• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 9 chyb a 31 varování.
  https://seoselfhelp.net/why-marketing-through-social-media-is-increasing-day-by-day/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Varování Řádek 41, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  3. Varování Řádek 56, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='wp-block-library-theme-inline-css' type='text/css'>
   ^
  4. Varování Řádek 71, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='martfury-inline-css' type='text/css'>
   ^
  5. Varování Řádek 76, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-includes/js/jquery
   ^
  6. Varování Řádek 77, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-includes/js/jquery
   ^
  7. Varování Řádek 78, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/plugins/bl
   ^
  8. Varování Řádek 85, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  9. Chyba Řádek 400, znak 2: neuzavřený element "footer".
    <footer class="entry-footer"><span class="tags-links"><strong>Tags: </strong><a 
   ^
  10. Chyba Řádek 400, znak 664: atribut "href" elementu "a": Illegal character in query: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "http://twitter.com/share?text=Why Marketing Through Social Media is Increasing Day by Day&url=https%3A%2F%2Fseoselfhelp.net%2Fwhy-marketing-through-social-media-is-increasing-day-by-day%2F".
    class="share-twitter martfury-twitter" href="http://twitter.com/share?text=Why M
   ^
  11. Chyba Řádek 400, znak 1032: atribut "href" elementu "a": Illegal character in query: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fseoselfhelp.net%2Fwhy-marketing-through-social-media-is-increasing-day-by-day%2F&text=Why Marketing Through Social Media is Increasing Day by Day".
   share-google-plus martfury-google-plus" href="https://plus.google.com/share?url=h
   ^
  12. Chyba Řádek 400, znak 1358: Bad value for attribute "href" on element "a": Illegal character in query: space is not allowed..
   i class="ion-social-googleplus"></i></a><a class="share-linkedin martfury-linkedi
   ^
  13. Chyba Řádek 400, znak 1734: Bad value for attribute "href" on element "a": Illegal character in query: space is not allowed..
   ><i class="ion-social-linkedin"></i></a><a class="share-vkontakte martfury-vkonta
   ^
  14. Chyba Řádek 400, znak 2184: Bad value for attribute "href" on element "a": Illegal character in query: space is not allowed..
   et="_blank"><i class="fa fa-vk"></i></a><a class="share-pinterest martfury-pinter
   ^
  15. Chyba Řádek 401, znak 1: End tag "article" seen, but there were open elements..
   </article><!-- #post-## -->
   ^
  16. Varování Řádek 474, znak 2: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
    <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Posts">
   ^
  17. Varování Řádek 483, znak 5: Empty heading..
       <h2 class="comments-title ">
   ^
  18. Chyba Řádek 492, znak 88: No space between attributes..
   "><input id ="email" placeholder="Email"name="email" type="email" required value=
   ^
  19. Chyba Řádek 493, znak 87: No space between attributes..
   "><input id ="url" placeholder="Website"name="url" type="text" value="" size  =
   ^
  20. Varování Řádek 616, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-includes/js/imag
   ^
  21. Varování Řádek 617, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-includes/js/masonr
   ^
  22. Varování Řádek 618, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  23. Varování Řádek 619, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  24. Varování Řádek 620, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-includes/js/jquery
   ^
  25. Varování Řádek 621, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-includes/js/jquery
   ^
  26. Varování Řádek 622, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  27. Varování Řádek 623, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  28. Varování Řádek 624, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  29. Varování Řádek 625, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  30. Varování Řádek 626, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  31. Varování Řádek 627, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  32. Varování Řádek 628, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  33. Varování Řádek 629, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  34. Varování Řádek 630, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  35. Varování Řádek 631, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  36. Varování Řádek 632, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  37. Varování Řádek 633, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  38. Varování Řádek 634, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='martfury-js-extra'>
   ^
  39. Varování Řádek 639, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-content/themes/mar
   ^
  40. Varování Řádek 640, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-includes/js/commen
   ^
  41. Varování Řádek 641, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://seoselfhelp.net/wp-includes/js/wp-emb
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.