• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://s3.amazonaws.com/new-beeg/new-bangladeshi-ses.html  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  iso-8859-2 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Před validací: chybí deklarace kódování; užívám "iso-8859-2".

   Kódování HTML dokumentu byste měli vždy uvádět, jinak hrozí špatné zobrazení některých znaků. Přidejte na začátek elementu <head> následující kód:

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=kódování">

   Za text kódování dosadíte buď iso-8859-2, nebo windows-1250, nebo utf-8. Přečtěte si více o kódování češtiny.

  2. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  3. Varování Řádek 178, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="stepdaughter-trimmed.html" style="margin: 1px;" class="small">Stepdaught
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 179, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="grancy-barbosa.html" style="margin: 1px;" class="medium">Grancy barbosa<
   ^
  5. Varování Řádek 180, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="dikasih-uang.html" style="margin: 1px;" class="big">Dikasih uang</a>
   ^
  6. Varování Řádek 181, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="gandu-gandu-ki-blue-film.html" style="margin: 1px;" class="medium">Gandu
   ^
  7. Varování Řádek 182, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="wmrgqolai.html" style="margin: 1px;" class="small">Wmrgqolai</a>
   ^
  8. Varování Řádek 183, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="hard-core-japanes.html" style="margin: 1px;" class="big">Hard core japan
   ^
  9. Varování Řádek 184, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="kylir-cyrud.html" style="margin: 1px;" class="small">Kylir cyrud</a>
   ^
  10. Varování Řádek 185, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="url-sex.html" style="margin: 1px;" class="big">Url sex</a>
   ^
  11. Varování Řádek 186, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="seachmalagasy.html" style="margin: 1px;" class="medium">Seachmalagasy</a
   ^
  12. Varování Řádek 187, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="mexican-but-sex.html" style="margin: 1px;" class="medium">Mexican but se
   ^
  13. Varování Řádek 188, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "ryan-conner-sat-on-juan-s-licked.html" style="margin: 1px;" class="big">Ryan con
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.