• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  (chyba 404) https://sohbet-power.blogspot.com/2022/04/sohbet-power.html  
  text/html — HTML 4.01 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "404 Not Found".
   HTTP/1.1 404 Not Found
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  3. Varování Řádek 43, znak 82: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g-non-bindable="" id="gb" role="banner" style="background-color:rgba(245,245,245,
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 43, znak 1173: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   r-logotype-color-black-2x.png 2x " alt="" aria-hidden="true" role="presentation" 
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  5. Varování Řádek 43, znak 1214: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    aria-hidden="true" role="presentation" style="width:112px;height:27px"></a></div
   ^
  6. Varování Řádek 43, znak 1478: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e gb_he"><div class="gb_oe gb_me"><span style="font-family: 'Roboto'; color: blac
   ^
  7. Varování Řádek 43, znak 1750: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e gb_he"><div class="gb_oe gb_me"><span style="display: none;" aria-hidden="true"
   ^
  8. Varování Řádek 43, znak 2877: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   icon.png" alt="" height="24" width="24" style="border:none;display:none \9"></ima
   ^
  9. Varování Řádek 318, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="font-size:90%">Očekávali jste, že zde bude váš blog? Viz: „<a href="htt
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.