• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://pathophys.ru/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 53, znak 15: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <a href="#" onclick="return BackToDesignMode();" id="print-link-back">Вернуться
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 58, znak 32: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       id="header_logoblock" alt="" border="0" /> </a>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  4. Varování Řádek 67, znak 8: nalezen bludný BOM.
       ·
   ^

   Znak Byte-Order Mark bývá na začátku dokumentů užívajících kódování Unicode a neměl by se nacházet nikde jinde. Některé prohlížeče jej vnímají jako neznámý znak a pokouší se ho vykreslit, což může způsobit problémy se zobrazením stránky. Z pohledu validátoru je BOM znak jako každý jiný, takže jeho přítomnost na nesprávném místě může vyvolat záhadnou chybu.

   Tato závada většinou vzniká při spojování souborů psaných v UTF-8 serverovou technologií, která pro toto kódování nemá nativní podporu (typicky PHP).

  5. Varování Řádek 70, znak 6: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div onclick="return authFormWindow.CloseLoginForm()" id="close-form-window" titl
   ^
  6. Varování Řádek 103, znak 19: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <a href="/auth/" onclick="return authFormWindow.ShowLoginForm()">Войти</a>
   ^
  7. Varování Řádek 196, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <a href="/?print=Y" onclick="SetPrintCSS(true)" id="header_printer"><img 
   ^
  8. Varování Řádek 246, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  9. Varování Řádek 248, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=16670">Читать подробнее</a></div>
   ^
  10. Varování Řádek 250, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  11. Varování Řádek 262, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  12. Varování Řádek 264, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=16669">Читать подробнее</a></div>
   ^
  13. Varování Řádek 266, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  14. Varování Řádek 278, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  15. Varování Řádek 280, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=16612">Читать подробнее</a></div>
   ^
  16. Varování Řádek 282, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  17. Varování Řádek 294, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  18. Varování Řádek 296, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=16609">Читать подробнее</a></div>
   ^
  19. Varování Řádek 298, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  20. Varování Řádek 314, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  21. Varování Řádek 316, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=16602">Читать подробнее</a></div>
   ^
  22. Varování Řádek 318, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  23. Varování Řádek 330, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  24. Varování Řádek 332, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15677">Читать подробнее</a></div>
   ^
  25. Varování Řádek 334, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  26. Varování Řádek 346, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  27. Varování Řádek 348, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15676">Читать подробнее</a></div>
   ^
  28. Varování Řádek 350, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  29. Varování Řádek 362, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  30. Varování Řádek 364, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15675">Читать подробнее</a></div>
   ^
  31. Varování Řádek 366, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  32. Varování Řádek 378, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  33. Varování Řádek 380, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15674">Читать подробнее</a></div>
   ^
  34. Varování Řádek 382, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  35. Varování Řádek 394, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  36. Varování Řádek 396, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15667">Читать подробнее</a></div>
   ^
  37. Varování Řádek 398, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  38. Varování Řádek 410, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  39. Varování Řádek 412, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15662">Читать подробнее</a></div>
   ^
  40. Varování Řádek 414, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  41. Varování Řádek 426, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  42. Varování Řádek 428, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15666">Читать подробнее</a></div>
   ^
  43. Varování Řádek 430, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  44. Varování Řádek 442, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  45. Varování Řádek 444, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15664">Читать подробнее</a></div>
   ^
  46. Varování Řádek 446, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  47. Varování Řádek 458, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  48. Varování Řádek 460, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15665">Читать подробнее</a></div>
   ^
  49. Varování Řádek 462, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  50. Varování Řádek 475, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  51. Varování Řádek 477, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15660">Читать подробнее</a></div>
   ^
  52. Varování Řádek 479, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  53. Varování Řádek 491, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  54. Varování Řádek 493, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15659">Читать подробнее</a></div>
   ^
  55. Varování Řádek 495, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  56. Varování Řádek 507, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  57. Varování Řádek 509, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15601">Читать подробнее</a></div>
   ^
  58. Varování Řádek 511, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  59. Varování Řádek 523, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  60. Varování Řádek 525, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15598">Читать подробнее</a></div>
   ^
  61. Varování Řádek 527, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  62. Varování Řádek 539, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  63. Varování Řádek 541, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15591">Читать подробнее</a></div>
   ^
  64. Varování Řádek 543, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  65. Varování Řádek 556, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="/*clear:both*/"></div>
   ^
  66. Varování Řádek 558, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right;"><a href="/?ELEMENT_ID=15589">Читать подробнее</a></div>
   ^
  67. Varování Řádek 560, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  68. Varování Řádek 600, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">
   ^
  69. Varování Řádek 602, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">
   ^
  70. Varování Řádek 618, znak 26: nalezen bludný BOM.
      <p id="footer_copy">·
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.