Ideas For Mother-in-law"><img src="https://mygamingexpert.com/wp-c
   ^
  16. Varování Řádek 2, znak 19559: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   &#8230;</p></div></div></article></main><nav class="navigation pagination" role="
   ^
  17. Varování Řádek 2, znak 22569: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
   li></ul></aside></div></div></div></div><footer id="colophon" class="site-footer 
   ^
  18. Varování Řádek 2, znak 22729: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   owered by WordPress</div></div></footer><nav id="menu" class="panel" role="naviga
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.