• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 31 chyb a 7 varování.
  https://qforbes.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 62: Using the "meta" element to specify the document-wide default language is obsolete. Consider specifying the language on the root element instead..
   lang="en"><head><meta charset="UTF-8" /><meta http-equiv="Content-Language" conte
   ^
  2. Chyba Řádek 1, znak 113: A document must not include both a "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "content-type", and a "meta" element with a "charset" attribute..
   equiv="Content-Language" content="en" /><meta http-equiv="Content-Type" content="
   ^
  3. Chyba Řádek 1, znak 1154: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   y-to" content="qforbes@letmepost.org" /><meta itemprop="name" content="General Fo
   ^
  4. Chyba Řádek 1, znak 1223: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ="General Forbes Blog Site | QForbes" /><meta itemprop="description" content="A w
   ^
  5. Chyba Řádek 1, znak 1362: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   award them as per their performances" /><meta itemprop="image" content="https://q
   ^
  6. Chyba Řádek 1, znak 1440: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   //qforbes.com/assets/logo/qhlogo.png" /><meta itemprop="keywords" content="Forbes
   ^
  7. Chyba Řádek 1, znak 1694: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
    property="og:type" content="website" /><meta property="og:image" itemprop="image
   ^
  8. Chyba Řádek 1, znak 1720: atribut "itemprop" není dovolen na elementu "meta".
   t="website" /><meta property="og:image" itemprop="image" content="https://qforbes
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  9. Chyba Řádek 1, znak 4285: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   ref="/assets/rone/css/theme/jgger.css"> <script src="/assets/rone/js/modernizr-2.
   ^
  10. Varování Řádek 1, znak 4396: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   2b9724d2a1c3-text/javascript"></script> <style type="text/css"> .blog-text h4{ fo
   ^
  11. Chyba Řádek 1, znak 4762: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   nt; } </style></head><body class="wide"><style type="text/css"> .text-tiny { font
   ^
  12. Varování Řádek 1, znak 4762: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   nt; } </style></head><body class="wide"><style type="text/css"> .text-tiny { font
   ^
  13. Varování Řádek 1, znak 8040: Attribute """ is not serializable as XML 1.0..
   sel" id="main-slider"><div class="item"><img class="img-400" src="https://d3rlwan
   ^
  14. Chyba Řádek 1, znak 8182: Saw """ when expecting an attribute name. Probable cause: "=" missing immediately before..
   lt="Difference between DevOps vs Agile" "><div class="blog-post"><div class="blog
   ^
  15. Chyba Řádek 1, znak 8182: atribut """ není dovolen na elementu "img".
   lt="Difference between DevOps vs Agile" "><div class="blog-post"><div class="blog
   ^
  16. Varování Řádek 1, znak 8598: Attribute """ is not serializable as XML 1.0..
   iv> </div></div></div><div class="item"><img class="img-400" src="https://d3rlwan
   ^
  17. Chyba Řádek 1, znak 8784: Saw """ when expecting an attribute name. Probable cause: "=" missing immediately before..
   service based to product based company" "><div class="blog-post"><div class="blog
   ^
  18. Chyba Řádek 1, znak 8784: atribut """ není dovolen na elementu "img".
   service based to product based company" "><div class="blog-post"><div class="blog
   ^
  19. Varování Řádek 1, znak 9332: Attribute """ is not serializable as XML 1.0..
   iv> </div></div></div><div class="item"><img class="img-400" src="https://d3rlwan
   ^
  20. Chyba Řádek 1, znak 9486: Saw """ when expecting an attribute name. Probable cause: "=" missing immediately before..
   onal Tips for Spider Control Melbourne" "><div class="blog-post"><div class="blog
   ^
  21. Chyba Řádek 1, znak 9486: atribut """ není dovolen na elementu "img".
   onal Tips for Spider Control Melbourne" "><div class="blog-post"><div class="blog
   ^
  22. Varování Řádek 1, znak 9938: Attribute """ is not serializable as XML 1.0..
   iv> </div></div></div><div class="item"><img class="img-400" src="https://d3rlwan
   ^
  23. Chyba Řádek 1, znak 10099: Saw """ when expecting an attribute name. Probable cause: "=" missing immediately before..
   anadians Online Get Past Writers Block" "><div class="blog-post"><div class="blog
   ^
  24. Chyba Řádek 1, znak 10099: atribut """ není dovolen na elementu "img".
   anadians Online Get Past Writers Block" "><div class="blog-post"><div class="blog
   ^
  25. Varování Řádek 1, znak 10574: Attribute """ is not serializable as XML 1.0..
   iv> </div></div></div><div class="item"><img class="img-400" src="https://d3rlwan
   ^
  26. Chyba Řádek 1, znak 10734: Saw """ when expecting an attribute name. Probable cause: "=" missing immediately before..
   ld You Get Your Kitchen Canopy Cleaned" "><div class="blog-post"><div class="blog
   ^
  27. Chyba Řádek 1, znak 10734: atribut """ není dovolen na elementu "img".
   ld You Get Your Kitchen Canopy Cleaned" "><div class="blog-post"><div class="blog
   ^
  28. Chyba Řádek 1, znak 46534: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   i class="fa fa-angle-up"></i> </a></div><script type="eb886f155dc12b9724d2a1c3-te
   ^
  29. Chyba Řádek 1, znak 46635: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   /assets/rone/js/jquery-min.js"></script><script type="eb886f155dc12b9724d2a1c3-te
   ^
  30. Chyba Řádek 1, znak 46739: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   sets/rone/js/bootstrap.min.js"></script><script type="eb886f155dc12b9724d2a1c3-te
   ^
  31. Chyba Řádek 1, znak 46838: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   ="/assets/rone/js/menuzord.js"></script><script type="eb886f155dc12b9724d2a1c3-te
   ^
  32. Chyba Řádek 1, znak 46942: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   sets/rone/js/jquery.cookie.js"></script><script type="eb886f155dc12b9724d2a1c3-te
   ^
  33. Chyba Řádek 1, znak 47049: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   s/rone/js/owl.carousel.min.js"></script><script type="eb886f155dc12b9724d2a1c3-te
   ^
  34. Chyba Řádek 1, znak 47155: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   ts/rone/js/jflickrfeed.min.js"></script><script type="eb886f155dc12b9724d2a1c3-te
   ^
  35. Chyba Řádek 1, znak 47261: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   ts/rone/js/jquery.fancybox.js"></script><script type="eb886f155dc12b9724d2a1c3-te
   ^
  36. Chyba Řádek 1, znak 47371: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   one/js/jquery.validate.min.js"></script><script type="eb886f155dc12b9724d2a1c3-te
   ^
  37. Chyba Řádek 1, znak 47623: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   S7luJkynw8euN1yT7naPTaaR5V'}});</script><script async src="https://www.googletagm
   ^
  38. Chyba Řádek 1, znak 47965: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   gtag('config', 'G-3Q8S4N2SCB');</script><script data-ad-client="ca-pub-6885199190
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.