• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 24 chyb a 20 varování.
  https://selfimprovetipsandhacks.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 23, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>@font-face{font-family:'Lora';font-style:normal;font-weigh
   ^
  2. Varování Řádek 24, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Varování Řádek 2753, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  4. Varování Řádek 2780, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  5. Varování Řádek 2780, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 2797, znak 1: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   <header class='centered-top-container' role='banner'>
   ^
  7. Chyba Řádek 2803, znak 34: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' data-ve
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Chyba Řádek 2819, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div class='search-expand-text'>Search</div>
   ^
  9. Chyba Řádek 2820, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div class='search-expand-icon flat-icon-button'>
   ^
  10. Chyba Řádek 2826, znak 38: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='section' id='search_top' name='Search (Top)'><div class='widget BlogS
   ^
  11. Chyba Řádek 2837, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "label" v tomto kontextu.
   <div class='flat-icon-button ripple'>
   ^
  12. Varování Řádek 2858, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav role='navigation'>
   ^
  13. Chyba Řádek 2859, znak 74: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   tered-top-secondline no-items section' id='page_list_top' name='Page List (Top)'>
   ^
  14. Varování Řádek 2868, znak 1: The "main" role is unnecessary for element "main"..
   <main class='centered-bottom' id='main' role='main' tabindex='-1'>
   ^
  15. Chyba Řádek 2870, znak 42: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   div class='main section' id='page_body' name='Page Body'><div class='widget Featu
   ^
  16. Chyba Řádek 2879, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='https://selfimprovetipsandhacks.blogspot.com/2021/09/dabest.html'/
   ^
  17. Varování Řádek 2905, znak 1: The "button" role is unnecessary for element "button"..
   <button aria-controls='sharing-popup-FeaturedPost1-footer-0-689215207143263882' a
   ^
  18. Varování Řádek 2987, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='4622531586891536029'></a>
   ^
  19. Chyba Řádek 2996, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='https://selfimprovetipsandhacks.blogspot.com/2021/08/test.html'/>
   ^
  20. Varování Řádek 3019, znak 1: The "button" role is unnecessary for element "button"..
   <button aria-controls='sharing-popup-Blog1-footer-0-4622531586891536029' aria-lab
   ^
  21. Varování Řádek 3101, znak 1: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
   <aside class='sidebar-container sidebar-invisible' role='complementary'>
   ^
  22. Chyba Řádek 3109, znak 43: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   iv class='sidebar section' id='sidebar' name='Sidebar'><div class='widget Profile
   ^
  23. Chyba Řádek 3129, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  24. Chyba Řádek 3139, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "summary" v tomto kontextu.
   <div class='collapsible-title'>
   ^
  25. Chyba Řádek 3178, znak 11: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
        <style>a.Video:before {content:"\f144"}
   ^
  26. Varování Řádek 3195, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  27. Varování Řádek 3201, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  28. Chyba Řádek 3233, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   <div class="lalulintas"><span class="rambuhijau">Responsive Ads Here</span>
   ^
  29. Chyba Řádek 3235, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   <style scoped="" type="text/css">
   ^
  30. Varování Řádek 3235, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style scoped="" type="text/css">
   ^
  31. Chyba Řádek 3275, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   <div class="lalulintas"><span class="rambuhijau">Responsive Ads Here</span>
   ^
  32. Chyba Řádek 3277, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   <style scoped="" type="text/css">
   ^
  33. Varování Řádek 3277, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style scoped="" type="text/css">
   ^
  34. Chyba Řádek 3289, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   <div class="lalulintas"><span class="rambuhijau">Responsive Ads Here</span>
   ^
  35. Chyba Řádek 3291, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   <style scoped="" type="text/css">
   ^
  36. Varování Řádek 3291, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style scoped="" type="text/css">
   ^
  37. Chyba Řádek 3311, znak 1: The "center" element is obsolete. Use CSS instead..
   <center><div class="fb-padding"><div id="fb-root"></div>
   ^
  38. Chyba Řádek 3334, znak 1: The "center" element is obsolete. Use CSS instead..
   <center><img title="test" alt="test" src="https://2.bp.blogspot.com/-vk9cTiCMw_A/
   ^
  39. Chyba Řádek 3376, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  40. Chyba Řádek 3461, znak 44: atribut "name" není dovolen na elementu "footer".
   oter class='footer section' id='footer' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  41. Varování Řádek 3474, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://resources.blogblog.com/blogblog/data/
   ^
  42. Chyba Řádek 3474, znak 119: atribut "async" elementu "script" má nedovolenou hodnotu "true".
   log.com/blogblog/data/res/1068943573-rockpool_compiled.js" async="true"></script>
   ^
  43. Varování Řádek 3487, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/481
   ^
  44. Varování Řádek 3488, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.