• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://roar168.com//  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
    
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 194, znak 223: hodnota atributu "TARGET" je chybná; "" není platný cíl odkazu.
   <a href="https://lin.ee/fH4atK" target=""><span class="si-line"></span> ติดต่อเรา
   ^
  4. Varování Řádek 244, znak 408: neplatný znak "เ" v adrese.
   ://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/roar66-ครดิตฟรี-1.png"></noscript></a>
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  5. Varování Řádek 244, znak 409: neplatný znak "ค" v adrese.
   ://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/roar66-เรดิตฟรี-1.png"></noscript></a>
   ^
  6. Varování Řádek 244, znak 410: neplatný znak "ร" v adrese.
   ://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/roar66-เคดิตฟรี-1.png"></noscript></a>
   ^
  7. Varování Řádek 244, znak 411: neplatný znak "ด" v adrese.
   ://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/roar66-เคริตฟรี-1.png"></noscript></a>
   ^
  8. Varování Řádek 244, znak 412: neplatný znak "ิ" v adrese.
   ://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/roar66-เครดตฟรี-1.png"></noscript></a>
   ^
  9. Varování Řádek 244, znak 413: neplatný znak "ต" v adrese.
   ://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/roar66-เครดิฟรี-1.png"></noscript></a>
   ^
  10. Varování Řádek 244, znak 414: neplatný znak "ฟ" v adrese.
   ://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/roar66-เครดิตรี-1.png"></noscript></a>
   ^
  11. Varování Řádek 244, znak 415: neplatný znak "ร" v adrese.
   ://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/roar66-เครดิตฟี-1.png"></noscript></a>
   ^
  12. Varování Řádek 244, znak 416: neplatný znak "ี" v adrese.
   ://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/roar66-เครดิตฟร-1.png"></noscript></a>
   ^
  13. Varování Řádek 247, znak 397: neplatný znak "ส" v adrese.
   ttps://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/ล็อตเกมส์66-1.png"></noscript></a>
   ^
  14. Varování Řádek 247, znak 398: neplatný znak "ล" v adrese.
   ttps://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/ส็อตเกมส์66-1.png"></noscript></a>
   ^
  15. Varování Řádek 247, znak 399: neplatný znak "็" v adrese.
   ttps://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/สลอตเกมส์66-1.png"></noscript></a>
   ^
  16. Varování Řádek 247, znak 400: neplatný znak "อ" v adrese.
   ttps://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/สล็ตเกมส์66-1.png"></noscript></a>
   ^
  17. Varování Řádek 247, znak 401: neplatný znak "ต" v adrese.
   ttps://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/สล็อเกมส์66-1.png"></noscript></a>
   ^
  18. Varování Řádek 247, znak 402: neplatný znak "เ" v adrese.
   ttps://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/สล็อตกมส์66-1.png"></noscript></a>
   ^
  19. Varování Řádek 247, znak 403: neplatný znak "ก" v adrese.
   ttps://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/สล็อตเมส์66-1.png"></noscript></a>
   ^
  20. Varování Řádek 247, znak 404: neplatný znak "ม" v adrese.
   ttps://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/สล็อตเกส์66-1.png"></noscript></a>
   ^
  21. Varování Řádek 247, znak 405: neplatný znak "ส" v adrese.
   ttps://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/สล็อตเกม์66-1.png"></noscript></a>
   ^
  22. Varování Řádek 247, znak 406: neplatný znak "์" v adrese.
   ttps://roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/สล็อตเกมส66-1.png"></noscript></a>
   ^
  23. Varování Řádek 253, znak 38: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p>สูตรการเล่นเกมสล็อต <strong><span style="color:#a30d00" class="has-inline-colo
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  24. Varování Řádek 291, znak 645: neplatný znak "ส" v adrese.
   /roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/ล็อตเกมส์66-2.png" alt="สล็อตเกมส์66" cl
   ^
  25. Varování Řádek 291, znak 646: neplatný znak "ล" v adrese.
   roar168.com/wp-content/uploads/2021/11/ส็อตเกมส์66-2.png" alt="สล็อตเกมส์66" cla
   ^
  26. Varování Řádek 291, znak 647: neplatný znak "็" v adrese.
   oar168.com/wp-content/uploads/2021/11/สลอตเกมส์66-2.png" alt="สล็อตเกมส์66" clas
   ^
  27. Varování Řádek 291, znak 648: neplatný znak "อ" v adrese.
   ar168.com/wp-content/uploads/2021/11/สล็ตเกมส์66-2.png" alt="สล็อตเกมส์66" class
   ^
  28. Varování Řádek 291, znak 649: neplatný znak "ต" v adrese.
   r168.com/wp-content/uploads/2021/11/สล็อเกมส์66-2.png" alt="สล็อตเกมส์66" class=
   ^
  29. Varování Řádek 291, znak 650: neplatný znak "เ" v adrese.
   168.com/wp-content/uploads/2021/11/สล็อตกมส์66-2.png" alt="สล็อตเกมส์66" class="
   ^
  30. Varování Řádek 291, znak 651: neplatný znak "ก" v adrese.
   68.com/wp-content/uploads/2021/11/สล็อตเมส์66-2.png" alt="สล็อตเกมส์66" class="w
   ^
  31. Varování Řádek 291, znak 652: neplatný znak "ม" v adrese.
   8.com/wp-content/uploads/2021/11/สล็อตเกส์66-2.png" alt="สล็อตเกมส์66" class="wp
   ^
  32. Varování Řádek 291, znak 653: neplatný znak "ส" v adrese.
   .com/wp-content/uploads/2021/11/สล็อตเกม์66-2.png" alt="สล็อตเกมส์66" class="wp-
   ^
  33. Varování Řádek 291, znak 654: neplatný znak "์" v adrese.
   com/wp-content/uploads/2021/11/สล็อตเกมส66-2.png" alt="สล็อตเกมส์66" class="wp-i
   ^
  34. Varování Řádek 458, znak 276: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle-basic kt-accodion-icon-side-right" style="max-width:none"><div class="kt-acc
   ^
  35. Varování Řádek 549, znak 49: kotva jménem "PRIMARY-MENU" již v dokumentu je.
   ss="menu-mnu-main-th-container"><ul id="primary-menu" class="menu"><li class="men
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.