• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://raakcms.com/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <br />
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 60, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="--background-color:#F5F5F8; --background-text-color:#000000; --button
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 88, znak 385: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tart_raakcms_h?s=360x360&amp;f=webp 2x" style="--tw-mask-image: url(https://raakc
   ^
  5. Varování Řádek 157, znak 85: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x flex-col items-center justify-center" style="height: 28px;"><svg width="247" he
   ^
  6. Varování Řádek 165, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      style="display:block"
   ^
  7. Varování Řádek 221, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      style="display:block"
   ^
  8. Varování Řádek 258, znak 13: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <br><button onclick='showContent()'>동맹사이트</button><div id='hiddenContent' style='
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  9. Varování Řádek 258, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   '>동맹사이트</button><div id='hiddenContent' style='display: none;'><a href="https://x
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.