• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 60 chyb a 10 varování.
  https://sosdebouche.be/debouchage-la-louviere  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 47, znak 29: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
           <a href="/" alt="SOS Débouche" title="SOS Débouche">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  2. Chyba Řádek 48, znak 21: Element "img" is missing required attribute "src"..
             <img data-src="/img/resources/logo.jpg" alt="SOS Débouchage" 
   ^
  3. Chyba Řádek 48, znak 82: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "246px".
   esources/logo.jpg" alt="SOS Débouchage" width="246px" height="51px" class="img-fl
   ^
  4. Chyba Řádek 48, znak 96: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "51px".
   jpg" alt="SOS Débouchage" width="246px" height="51px" class="img-fluid lazyload">
   ^
  5. Chyba Řádek 67, znak 41: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
                 <a href="/" alt="SOS Débouche" title="SOS Débouche">A
   ^
  6. Chyba Řádek 70, znak 70: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   a href="/service-debouchage-des-egouts" alt="Service de Débouchage SOS Débouche" 
   ^
  7. Chyba Řádek 73, znak 57: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
         <a href="/a-propos-de-nous" alt="À propos SOS Débouche" title="À prop
   ^
  8. Chyba Řádek 76, znak 45: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
               <a href="/blog" alt="Blog SOS Débouche" title="Blog SOS D
   ^
  9. Chyba Řádek 79, znak 55: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
          <a href="/contactez-nous" alt="Contactez SOS Débouche" title="Conta
   ^
  10. Chyba Řádek 82, znak 48: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
              <a href="/sitemap" alt="Site Map de SOS Débouche" title="Sit
   ^
  11. Chyba Řádek 122, znak 17: Element "img" is missing required attribute "src"..
           <img data-src="/img/resources/debouchage-la-louviere-sos-debouche
   ^
  12. Chyba Řádek 173, znak 177: The element "a" must not appear as a descendant of the "button" element..
   -right"> <i class="fa fa-envelope"></i> <a href="/cdn-cgi/l/email-protection" cla
   ^
  13. Chyba Řádek 176, znak 17: Element "img" is missing required attribute "src"..
           <img data-src="/img/resources/service-de-debouchage-sos-debouche.
   ^
  14. Chyba Řádek 419, znak 17: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
           </p>
   ^
  15. Chyba Řádek 552, znak 21: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
             <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-noc
   ^
  16. Chyba Řádek 631, znak 21: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
             <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-noc
   ^
  17. Chyba Řádek 756, znak 9: The "frameborder" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
       <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d129944
   ^
  18. Chyba Řádek 763, znak 17: Element "img" is missing required attribute "src"..
           <img data-src="/img/emergency/debouchage-urgent.png" class="img i
   ^
  19. Chyba Řádek 770, znak 113: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ontactez SOS Débouche au 0475/25.25.25" alt="Contactez SOS Débouche au 0475/25.25
   ^
  20. Varování Řádek 779, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section id="clients">
   ^
  21. Chyba Řádek 785, znak 25: Element "img" is missing required attribute "src"..
               <img data-src="/img/clients/1.jpg" alt="Partenaire Vailla
   ^
  22. Chyba Řádek 785, znak 86: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "55px".
   lients/1.jpg" alt="Partenaire Vaillant" height="55px" width="196px" class="lazylo
   ^
  23. Chyba Řádek 785, znak 100: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "196px".
   /1.jpg" alt="Partenaire Vaillant" height="55px" width="196px" class="lazyload" />
   ^
  24. Chyba Řádek 788, znak 25: Element "img" is missing required attribute "src"..
               <img data-src="/img/clients/2.jpg" alt="Partenaire Aristo
   ^
  25. Chyba Řádek 788, znak 85: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "55px".
   clients/2.jpg" alt="Partenaire Ariston" height="55px" width="196px" class="lazylo
   ^
  26. Chyba Řádek 788, znak 99: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "196px".
   s/2.jpg" alt="Partenaire Ariston" height="55px" width="196px" class="lazyload" />
   ^
  27. Chyba Řádek 791, znak 25: Element "img" is missing required attribute "src"..
               <img data-src="/img/clients/3.jpg" alt="Partenaire Bulex"
   ^
  28. Chyba Řádek 791, znak 83: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "55px".
   g/clients/3.jpg" alt="Partenaire Bulex" height="55px" width="196px" class="lazylo
   ^
  29. Chyba Řádek 791, znak 97: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "196px".
   nts/3.jpg" alt="Partenaire Bulex" height="55px" width="196px" class="lazyload" />
   ^
  30. Chyba Řádek 794, znak 25: Element "img" is missing required attribute "src"..
               <img data-src="/img/clients/4.jpg" alt="Partneiare Junker
   ^
  31. Chyba Řádek 794, znak 85: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "55px".
   clients/4.jpg" alt="Partneiare Junkers" height="55px" width="196px" class="lazylo
   ^
  32. Chyba Řádek 794, znak 99: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "196px".
   s/4.jpg" alt="Partneiare Junkers" height="55px" width="196px" class="lazyload" />
   ^
  33. Chyba Řádek 797, znak 25: Element "img" is missing required attribute "src"..
               <img data-src="/img/clients/5.jpg" alt="Partenaire Vissma
   ^
  34. Chyba Řádek 797, znak 85: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "55px".
   clients/5.jpg" alt="Partenaire Vissman" height="55px" width="196px" class="lazylo
   ^
  35. Chyba Řádek 797, znak 99: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "196px".
   s/5.jpg" alt="Partenaire Vissman" height="55px" width="196px" class="lazyload" />
   ^
  36. Chyba Řádek 800, znak 25: Element "img" is missing required attribute "src"..
               <img data-src="/img/clients/6.jpg" alt="Partenaire Radson
   ^
  37. Chyba Řádek 800, znak 84: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "55px".
   /clients/6.jpg" alt="Partenaire Radson" height="55px" width="196px" class="lazylo
   ^
  38. Chyba Řádek 800, znak 98: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "196px".
   ts/6.jpg" alt="Partenaire Radson" height="55px" width="196px" class="lazyload" />
   ^
  39. Chyba Řádek 803, znak 25: Element "img" is missing required attribute "src"..
               <img data-src="/img/clients/7.jpg" alt="Partenaire Buderu
   ^
  40. Chyba Řádek 803, znak 85: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "55px".
   clients/7.jpg" alt="Partenaire Buderus" height="55px" width="196px" class="lazylo
   ^
  41. Chyba Řádek 803, znak 99: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "196px".
   s/7.jpg" alt="Partenaire Buderus" height="55px" width="196px" class="lazyload" />
   ^
  42. Chyba Řádek 806, znak 25: Element "img" is missing required attribute "src"..
               <img data-src="/img/clients/8.jpg" alt="Partenaire Riello
   ^
  43. Chyba Řádek 806, znak 84: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "55px".
   /clients/8.jpg" alt="Partenaire Riello" height="55px" width="196px" class="lazylo
   ^
  44. Chyba Řádek 806, znak 98: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "196px".
   ts/8.jpg" alt="Partenaire Riello" height="55px" width="196px" class="lazyload" />
   ^
  45. Chyba Řádek 809, znak 25: Element "img" is missing required attribute "src"..
               <img data-src="/img/clients/9.jpg" alt="Partenaire Ferrol
   ^
  46. Chyba Řádek 809, znak 85: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "55px".
   clients/9.jpg" alt="Partenaire Ferroli" height="55px" width="196px" class="lazylo
   ^
  47. Chyba Řádek 809, znak 99: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "196px".
   s/9.jpg" alt="Partenaire Ferroli" height="55px" width="196px" class="lazyload" />
   ^
  48. Chyba Řádek 812, znak 25: Element "img" is missing required attribute "src"..
               <img data-src="/img/clients/10.jpg" alt="Partenaire Chapp
   ^
  49. Chyba Řádek 812, znak 85: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "55px".
   clients/10.jpg" alt="Partenaire Chappe" height="55px" width="196px" class="lazylo
   ^
  50. Chyba Řádek 812, znak 99: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "196px".
   s/10.jpg" alt="Partenaire Chappe" height="55px" width="196px" class="lazyload" />
   ^
  51. Chyba Řádek 824, znak 93: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   "request-for-qoute hvr-bounce-to-right" alt="Contactez SOS Débouche" title="Conta
   ^
  52. Chyba Řádek 832, znak 41: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
                 <a href="/" alt="SOS Débouche" title="SOS Débouche">H
   ^
  53. Chyba Řádek 835, znak 57: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
         <a href="/a-propos-de-nous" alt="À propos SOS Débouche" title="À prop
   ^
  54. Chyba Řádek 838, znak 45: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
               <a href="/blog" alt="Blog SOS Débouche" title="Blog SOS D
   ^
  55. Chyba Řádek 841, znak 55: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
          <a href="/contactez-nous" alt="Contactez SOS Débouche" title="Conta
   ^
  56. Chyba Řádek 844, znak 48: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
              <a href="/sitemap" alt="Site Map de SOS Débouche" title="Sit
   ^
  57. Chyba Řádek 892, znak 17: Element "img" is missing required attribute "src"..
           <img class="positioned img-fluid lazyload" data-src="/img/resourc
   ^
  58. Varování Řádek 897, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section id="bottom-bar">
   ^
  59. Chyba Řádek 905, znak 95: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   ontactez SOS Débouche au 0475/25.25.25" alt="Contactez SOS Débouche au 0475/25.25
   ^
  60. Chyba Řádek 906, znak 82: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   -nous" title="à propos de SOS Débouche" alt="à propos de SOS Débouche">À Propos</
   ^
  61. Chyba Řádek 907, znak 111: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   itique de confidentialite SOS Débouche" alt="Politique de confidentialite SOS Déb
   ^
  62. Varování Řádek 909, znak 21: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
             <script type="text/javascript" style="display:none">
   ^
  63. Varování Řádek 914, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/scripts/0
   ^
  64. Chyba Řádek 915, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img data-cfsrc="/images/dmca_protected_sml_120al.png" alt="DMCA.com Protection S
   ^
  65. Varování Řádek 944, znak 113: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   re-static/email-decode.min.js"></script><script type="text/javascript" src="/js/P
   ^
  66. Varování Řádek 944, znak 219: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   v=1OUBB6NEoWIkKwzlB3kYaI1S6Uo"></script><script type="text/javascript" src="https
   ^
  67. Varování Řádek 945, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=U
   ^
  68. Varování Řádek 947, znak 5: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  69. Varování Řádek 1186, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  70. Varování Řádek 1199, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.