• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://sohbetmobil.pixnet.net/blog/post/256547409-mobil-sohbet  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  UTF-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  3. Varování Řádek 315, znak 86: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    data-ad-slot="3033" data-embed="false" style="display:inline-block;"></ins> <di
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 359, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <p><span style="font-size:20px"><strong>Mobil sohbet odaları&nbsp
   ^
  5. Varování Řádek 468, znak 108: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    data-ad-slot="4674" data-embed="false" style="display:inline-block;"></ins>   
   ^
  6. Varování Řádek 474, znak 36: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
         <a href="javascript:;" onclick="pix.sendForwardTo('%E6%82%A8%E7%9A%84
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  7. Varování Řádek 477, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: static !important; display:block !important;visibility: vis
   ^
  8. Varování Řádek 478, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="width: 630px; height: 250px; padding-bottom: 10px;">
   ^
  9. Varování Řádek 479, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div id="i364cb2663922484eb49b1077" style="width: 300px; height: 250px; float
   ^
  10. Varování Řádek 497, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div id="crt-701fb163" style="width:300px; height:250px; margin: 0 auto;"
   ^
  11. Varování Řádek 505, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div id="i364cb2663922484eb49b1032" style="height: 250px; float: left; margin
   ^
  12. Varování Řádek 755, znak 54: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "comment-title" class="user-post-title" onclick="pix.commentSwitch('comment-text'
   ^
  13. Varování Řádek 755, znak 121: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   'comment-text','comment-text-switch');" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img 
   ^
  14. Varování Řádek 795, znak 68: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div class="mib__video-player-btn-play__countdown" style="display: none">
   ^
  15. Varování Řádek 802, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   mg class="mib__video-player-btn-expand" style="display: none" src="//front.pixfs.
   ^
  16. Varování Řádek 836, znak 68: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div class="mib__video-player-btn-play__countdown" style="display: none">
   ^
  17. Varování Řádek 843, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   mg class="mib__video-player-btn-expand" style="display: none" src="//front.pixfs.
   ^
  18. Varování Řádek 864, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="express-box" style="font-family:arial !important; letter-spacing: 0px ;l
   ^
  19. Varování Řádek 865, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <h3 style="margin: 0 ; font-weight:normal ; padding: 10px 7px 10px 10px ; *paddin
   ^
  20. Varování Řádek 866, znak 154: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nnaire.pixnet.net%2Fform%2Fshow%2F2540" style="color:#555 !important ; font-famil
   ^
  21. Varování Řádek 868, znak 224: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /eventblog/1669880615-3117542963-g.jpg" style="margin: 0px 0px 0px 5px !important
   ^
  22. Varování Řádek 869, znak 172: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nnaire.pixnet.net%2Fform%2Fshow%2F2540" style="color:#444 !important ; text-align
   ^
  23. Varování Řádek 870, znak 150: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tp%3A%2F%2Fchannel.pixnet.net%2Fevents" style="text-align:left ;display:block ; t
   ^
  24. Varování Řádek 958, znak 82: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   expand.gif" alt="unfold all categories" style="cursor:hand;cursor:pointer;" onCli
   ^
  25. Varování Řádek 958, znak 118: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ries" style="cursor:hand;cursor:pointer;" onClick="pix.openAllCategory('open');">
   ^
  26. Varování Řádek 959, znak 82: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   collapse.gif" alt="fold all categories" style="cursor:hand;cursor:pointer;" onCli
   ^
  27. Varování Řádek 959, znak 118: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ies" style="cursor:hand;cursor:pointer;" onClick="pix.openAllCategory('close');">
   ^
  28. Varování Řádek 1019, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <select onchange="pix.gotoArchive(this);">
   ^
  29. Varování Řádek 1333, znak 95: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tml?id=GTM-KGMWFG" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></
   ^
  30. Varování Řádek 1455, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <noscript><img height="1" width="1" style="display:none"
   ^
  31. Varování Řádek 1459, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="popup-frame" style="display:none">
   ^
  32. Varování Řádek 1922, znak 84: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    data-ad-slot="3731" data-embed="false" style="display:inline-block;"></ins></bod
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.