• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 9 chyb a 1 varování.
  (chyba 500) https://ocrvandtrucks.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "500 Internal Server Error".
   HTTP/1.1 500 Internal Server Error
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  2. Chyba Řádek 6, znak 7: atribut "http-equiv" elementu "meta" má nedovolenou hodnotu "cache-control".
   <meta http-equiv="cache-control" content="no-store,max-age=0" />
   ^

   V HTML 5 není tato náhražka HTTP hlavičky dovolena. Použijte skutečnou HTTP hlavičku.

  3. Chyba Řádek 82, znak 1: neuzavřený element "div".
   <div id="container">
   ^
  4. Chyba Řádek 83, znak 1: neuzavřený element "section".
   <section class="error content background-wrap cloud-blue">
   ^
  5. Varování Řádek 83, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="error content background-wrap cloud-blue">
   ^
  6. Chyba Řádek 84, znak 1: neuzavřený element "div".
   <div class="fit-wide">
   ^
  7. Chyba Řádek 88, znak 1: neuzavřený element "div".
   <div>
   ^
  8. Chyba Řádek 89, znak 1: neuzavřený element "div".
   <div class="abstract-half-dot--circle">
   ^
  9. Chyba Řádek 90, znak 1: neuzavřený element "svg".
   <svg id="a57f7293-9654-4013-9c82-7cad22fc3689" data-name="Layer 1" xmlns="http://
   ^
  10. Chyba Řádek 90, znak 60337: dokument skončil, aniž by byly uzavřené všechny elementy.
   5 142.808 84.174 140.694" fill="#fff" /><polygon points="94.448 223.337 92.61 225
   ^
  11. Chyba Řádek 90, znak 60429: End of file occurred in an attribute name. Ignoring tag..
   nts="94.448 223.337 92.61 225.451 94.448 227.565 96.286 225.451 94.448 223.337" f
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.