• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 43 chyb a 5 varování.
  https://www.omicsonline.org/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Chyba Řádek 6, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "http-equiv", "itemprop", "name", "property"..
   <meta content="text/html; charset=utf-8" />
   ^
  3. Chyba Řádek 12, znak 1: Bad value for attribute "href" on element "link": Illegal character in query: "|" is not allowed..
   <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,100i,300,300i,400,40
   ^
  4. Chyba Řádek 28, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js" ty
   ^
  5. Chyba Řádek 29, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src="/js/jquery.coolautosuggest.js" type="f228a8da7c47c5660f733959-text/j
   ^
  6. Chyba Řádek 30, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src="/js/jquery.coolfieldset.js" type="f228a8da7c47c5660f733959-text/java
   ^
  7. Chyba Řádek 32, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-29271993-2" typ
   ^
  8. Chyba Řádek 46, znak 1: Bad start tag in "img" in "noscript" in "head"..
   <img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=AQs4j1a4ZP00a6" s
   ^
  9. Chyba Řádek 46, znak 1: Element "head" is missing a required instance of child element "title"..
   <img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=AQs4j1a4ZP00a6" s
   ^
  10. Chyba Řádek 47, znak 1: zbloudilá ukončovací značka "noscript".
   </noscript>
   ^
  11. Chyba Řádek 58, znak 2: element "title" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
    <title>Open Access Journals | Scientific Conferences and Events Organizer</title
   ^
  12. Chyba Řádek 59, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta name="keywords" content="open access, open access journals, open access pub
   ^
  13. Chyba Řádek 59, znak 7: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta name="keywords" content="open access, open access journals, open access pub
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  14. Chyba Řádek 60, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta name="description" content="We are an Open Access publisher and internation
   ^
  15. Chyba Řádek 60, znak 7: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta name="description" content="We are an Open Access publisher and internation
   ^
  16. Chyba Řádek 76, znak 1: zbloudilá ukončovací značka "head".
   </head>
   ^
  17. Chyba Řádek 77, znak 1: Start tag "body" seen but an element of the same type was already open..
   <body>
   ^
  18. Chyba Řádek 78, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  19. Chyba Řádek 93, znak 4: atribut "href" elementu "a": Illegal character in scheme data: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "tel:+44 2039664288".
   <a href="tel:+44 2039664288" title="Home" class="nav-link text-center">
   ^
  20. Chyba Řádek 126, znak 8: atribut "href" elementu "a": Illegal character in scheme data: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "tel:1 2522162416".
   <li><a href="tel:1 2522162416">1 2522162416<i class="fab fa-whatsapp" aria-hidden
   ^
  21. Varování Řádek 182, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="banner_area">
   ^
  22. Varování Řádek 186, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" style="display:none">
   ^
  23. Varování Řádek 191, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/scripts/0
   ^
  24. Chyba Řádek 192, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img class="img-responsive center-block" data-cfsrc="images/slider_mobile.png" al
   ^
  25. Varování Řádek 204, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="srcharea_wrapper py-4">
   ^
  26. Chyba Řádek 250, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img data-cfsrc="images/icon_open_access_journals.png" alt="Open Access Journals"
   ^
  27. Chyba Řádek 287, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img data-cfsrc="images/icon_Scientific-Conferences.png" alt="Scientific Conferen
   ^
  28. Chyba Řádek 315, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img data-cfsrc="images/icon_Scientific-Alliance.png" alt="Scientific Alliance" t
   ^
  29. Varování Řádek 346, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="buttons_wrapper">
   ^
  30. Chyba Řádek 695, znak 1: No "li" element in scope but a "li" end tag seen..
   </li>
   ^
  31. Chyba Řádek 956, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img class="img-fluid" data-cfsrc="images/icon_ebooks.png" alt="Ebooks" title="eb
   ^
  32. Chyba Řádek 959, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img class="img-fluid" data-cfsrc="images/icon_sc_alliances.png" alt="Scientific 
   ^
  33. Chyba Řádek 962, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img class="img-fluid" data-cfsrc="images/icon_scholar.png" alt="Scholars Central
   ^
  34. Chyba Řádek 965, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img class="img-fluid" data-cfsrc="images/icon_ys_award.png" alt="Young Scientist
   ^
  35. Chyba Řádek 990, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img class="img-fluid" data-cfsrc="images/img_tetimonial_4.png" alt="József Vas P
   ^
  36. Chyba Řádek 999, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img class="img-fluid" data-cfsrc="images/img_tetimonial_8.png" alt="József Vas P
   ^
  37. Chyba Řádek 1008, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img class="img-fluid" data-cfsrc="images/img_tetimonial_5.png" alt="József Vas P
   ^
  38. Chyba Řádek 1017, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img class="img-fluid" data-cfsrc="images/img_tetimonial_6.png" alt="József Vas P
   ^
  39. Chyba Řádek 1026, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img class="img-fluid" data-cfsrc="images/img_tetimonial_7.png" alt="József Vas P
   ^
  40. Chyba Řádek 1073, znak 109: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   re-static/email-decode.min.js"></script><script src="https://code.jquery.com/jque
   ^
  41. Chyba Řádek 1074, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.m
   ^
  42. Chyba Řádek 1075, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.
   ^
  43. Chyba Řádek 1077, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="f228a8da7c47c5660f733959-text/javascript" src="https://www.omicsonl
   ^
  44. Chyba Řádek 1078, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="f228a8da7c47c5660f733959-text/javascript" src="https://www.omicsonl
   ^
  45. Chyba Řádek 1079, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="f228a8da7c47c5660f733959-text/javascript" src="https://www.omicsonl
   ^
  46. Chyba Řádek 1173, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.12.1/js/bo
   ^
  47. Chyba Řádek 1174, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="f228a8da7c47c5660f733959-text/javascript" src="assets/js/scroll-to-
   ^
  48. Chyba Řádek 1206, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="f228a8da7c47c5660f733959-text/javascript" src="/assets/js/jquery.ma
   ^
  49. Chyba Řádek 1216, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="f228a8da7c47c5660f733959-text/javascript" src="https://www.omicsonl
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.