• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 6 chyb a 17 varování.
  https://prefeituramunicipal.net/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2485: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   feituramunicipal.net/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Varování Řádek 2, znak 2040: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   tin-ext' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  3. Varování Řádek 2, znak 2742: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   ext" href="#content">Skip to content</a><header id="masthead" class="site-header"
   ^
  4. Varování Řádek 2, znak 2976: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   scription">prefeituramunicipal</p></div><nav id="site-navigation" role="navigatio
   ^
  5. Varování Řádek 2, znak 5795: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
   ><div id="content" class="blog-wrapper"><aside role="complementary" class="second
   ^
  6. Varování Řádek 2, znak 5854: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   mentary" class="secondary left-sidebar"><section id="search-2" class="widget widg
   ^
  7. Varování Řádek 2, znak 5854: The first occurrence of ID "search-2" was here..
   mentary" class="secondary left-sidebar"><section id="search-2" class="widget widg
   ^
  8. Varování Řádek 2, znak 6241: The first occurrence of ID "recent-posts-2" was here..
   bmit" value="Search" /></form></section><section id="recent-posts-2" class="widge
   ^
  9. Varování Řádek 2, znak 7021: The first occurrence of ID "recent-comments-2" was here..
   arcelona Website</a></li></ul></section><section id="recent-comments-2" class="wi
   ^
  10. Varování Řádek 2, znak 7175: The first occurrence of ID "archives-2" was here..
   ><ul id="recentcomments"></ul></section><section id="archives-2" class="widget wi
   ^
  11. Varování Řádek 2, znak 7963: The first occurrence of ID "categories-2" was here..
   /'>December 2020</a></li></ul></section><section id="categories-2" class="widget 
   ^
  12. Varování Řádek 2, znak 8184: The first occurrence of ID "meta-2" was here..
   gory/home/">home</a></li></ul></section><section id="meta-2" class="widget widget
   ^
  13. Varování Řádek 2, znak 8597: The "main" role is unnecessary for element "main"..
   ress.org</a></li></ul></section></aside><main id="primary" role="main"><article i
   ^
  14. Varování Řádek 2, znak 26492: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   rticle><div class='aeonblog-pagination'><nav class="navigation pagination" role="
   ^
  15. Varování Řádek 2, znak 27024: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
   ext &raquo;</a></div></nav></div></main><aside role="complementary" class="second
   ^
  16. Chyba Řádek 2, znak 27084: Duplicate ID "search-2"..
   entary" class="secondary right-sidebar"><section id="search-2" class="widget widg
   ^
  17. Varování Řádek 2, znak 27084: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   entary" class="secondary right-sidebar"><section id="search-2" class="widget widg
   ^
  18. Chyba Řádek 2, znak 27471: Duplicate ID "recent-posts-2"..
   bmit" value="Search" /></form></section><section id="recent-posts-2" class="widge
   ^
  19. Chyba Řádek 2, znak 28251: Duplicate ID "recent-comments-2"..
   arcelona Website</a></li></ul></section><section id="recent-comments-2" class="wi
   ^
  20. Chyba Řádek 2, znak 28407: Duplicate ID "archives-2"..
   ul id="recentcomments-2"></ul></section><section id="archives-2" class="widget wi
   ^
  21. Chyba Řádek 2, znak 29195: Duplicate ID "categories-2"..
   /'>December 2020</a></li></ul></section><section id="categories-2" class="widget 
   ^
  22. Chyba Řádek 2, znak 29416: Duplicate ID "meta-2"..
   gory/home/">home</a></li></ul></section><section id="meta-2" class="widget widget
   ^
  23. Varování Řádek 2, znak 29860: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
   ></aside></div><div class="site-footer"><footer id="colophon" role="contentinfo">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.