• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://serblog.ru/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <head>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 56, znak 40: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
           <li><a href="/" title="">Главная</a></li>
   ^
  4. Varování Řádek 57, znak 51: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
           <li><a href="/karta-bloga" title="">Карта блога</a></li>
   ^
  5. Varování Řádek 58, znak 47: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
           <li><a href="/o-bloge" title="">О блоге</a></li>
   ^
  6. Varování Řádek 59, znak 47: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
           <li><a href="/obo-mne" title=""
   ^
  7. Varování Řádek 60, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               onclick="yaCounter975926.reachGoal('about');return true;"
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  8. Varování Řádek 61, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
           <li><a href="/blog-pod-klyuch" title="">Услуги</a></li>
   ^
  9. Varování Řádek 62, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
           <li><a href="/reviews" onclick="yaCounter975926.reachGoal('forum'
   ^
  10. Varování Řádek 69, znak 30: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
         name="s" id="s" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Поиск'
   ^
  11. Varování Řádek 70, znak 13: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
         onfocus="if (this.value == 'Поиск') {this.value = '';}" />
   ^
  12. Varování Řádek 77, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
                 onclick="yaCounter975926.reachGoal('youtube');return 
   ^
  13. Varování Řádek 191, znak 161: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   left featured_image wp-post-image" alt="" srcset="https://serblog.ru/wp-content/u
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  14. Varování Řádek 395, znak 160: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   left featured_image wp-post-image" alt="" srcset="https://serblog.ru/wp-content/u
   ^
  15. Varování Řádek 548, znak 241: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   gNG9gOPDO8_tmBd1sHzqHA" target="_blank" onclick="yaCounter975926.reachGoal('youtu
   ^
  16. Varování Řádek 562, znak 709: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><img src="//mc.yandex.ru/watch/975926" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  17. Varování Řádek 562, znak 755: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   "position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript><!-- /Yandex.Metrika
   ^
  18. Varování Řádek 621, znak 27: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a id="scrolling" href="" onclick="yaCounter975926.reachGoal('scroll_to_top');ret
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.