• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 11 chyb a 11 varování.
  https://piratespd.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2140: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ttps://piratespd.com/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Chyba Řádek 2, znak 2060: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "//fonts.googleapis.com/css?family=Domine:400,700|Oswald:400,700|Patua+One|Frank+Ruhl+Libre:400,700&display=swap".
   l='stylesheet' id='textwp-webfont-css' href='//fonts.googleapis.com/css?family=D
   ^
  3. Varování Řádek 2, znak 2215: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ay=swap' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  4. Varování Řádek 2, znak 3648: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   -menu-container-inside textwp-clearfix"><nav class="textwp-nav-primary" id="textw
   ^
  5. Varování Řádek 2, znak 7993: Document uses the Unicode Private Use Area(s), which should not be used in publicly exchanged documents. (Charmod C073).
   ss="textwp-search-submit" value="&#xf002;" /></form></div> <button class="textwp-
   ^
  6. Chyba Řádek 2, znak 9412: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link textwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://piratespd.com/wp-conten
   ^
  7. Chyba Řádek 2, znak 11158: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link textwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://piratespd.com/wp-conten
   ^
  8. Chyba Řádek 2, znak 12846: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link textwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://piratespd.com/wp-conten
   ^
  9. Chyba Řádek 2, znak 14513: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link textwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://piratespd.com/wp-conten
   ^
  10. Chyba Řádek 2, znak 16128: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link textwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://piratespd.com/wp-conten
   ^
  11. Chyba Řádek 2, znak 17626: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link textwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://piratespd.com/wp-conten
   ^
  12. Chyba Řádek 2, znak 19111: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link textwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://piratespd.com/wp-conten
   ^
  13. Chyba Řádek 2, znak 20680: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link textwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://piratespd.com/wp-conten
   ^
  14. Chyba Řádek 2, znak 22212: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link textwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://piratespd.com/wp-conten
   ^
  15. Chyba Řádek 2, znak 23727: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link textwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://piratespd.com/wp-conten
   ^
  16. Varování Řádek 2, znak 24852: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   iv></div></div><div class="clear"></div><nav class="navigation pagination" role="
   ^
  17. Varování Řádek 2, znak 28918: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   der-text">Scroll to Top</span></button> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  18. Varování Řádek 2, znak 29063: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   er=7.4.4' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='wp-pol
   ^
  19. Varování Řádek 2, znak 30212: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ?ver=2.0.2"></scr' + 'ipt>' );</script> <script type='text/javascript' id='contac
   ^
  20. Varování Řádek 2, znak 30381: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   space":"contact-form-7\/v1"}};</script> <script type='text/javascript' id='cb70d1
   ^
  21. Varování Řádek 2, znak 30615: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   are","loading":"Loading..."}};</script> <script type='text/javascript' id='textwp
   ^
  22. Varování Řádek 2, znak 30885: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ,"sticky_sidebar_active":"1"};</script> <script type='text/javascript' id='textwp
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.