• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 68 chyb a 20 varování.
  https://sellcombolist678.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Chyba Řádek 357, znak 12: CSS: "background": Parse Error..
   background: ;
   ^
  3. Varování Řádek 401, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  4. Chyba Řádek 420, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  5. Chyba Řádek 455, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=461b1cff-c7b7-4d00-b989-d6a9d4e880f8' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  6. Varování Řádek 459, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Varování Řádek 459, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  8. Chyba Řádek 471, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  9. Varování Řádek 471, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  10. Varování Řádek 482, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  11. Varování Řádek 483, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  12. Varování Řádek 493, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  13. Chyba Řádek 559, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  14. Chyba Řádek 588, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-Column'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 589, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  16. Chyba Řádek 655, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  17. Chyba Řádek 665, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  18. Chyba Řádek 666, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8546019677918978365' itemprop='blogId'/>
   ^
  19. Chyba Řádek 667, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2473429740766831480' itemprop='postId'/>
   ^
  20. Varování Řádek 668, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='2473429740766831480'></a>
   ^
  21. Chyba Řádek 669, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  22. Chyba Řádek 675, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2473429740766831480' itemprop=
   ^
  23. Chyba Řádek 685, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://sellcombolist678.blogspot.com/2022/01/strategies-to-get-on
   ^
  24. Chyba Řádek 686, znak 157: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  25. Chyba Řádek 729, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  26. Chyba Řádek 730, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8546019677918978365' itemprop='blogId'/>
   ^
  27. Chyba Řádek 731, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2922459902491409086' itemprop='postId'/>
   ^
  28. Varování Řádek 732, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='2922459902491409086'></a>
   ^
  29. Chyba Řádek 733, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  30. Chyba Řádek 739, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2922459902491409086' itemprop=
   ^
  31. Chyba Řádek 749, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://sellcombolist678.blogspot.com/2022/01/shopping-online-keep
   ^
  32. Chyba Řádek 750, znak 163: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  33. Chyba Řádek 790, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  34. Chyba Řádek 791, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8546019677918978365' itemprop='blogId'/>
   ^
  35. Chyba Řádek 792, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='325338142391987991' itemprop='postId'/>
   ^
  36. Varování Řádek 793, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='325338142391987991'></a>
   ^
  37. Chyba Řádek 794, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  38. Chyba Řádek 800, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-325338142391987991' itemprop='
   ^
  39. Chyba Řádek 810, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://sellcombolist678.blogspot.com/2021/12/a-good-program-produ
   ^
  40. Chyba Řádek 811, znak 163: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  41. Chyba Řádek 851, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  42. Chyba Řádek 852, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8546019677918978365' itemprop='blogId'/>
   ^
  43. Chyba Řádek 853, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3345799982331914998' itemprop='postId'/>
   ^
  44. Varování Řádek 854, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='3345799982331914998'></a>
   ^
  45. Chyba Řádek 855, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  46. Chyba Řádek 861, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-3345799982331914998' itemprop=
   ^
  47. Chyba Řádek 871, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://sellcombolist678.blogspot.com/2021/12/this-contrast-shoppi
   ^
  48. Chyba Řádek 872, znak 162: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  49. Chyba Řádek 902, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  50. Chyba Řádek 903, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8546019677918978365' itemprop='blogId'/>
   ^
  51. Chyba Řádek 904, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8379915075067578526' itemprop='postId'/>
   ^
  52. Varování Řádek 905, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8379915075067578526'></a>
   ^
  53. Chyba Řádek 906, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  54. Chyba Řádek 912, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8379915075067578526' itemprop=
   ^
  55. Chyba Řádek 922, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://sellcombolist678.blogspot.com/2021/12/this-attractiveness-
   ^
  56. Chyba Řádek 923, znak 158: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  57. Chyba Řádek 963, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  58. Chyba Řádek 964, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8546019677918978365' itemprop='blogId'/>
   ^
  59. Chyba Řádek 965, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4944942613825717792' itemprop='postId'/>
   ^
  60. Varování Řádek 966, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='4944942613825717792'></a>
   ^
  61. Chyba Řádek 967, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  62. Chyba Řádek 973, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4944942613825717792' itemprop=
   ^
  63. Chyba Řádek 983, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://sellcombolist678.blogspot.com/2021/11/ideal-affiliate-mark
   ^
  64. Chyba Řádek 984, znak 157: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  65. Chyba Řádek 1024, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  66. Chyba Řádek 1025, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8546019677918978365' itemprop='blogId'/>
   ^
  67. Chyba Řádek 1026, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5923514515421978628' itemprop='postId'/>
   ^
  68. Varování Řádek 1027, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='5923514515421978628'></a>
   ^
  69. Chyba Řádek 1028, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  70. Chyba Řádek 1034, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5923514515421978628' itemprop=
   ^
  71. Chyba Řádek 1044, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://sellcombolist678.blogspot.com/2021/11/an-up-to-date-client
   ^
  72. Chyba Řádek 1045, znak 160: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  73. Chyba Řádek 1098, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  74. Varování Řádek 1098, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>
   ^
  75. Chyba Řádek 1127, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  76. Chyba Řádek 1127, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  77. Chyba Řádek 1162, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  78. Chyba Řádek 1167, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  79. Chyba Řádek 1167, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  80. Chyba Řádek 1167, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  81. Chyba Řádek 1232, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  82. Chyba Řádek 1232, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  83. Chyba Řádek 1232, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  84. Chyba Řádek 1245, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  85. Varování Řádek 1268, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  86. Varování Řádek 1273, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
   ^
  87. Varování Řádek 1286, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/481
   ^
  88. Varování Řádek 1287, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.