• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 56 chyb a 12 varování.
  https://seosuperbacklinks.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 16: Attribute "xmlns:b" not allowed here..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Varování Řádek 1, znak 16: Attribute with the local name "xmlns:b" is not serializable as XML 1.0..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  3. Chyba Řádek 1, znak 16: Attribute "xmlns:data" not allowed here..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  4. Varování Řádek 1, znak 16: Attribute with the local name "xmlns:data" is not serializable as XML 1.0..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  5. Chyba Řádek 1, znak 16: Attribute "xmlns:expr" not allowed here..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  6. Varování Řádek 1, znak 16: Attribute with the local name "xmlns:expr" is not serializable as XML 1.0..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  7. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  8. Varování Řádek 477, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  9. Chyba Řádek 496, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  10. Chyba Řádek 531, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=84fb4b8a-8f4d-4105-9185-14805075cd26' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  11. Varování Řádek 535, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  12. Varování Řádek 535, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  13. Chyba Řádek 547, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar no-items section' id='navbar' name='Navbar'>
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  14. Chyba Řádek 604, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  15. Chyba Řádek 633, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-Column'></div>
   ^
  16. Chyba Řádek 634, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  17. Chyba Řádek 700, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  18. Chyba Řádek 709, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  19. Chyba Řádek 710, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5966677189431036854' itemprop='blogId'/>
   ^
  20. Chyba Řádek 711, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1863344975010586209' itemprop='postId'/>
   ^
  21. Varování Řádek 712, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1863344975010586209'></a>
   ^
  22. Chyba Řádek 713, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  23. Chyba Řádek 719, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1863344975010586209' itemprop=
   ^
  24. Chyba Řádek 727, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  25. Chyba Řádek 728, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/12029737824543780726' itemprop='ur
   ^
  26. Chyba Řádek 730, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Shakeel-1</span>
   ^
  27. Chyba Řádek 736, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://seosuperbacklinks.blogspot.com/2021/04/wow-private-servers
   ^
  28. Chyba Řádek 737, znak 163: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  29. Chyba Řádek 765, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='author-profile' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='htt
   ^
  30. Chyba Řádek 766, znak 1: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   <img itemprop='image' src='//2.bp.blogspot.com/-xrjT_dPMoZA/WkCTOWzOQkI/AAAAAAAAA
   ^
  31. Chyba Řádek 766, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <img itemprop='image' src='//2.bp.blogspot.com/-xrjT_dPMoZA/WkCTOWzOQkI/AAAAAAAAA
   ^
  32. Chyba Řádek 766, znak 186: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "50px".
   K4BGAYYCw/s113/390178_136144629828798_1309049532_n%25281%2529.jpg' width='50px'/>
   ^
  33. Chyba Řádek 768, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <a class='g-profile' href='https://www.blogger.com/profile/12029737824543780726' 
   ^
  34. Chyba Řádek 769, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Shakeel-1</span>
   ^
  35. Chyba Řádek 772, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='description'>I am Muhammad Shakeel belong to Pakistan and i work 
   ^
  36. Chyba Řádek 787, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  37. Chyba Řádek 788, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5966677189431036854' itemprop='blogId'/>
   ^
  38. Chyba Řádek 789, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1128709129231113298' itemprop='postId'/>
   ^
  39. Varování Řádek 790, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1128709129231113298'></a>
   ^
  40. Chyba Řádek 791, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  41. Chyba Řádek 797, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1128709129231113298' itemprop=
   ^
  42. Chyba Řádek 2710, znak 10: atribut "href" elementu "a": Invalid host: A non-final domain name label (or the whole domain name) is empty. má nedovolenou hodnotu "https://.com".
   31913 <a href="https://.com">https://.com</a>
   ^
  43. Chyba Řádek 9416, znak 10: atribut "href" elementu "a": Invalid host: A non-final domain name label (or the whole domain name) is empty. má nedovolenou hodnotu "https://.biz".
   38618 <a href="https://.biz">https://.biz</a>
   ^
  44. Chyba Řádek 10311, znak 10: atribut "href" elementu "a": Invalid host: empty host má nedovolenou hodnotu "https://#NAME?".
   39513 <a href="https://#NAME?">https://#NAME?</a>
   ^
  45. Chyba Řádek 10805, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  46. Chyba Řádek 10806, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/12029737824543780726' itemprop='ur
   ^
  47. Chyba Řádek 10808, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Shakeel-1</span>
   ^
  48. Chyba Řádek 10814, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://seosuperbacklinks.blogspot.com/2020/11/bestsitelist05.html
   ^
  49. Chyba Řádek 10815, znak 139: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  50. Chyba Řádek 10843, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='author-profile' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='htt
   ^
  51. Chyba Řádek 10844, znak 1: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   <img itemprop='image' src='//2.bp.blogspot.com/-xrjT_dPMoZA/WkCTOWzOQkI/AAAAAAAAA
   ^
  52. Chyba Řádek 10844, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <img itemprop='image' src='//2.bp.blogspot.com/-xrjT_dPMoZA/WkCTOWzOQkI/AAAAAAAAA
   ^
  53. Chyba Řádek 10844, znak 186: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "50px".
   K4BGAYYCw/s113/390178_136144629828798_1309049532_n%25281%2529.jpg' width='50px'/>
   ^
  54. Chyba Řádek 10846, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <a class='g-profile' href='https://www.blogger.com/profile/12029737824543780726' 
   ^
  55. Chyba Řádek 10847, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Shakeel-1</span>
   ^
  56. Chyba Řádek 10850, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='description'>I am Muhammad Shakeel belong to Pakistan and i work 
   ^
  57. Chyba Řádek 10903, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  58. Chyba Řádek 10903, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  59. Chyba Řádek 10951, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  60. Chyba Řádek 10951, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  61. Chyba Řádek 10951, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  62. Chyba Řádek 10989, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  63. Chyba Řádek 10989, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  64. Chyba Řádek 10989, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  65. Chyba Řádek 11002, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  66. Varování Řádek 11025, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  67. Varování Řádek 11042, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/807
   ^
  68. Varování Řádek 11043, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.