• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://old-sivukh.ru/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: communication with remote (X)HTML 5 parser failed.
  2. Varování Řádek 1652, znak 247: nalezen bludný BOM.
   nt-size: 16px;"><span class="ql-cursor">·</span></span>Мы за тихий и спокойный от
   ^

   Znak Byte-Order Mark bývá na začátku dokumentů užívajících kódování Unicode a neměl by se nacházet nikde jinde. Některé prohlížeče jej vnímají jako neznámý znak a pokouší se ho vykreslit, což může způsobit problémy se zobrazením stránky. Z pohledu validátoru je BOM znak jako každý jiný, takže jeho přítomnost na nesprávném místě může vyvolat záhadnou chybu.

   Tato závada většinou vzniká při spojování souborů psaných v UTF-8 serverovou technologií, která pro toto kódování nemá nativní podporu (typicky PHP).

  3. Varování Řádek 1670, znak 247: nalezen bludný BOM.
   nt-size: 16px;"><span class="ql-cursor">·</span></span>У нас нет в округе леса с 
   ^
  4. Varování Řádek 1676, znak 247: nalezen bludný BOM.
   nt-size: 16px;"><span class="ql-cursor">·</span></span>Ближайший магазин находитс
   ^
  5. Varování Řádek 1680, znak 255: nalezen bludný BOM.
   м Сивухе?<span style="font-size: 22px;">·</span></div></span><span class="t585__i
   ^
  6. Varování Řádek 1688, znak 170: nalezen bludný BOM.
   h:1500;"><span style="font-size: 18px;">·</span><span style="font-size: 16px;">·<
   ^
  7. Varování Řádek 1688, znak 209: nalezen bludný BOM.
   >·</span><span style="font-size: 16px;">·</span>У нас нет мусорного полигона, мы 
   ^
  8. Varování Řádek 1688, znak 389: nalezen bludný BOM.
   лагодарны<span style="font-size: 16px;">·</span>, если вы заберёте с собой пакет 
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.