• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 1 chyba a 12 varování.
  https://redtechz.us/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 16: This document appears to be written in English. Consider adding "lang="en"" (or variant) to the "html" start tag..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Varování Řádek 31, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  3. Varování Řádek 35, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  4. Varování Řádek 58, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://redtechz.us/wp-includes/js/jquery/jqu
   ^
  5. Varování Řádek 59, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://redtechz.us/wp-includes/js/jquery/jqu
   ^
  6. Varování Řádek 60, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='afp_script-js-extra'>
   ^
  7. Varování Řádek 65, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://redtechz.us/wp-content/themes/prem-bl
   ^
  8. Varování Řádek 870, znak 2: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
    <nav class="navigation pagination" role="navigation" aria-label="Posts">
   ^
  9. Varování Řádek 894, znak 302: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   ass="wp-block-latest-comments__comment"><article><footer class="wp-block-latest-c
   ^
  10. Chyba Řádek 910, znak 3: zbloudilá ukončovací značka "div".
     </div>
   ^
  11. Varování Řádek 911, znak 5: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type='text/javascript' src='https://redtechz.us/wp-content/themes/pre
   ^
  12. Varování Řádek 912, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://redtechz.us/wp-content/themes/prem-bl
   ^
  13. Varování Řádek 913, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://redtechz.us/wp-includes/js/wp-embed.m
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.